Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo vakarinis posėdis Nr. 118 (2017-11-14)

LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:042 - 1.Klausimų grupė: 2 - 1a, 2 - 1b [Pateikimas]
15:151 - 17.Klausimų grupė: 1 - 17a, 1 - 17b [Pateikimas]
15:332 - 2.Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 2, 18 ,30 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1284) [Pateikimas]
15:362 - 3.Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1293) [Pateikimas]
15:412 - 4.Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-1210) [Pateikimas]
15:442 - 5.Klausimų grupė: 2 - 5a, 2 - 5b [Pateikimas]
15:562 - 6.Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-1273) [Pateikimas]
16:012 - 7.Klausimų grupė: 2 - 7a, 2 - 7b [Pateikimas]
16:201 - 18.Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1116) [Pateikimas]
16:401 - 19.Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1267) [Pateikimas]
16:432 - 8.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(2), 15(3) straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 3 straipsnio papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1312) [Pateikimas]
17:002 - 9.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(2), 15(3) straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1323) [Pateikimas]
17:162 - 10.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-321(2)) [Pateikimas]
17:342 - 11.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-770) [Pateikimas]
17:482 - 12.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-365) [Pateikimas]
17:57r - 1a.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-1358) [Pateikimas]
17:58r - 1a.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-1358) [Svarstymas]
17:58r - 1a.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-1358) [Priėmimas]
17:59r - 1b.Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metais“ projektas (Nr. XIIIP-1263(2)) [Pateikimas]
18:08r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių bendruomenės komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas + nuostatai (Nr. XIIIP-1297) [Pateikimas]
18:19r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“ projektas (Nr. XIIIP-1318) [Pateikimas]
18:23r - 4.Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1321) [Pateikimas]
18:31r - 5.Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1204) [Pateikimas]
18:38r - 6.Seimo rezoliucijos "Dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos Tarybos pagrindinės konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro konvencijos) projektas (Nr. XIIIP-1035) [Pateikimas]
18:39r - 6.Seimo rezoliucijos "Dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos Tarybos pagrindinės konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro konvencijos) projektas (Nr. XIIIP-1035) [Svarstymas]
18:39r - 6.Seimo rezoliucijos "Dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos Tarybos pagrindinės konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro konvencijos) projektas (Nr. XIIIP-1035) [Priėmimas]
18:41r - 7.Seimo rezoliucijos "Dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje įstatymo parengimo" projektas (Nr. XIIIP-1036) [Pateikimas]
18:52r - 9.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-8 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-1360) [Pateikimas]
18:53r - 9.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-8 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-1360) [Svarstymas]
18:53r - 9.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-8 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-1360) [Priėmimas]
18:55r - 11.Seimo protokolinio nutarimo projektas +lydraštis ir išvada dėl Danutės Palaimienės peticijos (Nr. PNP-37) [Priėmimas]

  Siųsti el. paštuSpausdinti