8:15Specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti uždaras posėdis
9:00Seimo nario V. Simuliko spaudos konferencija
9:00Seimo valdybos posėdis
9:00Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis
10:00Aplinkos apsaugos komiteto posėdis
10:00Audito komiteto posėdis
10:00Biudžeto ir finansų komiteto posėdis
10:00Ekonomikos komiteto posėdis
10:00Kultūros komiteto posėdis
10:00Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis
10:00Sveikatos reikalų komiteto posėdis
10:00Švietimo ir mokslo komiteto posėdis
10:00Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis
10:00Žmogaus teisių komiteto posėdis
12:30Peticijų komisijos posėdis
13:00Energetikos komisijos posėdis
13:00Frankofonijos dienų renginys – diskusija „Daugialypis A. J. Greimas“, skirta A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms
13:00Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdis
13:00Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdis
14:00Etikos ir procedūrų komisijos posėdis
14:00Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdis
15:00Europos reikalų komiteto posėdis
15:00Lietuvos sporto forumas-diskusija „Nacionalinės sporto politikos laikmečio iššūkiai ir sprendimai“
16:00Seimo laikinosios Vaiko gerovės grupės susitikimas su valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaikų apsaugos srityje, vadovais ar jų įgaliotais asmenimis
16:00Specialiosios tyrimo komisijos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Kęstučiui Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti posėdis
2017 m. kovo 29 d.
17:14Seimo nario N. Puteikio pranešimas: Generalinės prokuratūros prašoma panaikinti galimai neteisėtą buvusio Trakų r. savivaldybės administracijos direktoriaus, dabar Seimo nario Jono Liesio įsakymą dėl sklypo, kurio teisinę apsaugą laiške viceministrui R. Augustinavičiui prašė panaikinti D. Nedzinskas
17:05Seimo LVŽS frakcijos panešimas: frakcija pradėjo diskusijų su piliečių atstovais migracijos tema ciklą
17:04Ekonomikos komitetas pasisako už priemones, užtikrinančias branduolinės energetikos objektų ir jų apsaugos zonų saugą
17:02Seimo komisijos pirmininkas J. Olekas dalyvavo trėmimų minėjime
16:57Švietimo ir mokslo komitetas svarstė Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus
16:55Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimams
16:52Žmogaus teisių komitetas: „Priimant sprendimus dėl valstybinių pensijų būtina paisyti teisingumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų“
16:51Švietimo ir mokslo komitetas aptarė ES lėšų investavimo klausimus
16:41Sveikatos reikalų komitetas domėjosi savižudybių prevencijos problemomis
16:36Seimo narys V. Bukauskas susitiks su sporto bendruomene Telšiuose
16:31Seimo narys Valentinas Bukauskas lankysis Žarėnuose ir Keguose
16:19Sveikatos reikalų komitetui pristatyti Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo 2016 m. rezultatai
15:45Specialioji tyrimo komisija stabdo savo darbą
15:33Kultūros komitetas domėjosi Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veikla
15:16Aplinkos apsaugos komitetas apsvarstė naujos redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą
15:05Svarstytas bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros parlamentinės kontrolės klausimas
14:45Seimo nario K. Mažeikos pranešimas: „Dėl žuvų įveisimo 2017 metais“
14:26Antikorupcijos komisija prašo įvertinti Druskininkų mero veiksmus
13:34Seimo nario V. Kernagio pranešimas: „Kultūros ministerija turi pradėti spręsti Trakų klausimą“
13:29Seime – konferencija „Sveikata visuose darnaus vystymosi tiksluose“
12:51Seimo narys R. Šarknickas reiškia nepasitenkinimą Vilniaus miesto savivaldybės merui
11:58Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: „Ministro Pirmininko prašoma atsakyti, kodėl „Gazprom“ Lietuvai negrąžina 35,7 mln. eurų baudos“
11:46Seimo narys Virginijus Sinkevičius susitiks su gyventojais
10:33Seimo nariai V. Juozapaitis ir I. Šiaulienė dalyvaus Baltijos Asamblėjos komiteto posėdyje
10:00Sudaryta darbo grupė tobulins Socialinių įmonių įstatymą
9:56Seimo narys A. Butkevičius Paryžiuje dalyvaus Pasauliniame kovos su korupcija forume
9:43Seimo narys Egidijus Vareikis stebės Serbijos Prezidento rinkimus
9:32Seimo narė Dovilė Šakalienė stebės rinkimus Armėnijoje
2017 m. kovo 28 d.
16:47Seimas svarstys siūlymą nustatyti retransliuojamų televizijos programų, transliuojamų oficialia Europos Sąjungos kalba, kiekį
16:06Seimo narys M. Adomėnas dalyvauja tarptautinėje konferencijoje Maltoje