Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo interneto svetainėje teikiamos elektroninės paslaugos

Klausimynas apie Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje teikiamas elektronines paslaugas

 

E. kreipimasis (peticija) – kreipimųsi (peticijų) pateikimas internetu

 • Elektroniniu parašu pasirašytų kreipimųsi (peticijų) priėmimas.

 • Galimybė pareiškėjui stebėti peticijos nagrinėjimo eigą internetu, gauti pranešimus apie eigos pasikeitimą.

 • Galimybė pareiškėjui elektroniniu būdu gauti atsakymą.

E. teisėkūros iniciatyva – visuomenės dalyvavimas teisėkūroje

 • Visuomenės teisėkūros iniciatyvų registravimas.

 • Pastabų ir pasiūlymų registravimas:

  • dėl priimtų teisės aktų, svarstomų ir derinamų teisės aktų projektų;

  • dėl teisinio reguliavimo stebėsenos;

  • dėl teisėkūros iniciatyvų registravimo.

 • Galimybė autentifikuotiems naudotojams teikti pastabas, pasiūlymus, komentuoti.

 • Galimybė interneto naudotojams vertinti teisės aktą arba projektą. Pateikiama vertinimo statistika.

E. laiškas Seimui – elektroninio laiško pateikimas Seimui

 • Kreipimųsi, pateikiamų elektroniniais laiškais, interneto svetainėje registravimas.

 • Galimybė korespondentui internetu susipažinti su jo laiško nagrinėjimo eiga Seime ir atsakymu.

 • Korespondento informavimas apie jo laiško nagrinėjimo eigą, atsakymo išsiuntimas.

Archyvinių dokumentų užsakymas

 • Galimybė registruotiems išorės naudotojams užsisakyti originalių archyvinių dokumentų, esančių Lietuvos Respublikos Seimo archyve, kopiją.

 • Galimybė gauti informaciją apie užsakymo vykdymo eigą.

Kvalifikuoto teisės aktų naudotojo darbo vieta

 • Autentifikuotiems sistemos naudotojams sudarytos galimybės grupuoti teisės aktų projektus pagal pasirinktus požymius, atsirinkti teisės aktus ir jų projektus pagal naudotoją dominančią sritį, rašyti asmeninius komentarus atskiriems teisės aktams ar jų projektams, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, išsaugoti savo paieškos formos ir paieškos parametrus bei pagal juos gauti naujienas.


  Siųsti el. paštuSpausdinti