Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

SRDK aptarė socialinių darbuotojų socialinių garantijų gerinimo galimybes ir baigė svarstyti Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą

2018 m. balandžio 18 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien posėdžiavęs Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) diskutavo dėl socialinių darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimo. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija kreipėsi į komitetą, išsakydama esmines problemas, su kuriomis susiduria socialiniai darbuotojai. Kreipimesi pažymėta, kad socialinio darbo lauke darbuotojai vis dažniau patiria realias grėsmes savo gyvybei ir sveikatai. Visuomenėje formuojama nuomonė, kad būtent socialiniai darbuotojai kalti dėl socialinių skaudulių, todėl ši profesija tampa nepatraukli.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pažymėjo, kad nors ir socialinių paslaugų darbuotojų darbo užmokestis kasmet didėja, tačiau, lyginant su kitomis darbuotojų grupėmis, išlieka gana žemas ir yra vidutiniškai 44 proc. mažesnis už švietimo specialistų ir 53 proc. – už sveikatos priežiūros specialistų gaunamą atlyginimą.

Posėdyje su Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijų, Lietuvos savivaldybių ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijų, profesinių sąjungų atstovais aptarti socialinių darbuotojų atlyginimo didinimo, sveikatos priežiūros institucijose dirbančių socialinių darbuotojų statuso, saugių darbo sąlygų užtikrinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinio darbo, kaip profesijos reglamentavimo bei socialinio darbo, kaip mokslo srities įtvirtinimo klausimai. Pažymėta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vedant derybas su socialinės apsaugos sektoriuje veikiančių profesinių sąjungų organizacijomis (derybose darbuotojų interesus atstovavo 6 profesinės sąjungos), parengtas socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties projektas, kurį artimiausiu metu ketinama pasirašyti.

SRDK Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paprašė pateikti informaciją apie numatomus konkrečius žingsnius sprendžiant socialinių darbuotojų atlyginimo kėlimo ir kitų socialinių garantijų užtikinimo klausimus. Komitetas, gavęs papildomą informaciją, ketina tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.

Komitetas, kaip papildomas, taip pat baigė svarstyti Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą XIIIP-957, kuriame siūloma nustatyti organizacines, materialines ir socialines Seimo narių veiklos garantijos, jų veiklos principus, teises ir pareigas. Svarstymo metu SRDK, įvertinęs Europos Sąjungos šalių praktiką, apsisprendė nesiūlyti įstatymu reglamentuoti Seimo narių atostogų. Komitetas pritarė įstatymo projekto nuostatoms, kurios nustato, kad Seimo narys laiką tarp Seimo, Seimo struktūrinių padalinių ir darbo grupių, kurių narys jis yra, posėdžių planuoja savarankiškai.

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro parengta informacija

Tel.: (8 5) 2396822, 239 6782

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-18
   Asta Markevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti