Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

ERK pranešimas: Pirmininkaudama ES Tarybai Bulgarija sieks išlaikyti stiprią ir vieningą Europą

2018 m. sausio 18 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Europos reikalų komiteto posėdis. Seimo kanceliarijos (aut. Dž. G. Barysaitė) nuotr.

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – Džoja Gunda Barysaitė)

 

2018 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublika, pakeitusi Estijos Respubliką, pradėjo pusmečio pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai. Seimo Europos reikalų komiteto (ERK) posėdyje Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus pristatęs J. E. Bulgarijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Emilis Savovas Jalnazovas (Emil Savov Yalnazov) pažymėjo, kad pagrindiniai principai, kuriais remiasi trejeto 18 mėn. pirmininkavimo programa, yra stabilumas, saugumas ir solidarumas. Ambasadorius pažymėjo, kad Bulgarija ketina siekti valstybių narių ir ES institucijų vienybės kuriant stipresnę, saugesnę ir solidaresnę Europą, to bus siekiama remiantis konsensuso, konkurencingumo ir sanglaudos principais.

Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai šūkis – ,,Vieningi mes esame stiprūs“ (United We Stand Strong). Tai įrašyta ir Bulgarijos valstybės herbe. Ambasadorius sakė: ,,Pirmininkavimas ES Tarybai – didžiulis iššūkis ir atsakomybė. Pats didžiausias Bulgarijos prioritetas yra ES vienybė, tai didelė vertybė, kurią turime išsaugoti, kad ir kas nutiktų. Kad ir kokių prieštaravimų būtų ar nacionaliniai interesai susikirstų, mes visų pirma turime galvoti apie ES, jos vienybę ir interesus.“

Pristatydamas Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus, ambasadorius pažymėjo, kad jie yra pagrįsti 4 ramsčiais: 1) Europos ir jaunų žmonių ateitis – bus siekiama ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos; 2) Vakarų Balkanų europinė perspektyva – bus siekiama regioninio bendradarbiavimo transporto, infrastruktūros, energetikos srityse ir skaitmeninės darbotvarkės stiprinimo; 3) saugumas ir stabilumas stiprioje ir vieningoje Europoje – bus tęsiamas darbas terorizmo prevencijos ir migracijos klausimais; 4) skaitmeninė ekonomika ir įgūdžiai, reikalingi ateičiai – daugiausia dėmesio bus skiriama 4 laisvėms, tarp jų laisvam darbuotojų judėjimui, siekiant sklandaus bendrosios rinkos veikimo.

Estijos pirmininkavimo rezultatus pristačiusi J. E. Estijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvos Respublikoje Jana Vanaveski pažymėjo, kad Estija pirmininkavimo ES Tarybai metu buvo iškėlusi 4 prioritetus: 1) atvira ir inovacijomis paremta Europos ekonomika; 2) saugi ir apsaugota Europa; 3) skaitmeninė Europa ir laisvas duomenų judėjimas; 4) įtrauki ir tvari Europa. Ambasadorė išskyrė keletą aspektų, kurie, anot jos, buvo svarbiausi Estijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu: 1) ES Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas, pareikalavęs daug darbo ir bendradarbiavimo su partneriais siekiant geriausio rezultato; 2) migracijos dokumentų rinkinys – migracijos krizė virto ne tik migracijos krizės valdymo problema, o migrantų skaičius sumažėjo visos Europos pastangomis; 3) skaitmeninės darbotvarkės dokumentų rinkinys – paskutiniais Estijos pirmininkavimo ES Tarybai mėnesiais ES įvyko proveržis ir buvo priimti svarbiausi sprendimai, susiję su keitimusi duomenimis; 4) geografinio blokavimo sustabdymas – svarbus mažoms ES valstybėms narėms, pvz., siekiant panaikinti elektroninės prekybos kliūtis.

Estijos pirmininkavimo ES Tarybai metu įvyko daugiau kaip 1 700 įvairių formų susitikimų, daugelis jų vyko Taline, juose dalyvavo daugiau kaip 34 000 dalyvių, įvyko apie 1200 darbo grupių susitikimų.

Ambasadorė, nuolatinė Lietuvos Respublikos atstovė ES Jovita Neliupšienė padėkojo visiems už konstruktyvų bendradarbiavimą Estijos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Estija užbaigė Baltijos valstybių pirmininkavimo ES Tarybai ciklą. Ambasadorė, sveikindama pirmininkavimą ES Tarybai perėmusią Bulgariją, sakė: ,,Pirmininkavimas yra ne tik iššūkis, bet ir galimybė, jūs turite įgyvendinti labai daug uždavinių ir rasti kompromisą, mes dedame labai daug vilčių ir tikimės, kad jūs pasirūpinsite interesais, pinigų sąjunga, labai svarbu, kad Vakarų Balkanų progresas būtų grindžiamas pasiektais rezultatais.“

Seimo Europos reikalų komiteto nariai su ambasadoriais taip pat diskutavo socialinio matmens veiksmų koordinavimo ES socialinėje politikoje, skaitmeninės darbotvarkės, elektroninės prekybos ir apmokestinimo šioje srityje, migracijos krizės dokumentų rinkinio, energetikos sąjungos, Rytų partnerystės, bendros žemės ūkio politikos supaprastinimo, Rusijai taikomų sankcijų klausimais.

Sausio 17 d. Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai buvo pristatyti Europos Parlamento posėdyje.

Seimo Europos reikalų komitetas ES Tarybai pirmininkavusios valstybės narės rezultatus ir pirmininkavimą pradedančios valstybės narės prioritetus, pristatomus valstybių ambasadorių, išklauso kiekvieną pusmetį.

 

Europos reikalų komiteto posėdžio nuotraukų galerija

 

Parengė

Europos reikalų komiteto biuro patarėja

Dainora Asevičienė, tel. (8 5) 239 6861, el. p. dainora.aseviciene@lrs.lt,

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-01-22
   

  Siųsti el. paštuSpausdinti