Komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkių suvestinė

Savaitės nuo gruodžio 18 d.


2017 m. gruodžio 20 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-12-20
10.00–10.40
I r. 218 k.
Dėl Valstybės kontrolės 2018 metų veiklos programos pristatymo Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
2. 2017-12-20
10.40–10.45
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Dėl kitų Audito komiteto posėdžių
I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                      Ingrida Šimonytė2017 m. gruodžio 20 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017–­12–20
10.00–11.00
I r. 315 kab.
  Lietuvos banko parlamentinės kontrolės klausimas dėl centrinių kredito unijų licencijavimo eigos   S. Jakeliūnas
J. Žaltkauskienė
2. 2017–12–20
11.00–11.15
I r. 315 kab.
ES-17-140 Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui dėl bankų sąjungos sukūrimo, COM(2017)592 Specializuotas (svarstymas) S. Jakeliūnas
A. Kubilius
J. Dzikaitė
3. 2017–12–20
11.15–11.30
I r. 315 kab.
ES-17-129 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų. „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“, COM(2017)566 Specializuotas (svarstymas) S. Jakeliūnas
A. Kubilius
J. Dzikaitė
4. 2017–12–20
11.30–11.35
I r. 315 kab.
  Kiti klausimai    

Komiteto pirmininkas                                                                                                          Stasys Jakeliūnas2017 m. gruodžio 20 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-12-20
10.00–10.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2017-12-20
10.05–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
3. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
4. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
5. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
6. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
7. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
8. XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
9. XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
10. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
11. XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
12. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
13. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
14. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
15. XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
16. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
17. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
18. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
19. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
20. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
21. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
22. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
23. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
24. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
25. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
26. XIIIP-909 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
27. XIIIP-1119
 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
28. 2017-12-20
11.30–11.40
III r. 220 k.
ES-17-143 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAI kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių COM/2017/660
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
29. ES-17-154 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Trečioji energetikos sąjungos būklės ataskaita COM/2017/688
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
30. 2017-12-20
11.40–11.50
III r. 220 k.
ES-17-144 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių COM/2017/647
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
31. ES-17-151 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAI kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo COM/2017/648 (uždaras klausimas) Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
32. ES-17-152 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Alternatyviųjų degalų naudojimo didinimas. Pagal Direktyvos 2014/94/ES 10 straipsnio 6 dalį priimtas alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo veiksmų planas, kuriame pagal Direktyvos 2014/94/ES 10 straipsnio 2 dalį pateikiamas nacionalinių politikos sistemų įvertinimas COM/2017/652
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
33. 2017-12-20
11.40–11.50
III r. 220 k.
ES-17-142 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga COM/2017/675
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
34. 2017-12-20
11.50–11.55
III r. 220 k.
ES-17-136 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Investavimas į pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę Atnaujinta ES pramonės politikos strategija
COM/2017/479
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
35. 2017-12-20
11.55–12.05
III r. 220 k.
  Kiti klausimai    

                    Komiteto pirmininkas                                                           Rimantas Sinkevičius2017 m. gruodžio 20 d. Energetikos komisijos posėdžio darbotvarkė (patikslinta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-12-20 14.00–14.55 III r. 218B k. Geoterminės energetikos valdymas Vokietijoje

Pranešėjas: prof. dr. Ernst Huenges
N. Puteikis
Ž. Rožėnaitė
2 . 2017-12-20 14.55–15.00 III r. 218B k. Kiti klausimai V. Poderys

Komisijos pirmininkas                                                                                                   Virgilijus Poderys2017 m. gruodžio 20 d. Etikos ir procedūrų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados
rengėjas (-ai),
atsakingas (-i)
tarnautojas (-ai)
1 . 2017-12-20
14.00–14.15
II r. 415 s.
Dėl Seimo nario Vytauto Juozapaičio elgesio A. Dumbrava
A. Palionis
V. Misiūnienė
2 . 2017-12-20
14.15–14.30
II r. 415 s.
Dėl Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio elgesio A. Dumbrava
A. Palionis
R. Gečienė
3 . 2017-12-20
14.30–14.45
II r. 415 s.
Dėl galimų Seimo opozicijos teisių pažeidimų sudarant Seimo posėdžio darbotvarkę bei Seimo sesijos darbų programą R. Miliūtė
K. Starkevičius
V. Misiūnienė
4 . 2017-12-20
14.45-15.00
II r. 415 s.
Dėl naujų kreipimųsi R. Tamašunienė
5 . 2017-12-20
15.00-15.10
II r. 415 s.
Kiti klausimai R. Tamašunienė

Komisijos pirmininkė                                                                                                                        Rita Tamašunienė2017 m. gruodžio 20 d. Europos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomi klausimai

Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai

1.

