Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

VVSK ragina Vyriausybę stiprinti regioninę politiką

2017 m. sausio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) sausio 11 d. posėdyje nutarė paraginti Vyriausybę imtis konkrečių veiksmų, kurie užtikrintų ekonominių, socialinių skirtumų tarp Lietuvos regionų mažinimą.

Diskusijoje, kurioje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovai ir savivaldybių merai, buvo aptarta Europos Sąjungos fondų paramos lėšų panaudojimas regionuose 2007–2015 m. laikotarpiu. Taip pat apžvelgti fiksuojami akivaizdūs netolygumai tarp Lietuvos regionų. Gilintasi, kokiais strateginio planavimo dokumentais vadovaujantis yra planuojama ir įgyvendinama regionų plėtra Lietuvoje. Apsikeista nuomonėmis apie 2015 metų Valstybės kapitalo investicijų paskirstymą savivaldybių lygiu ir investicijų projektus.

Komiteto pirmininkas Povilas Urbšys išreiškė susirūpinimą dėl to, kad, nepaisant pastaraisiais metais įgyvendinamos regioninės politikos priemonių ir skiriamo didelio finansavimo, netolygumai tarp Lietuvos regionų auga. Komiteto posėdyje pripažinta, kad kol kas nėra aiškių atsakymų, kokios turėtų būti pagrindinės nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje tobulinimo kryptys.

P. Urbšys tvirtino, kad, pirmiausia, yra tikslinga tobulinti planavimą ir nacionalinę regioninę politiką formuoti Lietuvos regioninės politikos strategijos pagrindu ir įgyvendinti regionų plėtros planus, pagal kuriuos būtų koordinuojamos viešosios investicijos į regionus. Be to, akcentavo, kad yra tikslinga stiprinti regionų plėtros tarybų vaidmenį ir atsakomybę už nacionalinės regioninės politikos ir ES Sanglaudos politikos įgyvendinimą regionuose. Komiteto pirmininkas paragino Vidaus reikalų ministeriją, kuri yra atsakinga už regioninės politikos formavimą, glaudžiai bendradarbiauti su Finansų ministerija ir kitomis atsakingomis institucijomis, keičiantis informacija apie investicijas regionuose ir tokių investicijų poveikį socialiniam, ekonominiam regionų išsivystymui ir gyventojų gerovei.

Šiuo metu yra rengiamas septynioliktosios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas. Komitetas, pritardamas Vyriausybės programoje iškeltiems tikslams, paragino Vyriausybę nustatyti aiškias regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimo priemones ir konkrečius veiksmus, kurie užtikrintų ekonominių, socialinių skirtumų tarp Lietuvos regionų mažinimą artimiausiu metu ir padėtų pagrindus regioninės politikos po 2020 metų stiprinimui.

 

Parengė

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėja

Jurgita Marcinkutė tel. (8 5) 239 6804, el. p. jurgita.marcinkute@lrs.lt

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2017-01-13
   

  Siųsti el. paštuSpausdinti