Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Mečys
LAURINKUS

     Gimė 1951 05 22 Klaipėdoje. 1979 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, filologas.
    1979-1983 m. dirbo Vilniaus rajono vidurinėse mokyklose mokytoju.
    1983-1990 m. - Lietuvos Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute moksliniu bendradarbiu.
    1990 m. buvo Valstybės saugumo departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generaliniu direktoriumi.
    1988-1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybos narys, Sąjūdžio Seimo narys, Sąjūdžio sekretorius.
    1989 m. buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu Tauragės teritorinėje rinkimų apygardoje. Yra paskelbęs straipsnių literatūros kritikos, filosofijos istorijos ir politikos klausimais.
    1990 m. išrinktas Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Buvo AT Prezidiumo narys.
    Vedęs, turi dukrą ir sūnų.