Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė susitiko su Kanados laikinąja reikalų patikėtine Bete Ričardson dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo

2018 m. sausio 25 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) pirmininkė Asta Kubilienė susitiko su Kanados laikinąja reikalų patikėtine Bete Ričardson (Beth Richardson) dėl Seime svarstomo įstatymo „Dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimo“ projekto Nr. XIIIP-753 (toliau – Susitarimas, IEPS) ir lydinčiojo įstatymo projekto Nr. XIIIP-754.

Komiteto pirmininkė A. Kubilienė patvirtino, kad Susitarimą Lietuvai ratifikuoti yra svarbu, nes jis sudarys sąlygas reikšmingai gerinti prekybos ir verslo sąlygas, plėsti eksporto galimybes Lietuvos įmonėms, prisidės prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo Lietuvoje.

Komiteto pirmininkė ir Kanados laikinoji reikalų patikėtinė diskutavo, ar Susitarimo įsigaliojimas nekels grėsmės į Lietuvą importuojamo maisto saugai, ar nepaveiks Europos Sąjungoje galiojančių standartų dėl produktų, kurių sudėtyje yra arba kurie sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), patekimo į rinką. B. Ričardson patikino, kad įsigaliojus IEPS, bus išlaikyti Europos Sąjungoje taikomi vartotojų apsaugos ir kiti standartai. A. Kubilienė taip pat teiravosi, ar Susitarimas neturės įtakos Lietuvos vykdomai alkoholio kontrolės politikai – ar Lietuva neturės sumažinti importuojamam alkoholiui taikomų akcizų. B. Ričardson paminėjo, kad Kanadoje taip pat vykdoma griežta alkoholio kontrolės politika, pavyzdžiui, septyniose iš dešimties Kanados provincijų alkoholį galima įsigyti tik valstybei priklausančiose parduotuvėse, ir paaiškino, kad IEPS neturės įtakos Lietuvoje įvestiems akcizams.

,,Nors IEPS mažai susijęs su Sveikatos reikalų komiteto kompetencija, tačiau Susitarimas paliečia aktualius maisto saugos klausimus. Dar kartą išklausę kompetentingų institucijų ir specialistų nuomones dėl galimo Susitarimo poveikio visuomenės sveikatai, tikiuosi šį Susitarimą apsvarstyti jau šioje Seimo pavasario sesijoje“, – baigiantis susitikimui pasakė SRK pirmininkė Asta Kubilienė.

Komitetas yra paskirtas papildomu šiam projektui apsvarstyti. Projektui jau yra pritaręs taip pat papildomu paskirtas Kaimo reikalų komitetas. Įvertinęs papildomų komitetų nuomones, išvadą dėl įstatymo projekto pateiks pagrindinis – Seimo Užsienio reikalų komitetas.

Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo ratifikavimo siekiama ratifikuoti 2016 m. spalio 30 d. Briuselyje priimtą Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą (IEPS).

Susitarimo šalys – Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Kanada, Susitarimą sudarė siekdamos stiprinti glaudžius ekonominius ryšius, mažinti ar visiškai pašalinti prekybos ir investicijų kliūtis bei nustatyti aiškias ir abipusiškai naudingas prekybos ir investicijų taisykles.

Šiuo metu susitarimą ratifikavusios šalys yra Latvija, Danija, Kroatija, Čekija, Malta, Ispanija, Portugalija ir Estija.

 

Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėja (ES)

Brigita Sesickienė, tel. (8 5) 239 6886, el. p. brigita.sesickiene@lrs.lt

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-01-25
   

  Siųsti el. paštuSpausdinti