2017-12-20
15.00–15.20
I r. 218 k.

Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo prioritetų pagal Europos Komisijos 2018 metų darbo programą.

Kviečiami dalyvauti: Seimo specializuotų komitetų atstovai, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas laikinai einantis kanclerio pareigas A. Mačiulis, Seimo kanclerė D. Raudonienė, užsienio reikalų ministerijos atstovai

G. Kirkilas

J. Bernatonis

 

E. Kolelė

2.

2017-12-20
15.20–15.35
I r. 218 k..

Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu

Ataskaita apie Europos Vadovų Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos (50 str.) susitikimus, įvykusius 2017 m. gruodžio 14–15 d. (uždaras klausimas).

Apie posėdį bus pranešta J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Kviečiami dalyvauti: Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, užsienio reikalų ministras L. Linkevičius

M. Puidokas

A. Ažubalis

E. Kolelė

3.

2017-12-20
15.35–15.45
I r. 218 k.

Ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdį, įvykusį 2017 m. gruodžio 11–12 d. (uždaras klausimas).

Kviečiamas dalyvauti žemės ūkio ministras B. Markauskas

V. Vingrienė

R. Morkūnaitė - Mikulėnienė

D. Asevičienė

4.

2017-12-20
15.45–15.50
I r. 218 k.

Kiti klausimai

G. Kirkilas
M. Kadonova

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                      Gediminas Kirkilas2017 m. gruodžio 18 d. Kultūros komiteto posėdžio darbotvarkė (PAPILDYTA)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-12-18
8.30–9.30
III r. 218B k.
XIIIP-1356 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 341, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V. Kernagis
S. Tumėnas
D. Žegunė
2. 2017-12-18
9.30–9.40
III r. 218B k.
XIIIP-1398 Dėl Seimo nutarimo „Dėl Evelinos Karalevičienės paskyrimo Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininke“ projekto Pagrindinis
(svarstymas)
R. Karbauskis
A. Jonaitienė
3. 2017-12-18
9.40–10.00
III r. 218B k.
XIIIP-1477 Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. XIII-273 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. IX-861 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ projekto Pagrindinis
(svarstymas)
R. Karbauskis
A. Jonaitienė

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                  Ramūnas Karbauskis2017 m. gruodžio 20 d. Kultūros komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-12-20
10.00–10.30
III r. 218B k.
  Dėl Gedimino kalno tvarkymo darbų

Kviečiami dalyvauti Kultūros ministerijos atstovai
Parlamentinė kontrolė R. Karbauskis
A. Jonaitienė
2. 2017-12-20
10.30–11.30
III r. 218B k.
  Dėl informacijos prieinamumo klausos negalią turintiems asmenims

Kviečiami dalyvauti LRT atstovai
  R. Karbauskis
A. Jonaitienė
3. 2017-12-20
11.30–11.40
III r. 218B k.
  Dėl atstovo skyrimo į Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją   R. Karbauskis
A. Jonaitienė
4. 2017-12-20
11.40–11.50
III r. 218B k.
XIIIP-1063 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
R. Karbauskis
D. Žegunė
5. 2017-12-20
11.50–12.00
III r. 218B k.
  Kiti klausimai   R. Karbauskis
A. Jonaitienė

Komiteto pirmininkas                                                                                                                               Ramūnas Karbauskis2017 m. gruodžio 20 d. Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-12-20
13.00–13.30
II r. 442 k.
Dėl Komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos K. Smirnovas
R. Beinorienė
2 . 2017-12-20
13.30–13.40
II r. 442 k.
Kiti klausimai K. Smirnovas
R. Beinorienė

Komisijos pirmininkas                                                                              Kęstutis Smirnovas2017 m. gruodžio 20 d. Kaimo reikalų komiteto darbotvarkė (patikslinta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-12-20
9.00–9.05
II r. 414 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   A. Stančikas
R. Abugelis
2 . 2017-12-20
9.05–9.20
II r. 414 k.
XIIIP-249

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 172 straipsnio papildymo ir 175 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Kviečiamieji: Seimo Teisės departamento, Žemės ūkio ministerijos, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos verslo konfederacijos, Žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose asociacijos, Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos, Klaipėdos žuvininkystės įmonių asociacijos „Jūros žvejys“, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ ir Advokatų kontoros „Glimstedt“ Bernotas ir partneriai atstovai

Pagrindinis (svarstymas) A. Stančikas       V. Kamblevičius R. Juknevičius
3 . 2017-12-20
9.20–9.50
II r. 414 k.
 

