Teisės aktų projektų svarstymas komitetuose

Pasiūlymus ir pastabas siųskite Lietuvos Respublikos Seimui
adresu: Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
arba el. paštu priim@lrs.lt


Teisės aktų projektus ir su jais susijusius dokumentus galite rasti Seimo interneto svetainėje „Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieška".
Prisiregistravę naudotojai pastabas, pasiūlymus dėl teisės aktų paieškoje rasto konkretaus projekto gali teikti tiesiogiai Teisės aktų informacinėje sistemoje (arba per Seimo interneto svetainės E. paslaugas).

Pasiūlymų laukiama ikiSvarstomi teisės aktų projektaiKomitetas
2017-10-20Pranešėjų apsaugos įstatymo projektas Nr. XIIIP-997
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-23Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1033
Socialinių reikalų ir darbo komitetas
2017-10-23Baudžiamojo proceso kodekso 3, 233, 235, 254, 303, 305, 307, 309, 327, 331, 387, 444 ir 451 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1008
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-25Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37(5), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 16(1), 37(7) straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1080
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-25Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių, Įstatymo priedėlio pakeitimo ir 5(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1081
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-25Baudžiamojo proceso kodekso 342, 346, 348, 365(2) ir 365(4) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1082
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-25Bausmių vykdymo kodekso 59 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1083
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-31Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 40 ir 83 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-967
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-31Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 96(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-968
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-10-31Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-969
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-06Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4775(2)
Ekonomikos komitetas
2017-11-13Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1012
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-13Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1011
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-20Civilinio proceso kodekso 306, 320(1), 347 ir 350 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-709(2)
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-20Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1025
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-20Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1069
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-20Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4835
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-20Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-845
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-20Administracinių nusižengimų kodekso 120 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1028(2)
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-20Civilinio kodekso 6.930(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1085
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-24Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 5, 36 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1029
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-24Civilinio proceso kodekso 5 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1030
Teisės ir teisėtvarkos komitetas
2017-11-27Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projekto Nr. XIIIP-1117
Teisės ir teisėtvarkos komitetas