Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Kęstutis
GLAVECKAS

     Gimė 1949 04 30 Vilniuje. 1972m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomistas. Ekonomikos mokslų daktaras, profesorius. 1972-1989 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete asistentu, aspirantu, vyresniuoju dėstytoju, docentu, profesoriumi. 1989-1990 m. buvo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto skyriaus vedėju, Centro komiteto sekretoriumi. Nuo 1990 m. - Vilniaus universiteto profesorius.
    Yra parašęs dvi monografijas, Lietuvoje ir užsienyje paskelbęs apie šimtą mokslinių straipsnių ekonomikos valdymo, rinkos klausimais.
    Vedęs, turi dvi dukras.