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse aptarimas

Kviečiamieji: Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika, žemės ūkio ministras B. Markauskas, aplinkos ministras K. Navickas, Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro, Gamtos tyrimų centro, Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“, Įmonės „Aukštaitijos žvejų verslininkų asociacija“, Lietuvos meškeriotojų sąjungos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ir Mėgėjų žvejybos tarybos atstovai

  A. Stančikas      R. Juknevičius
4 . 2017-12-20
9.50–10.20
II r. 414 k.
 

Dėl žemės ir miškų ūkio paskirties žemės pardavimo perspektyvų

Kviečiamieji: Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, VĮ Valstybės žemės fondas, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Žemės ūkio rūmų atstovai

  A. Stančikas G.Dešukaitė
5 . 2017-12-20
10.20–10.30
II r. 414 k.
  Sprendimo dėl „Ekologiškų produktų vartojimo skatinimo viešojo maitinimo sektoriuje“ priėmimas   A.Stančikas S.Kairienė
6 . 2017-12-20
10.35–10.40
II r. 414 k.
  Kiti klausimai   A. Stančikas
R. Abugelis
           

Komiteto pirmininkas                                                                              Andriejus Stančikas

 

 

11.00 val. konferencija „Mažiau palankių ūkininkauti vietovių modelis nuo 2018 metų“ (Seimo III rūmų Konferencijų salė)2017 m. gruodžio 20 d. Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos uždaro posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-12-20
13.00-13.05
III r. 520 s.
Dėl darbotvarkės tvirtinimo. D. Gaižauskas
 
2 . 2017-12-20
13.05-13.15
III r. 520 s.
Dėl Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos. D. Gaižauskas
A. Veleckis
3 . 2017-12-20
13.15-13.25
III r. 520 s.
Dėl Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos veiklos 2018 metais. D. Gaižauskas
A. Veleckis
4 . 2017-12-20
13.25
III r. 520 s.
Kiti klausimai.  


2017 m. gruodžio 20 d. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto
Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)

Komiteto išvados
rengėjas (-ai),
 atsakingas (-i)
tarnautojas (-ai)

1.

2017-12-20
10.00–10.20
III r. 520 k.

XIIIP-1150

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pagrindinis
(svarstymas)

V. Bakas
E. Sinkevičius

2.

2017-12-20

10.20–10.40

III r. 520 k

XIIP-2520

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2, 5, 8, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51, 52, 101, 102 straipsniais įstatymo projektas

Pagrindinis

(svarstymas)

V. Bakas
J. Vasiliauskaitė

V. Dmitrijev

 

3.

2017-12-20

10.40–10.55

III r. 520 k

 

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO ir TARYBOS Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, ES-17-143, COM/2017/660

 

V. Bakas
A. Tumkevič

4.

2017-12-20

10.55–11.10

III r. 520 k

 

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO ir TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis, ES-17-134, COM/2017/571.

 

V. Bakas
A. Tumkevič

5.

2017-12-20
11.10-11.15
III r. 520 k.

 

Kiti klausimai:
- Dėl kito komiteto posėdžio

 

V. Bakas
V. DmitrijevKomiteto pirmininkas                                                                                         Vytautas Bakas2017 m. gruodžio 20 d. Priklausomybių prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-12-20
13.00–13.05
II r. 443 k.
Darbotvarkės tvirtinimas L. Matkevičienė
2. 2017-12-20
13.05–13.45
II r. 443 k.
Dėl Seimo rezoliucijos „Dėl veiksmingos pagalbos nuo alkoholio priklausomiems asmenims sistemos tobulinimo prioritetų“ Komisijos parengtos informacijos tvirtinimo L. Matkevičienė
E. Mikalajūnienė
3. 2017-12-20
13.45–14.00
II r. 443 k.
Kiti klausimai L. Matkevičienė
E. Mikalajūnienė

Komisijos pirmininkė                                    Laimutė Matkevičienė2017 m. gruodžio 20 d. Peticijų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

    1.

