Vidaus audito skyrius

Faksas (8 5) 239 6681
Vardas, Pavardė Pareigos
Rūmai, kabinetas
Telefonas El. paštas
Rūta
PETARAITIENĖ
Skyriaus vedėja2-319
(8 5)  239 6196
ruta.petaraitiene@lrs.lt
Jolanta
SPAIČIENĖ
Vyresnioji patarėja2-120
(8 5)  239 6195
jolanta.spaiciene@lrs.lt
Živilė
BAREIKYTĖ-UNIŪNIENĖ
Vyriausioji specialistė2-122
(8 5)  239 6053
zivile.bareikyte@lrs.lt