Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

VVSK: Pagrindiniai vietos demokratijos stabdžiai Lietuvoje – gyventojų migracija, per menkas įsitraukimas, regionų netolygus išsivystymas ir korupcija

2018 m. sausio 25 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Sausio 23 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininkas Povilas Urbšys ir jo pavaduotojas Algis Strelčiūnas susitiko su Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso (toliau – Kongresas) Monitoringo komiteto nariais Arturu Toresu Pereira (Artur Torres Pereira) (Portugalija) ir Sigurduru Bjornu Blondaliu (Sigurður Björn Blöndal) (Islandija). Susitikime išsamiai aptarta vietos savivaldos situacija, regioninės politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir didžiausi iššūkiai.

Pripažinta, kad gyventojų migracija į užsienio valstybes, per mažas gyventojų įtraukimas į vietos reikalų tvarkymą, regionų netolygus išsivystymas ir korupcijos apraiškos vietos lygiu yra didžiausi šiandienos iššūkiai Lietuvoje.

Komiteto pirmininkas Kongreso Monitoringo komiteto nariams pristatė naujausias teisėkūros iniciatyvas, kurios įgyvendintos ar yra inicijuojamos sprendžiant šiuos iššūkius. Akcentuota, kad siekiama sudaryti kuo palankesnes teisines sąlygas gyventojams dalyvauti savivaldybėse priimant sprendimus, kontroliuojant vietos valdžią. Tobulinamas savivaldybių seniūnijų formavimo ir administravimo reglamentavimas. Inicijuojami sprendimai dėl tinkamos kokybės viešųjų paslaugų gyventojams teikimo užtikrinimo. Daug dėmesio skiriama regioninės politikos tobulinimui, stiprinant regionų plėtros tarybų statusą ir kompetencijas. Atliekama nuolatinė parlamentinė kontrolė, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir reikalingas valstybės investicijų ir Europos Sąjungos lėšų skyrimas regionams sustiprinti.

VVSK pirmininkas P. Urbšys susitikime iškėlė klausimą dėl balsavimo teisės Kongreso Regionų rūmuose sugrąžinimo Lietuvos delegacijos nariams. Panaikinus apskričių viršininkų administracijas Lietuvoje, Kongreso Regionų rūmuose Lietuvos atstovams suteiktas tik stebėtojų statusas, leidžiantis tik dalyvauti diskusijose. P. Urbšys išsamiai paaiškino nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo ypatumus, atkreipė svečių dėmesį į regionų plėtros tarybų formavimą, priimamų sprendimų svarbą ir teigė, kad yra visi pagrindai sugrąžinti balsavimo teisę Lietuvos atstovams. Kongreso Monitoringo komiteto delegacijos vadovas A. Toresas Pereira pažadėjo įvertinti Lietuvos pokyčius ir ataskaitoje pateikti rekomendacijas, kaip šis klausimas galėtų būtų sprendžiamas.

Kongreso Monitoringo komiteto nariai domėjosi savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo galimybėmis, regioninio valdymo ypatumais, savivaldybių vidine decentralizacija ir idėja Vilniaus miestui suteikti specialų statusą.

Komiteto vadovų susitikimas su Kongreso Monitoringo delegacija buvo vienas iš šios delegacijos vizito Lietuvoje dalių. Delegacijos nariai vietos savivaldos ir regionų klausimus taip pat aptarė su Lietuvos savivaldybių asociacijos nariais, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos, Valstybės kontrolės, Konstitucinio Teismo vadovais.

Kongreso Monitoringo komiteto narių misijos vyksta kartą per penkerius metus. Pagrindinis jų tikslas – atlikti Europos Vietos savivaldos chartijos (toliau – Chartija) įgyvendinimo stebėseną šalyje. Chartija – tarptautinė sutartis, užtikrinanti gyventojų ir jų išrinktų vietos ir regionų valdžių teises. Europos Tarybos valstybėms narėms kaip konvencija pateiktas pasirašyti dokumentas įsigaliojo 1988 m. rugsėjo 1 d. Lietuva Chartiją ratifikavo 1999 m. gegužės 25 d. ir tokiu būdu įsipareigojo įgyvendinti Chartijoje nustatytus principus, susijusius su vietos demokratijos plėtra. Kongreso Monitoringo komiteto delegacija po vizito parengs ataskaitą apie Chartijos nuostatų įgyvendinimo situaciją Lietuvoje ir rekomendacijas. Kongresui patvirtinus šiuos dokumentus, jie taps penkerių metų gairėmis tobulinti vietos ir regioninę politiką šalyje.

 

Parengė

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėja

Jurgita Marcinkutė tel. (8 5) 239 6804, el. p. jurgita.marcinkute@lrs.lt

 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-01-25
   

  Siųsti el. paštuSpausdinti