2017-12-20

12.30–13.00

I r. Prezidento s.

Edo Kizelevičiaus peticijos „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto papildymo 2611 straipsniu“ nagrinėjimas iš esmės

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

    2.

2017-12-20

13.00–13.30

I r. Prezidento

Janinos Statkienės ir kitų pareiškėjų peticijos „Dėl amnestijos ir bausmės laiko sutrumpinimo“ nagrinėjimas iš esmės

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė
 

    3.

2017-12-20

13.30–13.40

I r. Prezidento

Dėl Algimanto Medelio ir kitų pareiškėjų kreipimosi „Dėl teisės aktų pakeitimų, kad įvykus avarijai trasose ir tinkluose vykdant remonto ir rekonstrukcijos darbus juose, bendrovių tiekėjai buitiniams vartotojams teiktų paslaugas neatlygtinai“

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

    4.

2017-12-20

13.40–13.50

I r. Prezidento

Kiti klausimai

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

 

 2017 m. gruodžio 20 d. Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1.

2017-12-20
13.00–13.05
Algirdo Mykolo Brazausko salė, I r. 202 k.

Darbotvarkės tvirtinimas

 

M.Majauskas

 

2.

2017-12-20

13.05–13.25
Algirdo Mykolo Brazausko salė, I r. 202 k.

Dėl Komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos

M.Majauskas

J. Krumplytė

3.

2017-12-20
13.25–13.55
Algirdo Mykolo Brazausko salė, I r. 202 k.

Padėkų įteikimas institucijų atstovams ir visuomenės veikėjams, aktyviai prisidėjusiems ir remiantiems  savižudybių ir smurto prevencijos iniciatyvas Lietuvoje

M.Majauskas

J. Krumplytė

4.

2017-12-20
13.55–14.00
Algirdo Mykolo Brazausko salė, I r. 202 k.

Kiti klausimai

M.Majauskas

J. Krumplytė

 

                      Komisijos pirmininkas                                                                       Mykolas Majauskas2017 m. gruodžio 19 d. Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis/
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados
rengėjai, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-12-19 8.15–8.30
III r. 613 k.
XIIIP-1399 Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R. Šalaševičiūtė
D. Aleksejūnienė
2 . 2017-12-19 8.30–8.35
III r. 613 k.
  Kiti klausimai   R. Šalaševičiūtė
E. Bulotaitė

Komiteto pirmininkė                                                                                                   Rimantė Šalaševičiūtė2017 m. gruodžio 20 d. Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis/
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados
rengėjai, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-12-20
10.00–10.10
III r. 613 k.
XIIIP-198 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)
T. Tomilinas
J. Varkalys
I. Kuodienė
2 . 2017-12-20
10.10–10.20
III r. 613 k.
XIIIP-1284ES Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 2, 18 ,30 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A. Sysas G. Vasiliauskas
R. Molienė
3 . 2017-12-20
10.20–10.30
III r. 613 k.
XIIIP-1068(2) Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R. Šalaševičiūtė
G. Skaistė
A. Sysas
D. Jonėnienė
4 . 2017-12-20
10.30–10.35
III r. 613 k.
XIIIP-1130 (2) Grįžimo įstatymo projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
 
5 . 2017-12-20
10.30–10.35
III r. 613 k.
XIIIP-1179 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
6 . 2017-12-20
10.30–10.35
III r. 613 k.
XIIIP-1257 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui)  
7 .

2017-12-20
10.35–10.40 III r. 613 k.

