Seimo vaizdo ir garso archyvas

Rezultatų iš viso - 575, užtruko - 0.219s
2017-09-06
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis.
2017-09-06
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Kairėje Seimo narys Robertas Šarknickas, penkta iš kairės ŠMK narė Dovilė Šakalienė, centre ŠMK pirmininkas Eugenijus Jovaiša, toliau ŠMK pirmininko pavaduotojas Mantas Adomėnas, ŠMK nariai: Edmundas Pupinis, Aušra Papirtienė, dešinėje ŠMK narys Jaroslav Narkevič.
2017-09-06
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Iš dešinės ŠMK nariai: Dovilė Šakalienė, Kęstutis Smirnovas, Raminta Popovienė.
2017-09-06
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Iš kairės ŠMK nariai: Gintaras Steponavičius, Raminta Popovienė, Kęstutis Smirnovas, Dovilė Šakalienė, iš dešinės ŠMK nariai: Jaroslav Narkevič, Levutė Staniuvienė, Arūnas Gumuliauskas.
2017-09-06
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Kairėje ŠMK narė Levutė Staniuvienė, dešinėje ŠMK narė Dovilė Šakalienė.
2017-09-06
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Iš dešinės ŠMK nariai: Kęstutis Smirnovas, Raminta Popovienė, ketvirtas iš dešinės Seimo narys Robertas Šarknickas.
2017-08-30
Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis. Kairėje KRK narys Aurimas Gaidžiūnas, centre KRK pirmininkas Andriejus Stančikas.
2017-08-30
Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis. Dešinėje KRK pirmininkas Andriejus Stančikas.
2017-08-30
Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis. Iš kairės KRK nariai: Alfredas Stasys Nausėda, Juozas Rimkus, Vytautas Rastenis.
2017-08-30
Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis. Antras iš kairės KRK pirmininkas Andriejus Stančikas, KRK narys Alfredas Stasys Nausėda.
2017-06-21
2017-05-12
2017-05-12
2017-05-10
Bendras Seimo Europos reikalų ir Seimo Ekonomikos komiteto posėdis
2017-05-10
Bendras Seimo Europos reikalų ir Seimo Ekonomikos komiteto posėdis. Centre antras iš kairės Susisiekimo ministras Rokas Masiulis, Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalų pirmininkas Gediminas Kirkilas, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
2017-05-10
Bendras Seimo Europos reikalų ir Seimo Ekonomikos komiteto posėdis.
2017-05-10
2017-05-10
2017-05-10
2017-05-10
Bendras Seimo Europos reikalų ir Seimo Ekonomikos komiteto posėdis. Antras iš kairės Susisiekimo ministras Rokas Masiulis, Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalų pirmininkas Gediminas Kirkilas, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius.