Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Gediminas
ŠERKŠNYS

     Gimė 1948 m. vasario 11d. Kaune.
    1972 m. baigė Kauno medicinos institutą, biofizikas. Dirbdamas Kauno fizikinių techninių energetikos problemų institute 1979 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją iš techninės kibernetikos (1993 m. nostrifikuotas matematikos daktaras). Nuo 1981 iki 1988 m. buvo Kauno kardiologijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, vėliau - BĮ "Baltic Amadeus" skyriaus vadovas. Mokslinio darbo kryptis - optimizacijos teorija, dirbtinis intelektas.
    1990 m. išrinktas LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu, buvo Valstybės atkūrimo komisijos pirmininku. Nuo 1991m. rugpjūčio iki 1993m. sausio buvo LR užsienio reikalų ministro pavaduotojas. 1992 m. buvo LR Vyriausybės ministru be portfelio, Valstybės derybų su Rusijos Federacija dėl kariuomenės išvedimo ir kitų klausimų delegacijos koordinatoriumi ir nariu.
    Nuo 1993 iki 1997 m. buvo TŪB "A.Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma" Vilniaus, po to Kauno skyriaus vadovu.
    1997 m. sausio 6 d. Ministro pirmininko potvarkiu paskirtas pasiruošimo deryboms su Europos Sąjunga dėl narystės delegacijos vadovu. 1997 m. gruodžio 15d. suteiktas Lietuvos Respublikos Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus diplomatinis rangas. 1998 m. birželio 10 d. paskirtas užsienio reikalų viceministru.
    Nepriklauso jokiai partijai.
    Visuomeninė veikla - 1988 m. Lietuvos Sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės narys, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Lietuvos Kompiuterininkų sąjungos, TSRS Mokslų Akademijos Dirbtinio intelekto asociacijos steigėjas.
    Vedęs, žmona Elena - gydytoja pediatrė. Turi du vaikus - sūnų Narimantą ir dukterį Ramintą.