Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Emanuelis
ZINGERIS

     Gimė 1957 07 16 Kaune, gydytojos ir mokytojo šeimoje.
    1981 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo filologo kvalifikaciją.
    1979-1981 m. dirbo Kauno istorijos muziejaus moksliniu bendradarbiu. 1982-1986 metais - Lietu-vių literatūros katedros aspirantas. 1986-1988 m. dirbo Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto dėstytoju, 1988-1989 metais - Lietuvos knygų rūmų Judaikos sektoriaus vedėju, 1989-1990 metais - Lietuvos valstybinio žydų muziejaus direktoriumi. Yra paskelbęs straipsnių apie Lietuvos kultūros palikimą, lietuvių ir žydų literatūros ryšius.
    1990-1992 metais - Aukščiausios Tarybos-At-kuriamojo Seimo deputatas. Buvo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, priklausė Sąjūdžio frakcijai. 1991 metais - Valstybinės delegacijos deryboms su TSRS narys.
    Nuo 1992 metų - Seimo narys. Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje asamblėjoje narys, nuo 1998 metų - Europos Tarybos Parla-mentinės Asamblėjos Kultūros ir švietimo komiteto vicepirmininkas.
    Atgimimo laikotarpiu dalyvavo Sąjūdžio veikloje, išrinktas Sąjūdžio Seimo tarybos nariu. Nuo 1991 metų - Lietuvos savanoris.
    Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus steigėjas, direktorius. Lietuvos žydų bendruomenės garbės pirmininkas.
    Vienas iš Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konser-vatorių) steigėjų, jos Valdybos narys.
    Moka anglų, vokiečių ir rusų kalbas.
    Žmona Virginija - filologė.
    Sūnus Dovydas ir duktė Estera - moksleiviai.