  Kiti klausimai   R. Šalaševičiūtė
E. Bulotaitė

Komiteto pirmininkė                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė2017 m. gruodžio 20 d. Sveikatos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data, laikas, vieta Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-12-20 10.00–10.10
Baltijos Asamblėjos salė III r.
ES-17-164 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui 2018 m. metinė augimo apžvalga COM(2017) 690 galutinis Specializuotas (svarstymas)

I. Rozova

B. Sesickienė

2. 2017-12-20 10.10–10.20
Baltijos Asamblėjos salė III r.
ES-17-168 Europos Komisijos ir Tarybos bendros užimtumo ataskaitos projektas pridedamas prie Komisijos komunikato „2018 m. metinė augimo apžvalga“ COM(2017) 674 galutinis Specializuotas (svarstymas) I. Rozova
B. Sesickienė
3. 2017-12-20 10.20–10.30
Baltijos Asamblėjos salė III r.
ES-17-169 Europos Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių COM(2017) 677 galutinis Specializuotas (svarstymas) I. Rozova
B. Sesickienė
4. 2017-12-20 10.30–11.00
Baltijos Asamblėjos salė III r.
  Dėl 2017 m. birželio 22 d. Seimo rezoliucijos Nr. XIII-510 „Dėl veiksmingos pagalbos nuo alkoholio priklausomiems asmenims sistemos tobulinimo prioritetų“ Parlamentinė kontrolė

A. Vinkus

A. Matulas
E. Jankauskas

5. 2017-12-20 11.00–11.20
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-400 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R. Martinėlis
R. Žemaitaitis
K. Civilkienė
R. Griciūtė
6. 2017-12-20 11.20–11.30
Baltijos Asamblėjos salė III r.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio   A. Kubilienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                   Asta Kubilienė2017 m. gruodžio 19 d. Sveikatos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data, laikas, vieta Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-12-19 8.15–8.25
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-1421(2) Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pasiūlymų svarstymas

A. Kubilienė
R. Žemaitaitis

K. Civilkienė
R. Griciūtė

2. 2017-12-19 8.25–8.35
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-1209(3) Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pasiūlymų svarstymas A. Kubilienė
R. Žemaitaitis
K. Civilkienė
R. Griciūtė

Komiteto pirmininkė                                                                                                   Asta Kubilienė2017 m. gruodžio 20 d. Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai),
atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
 
1. 2017-12-20
9.00-9.15
III r. 420 s.
XIIIP-1383 Seimo nutarimo „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ Pagrindinis (svarstymas) Prof. Gumuliauskas
J. Paukštė
 
2. 2017-12-20
9.15-9.20
III r. 420 s.
XIIIP-1409 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Simono Daukanto metais“ projektas Pagrindinis (svarstymas) Prof. Gumuliauskas
J. Paukštė
 
3. 2017-12-20
9.20-9.25
III r. 420 s.
COM(2017)690 Dėl 2018 m. Metinės augimo apžvalgos
(Kviečiami Ūkio ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai)
Specializuotas (svarstymas) Akad. E. Jovaiša
J. Paukštė
 
4. 2017-12-20
9.25–9.50
III r. 420 s.
  Dėl gydytojų rezidentų
(Kviečiami Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovai)
  Akad. E. Jovaiša
D. Šakalienė
A. Laurinavičiūtė
 
5. 2017-12-20
9.50–10.10
III r. 420 s.
  Dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio skyrimo tvarkos
Kviečiami švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir socialiniai partneriai)
  Akad. E. Jovaiša
K. Smirnovas
A. Laurinavičiūtė
 
6. 2017-12-20
10.10–10.40
III r. 420
  Dėl pasirengimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1, 56-3 straipsniais įstatymą
(Pranešėja - švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė)
  Akad. E. Jovaiša
K. Kaminskas
 
7. 2017-12-20
10.40–10.45
III r. 420 s.
XIIIP-1321 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
(Pranešėjas akad. E. Jovaiša)
Pagrindinis (svarstymas) A. Papirtienė,
M. Adomėnas
R. Norkienė
8. 2017-12-20
10.45–10.50
III r. 420 s.
XIIIP-1423 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 721 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
(Kviečiama švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė)
Pagrindinis (svarstymas) Akad. E. Jovaiša
R. Norkienė
9. 2017-12-20
10.50–10.55
III r. 420 s.
XIIIP-1424 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
(Kviečiama švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė)
Pagrindinis (svarstymas) Akad. E. Jovaiša
R. Norkienė
10. 2017-12-20
10.55–11.30
III r. 420 s.
  Kiti klausimai   Akad. E. Jovaiša
K. Kaminskas
 

Komiteto pirmininkas                                                                akad. Eugenijus Jovaiša2017 m. gruodžio 20 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-12-20
I r. 455 k.
  Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas   A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2017-12-20
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-1363 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 591 ir 206 straipsnių pakeitimo“ projektas
Pateikė Seimo narys J. Sabatauskas
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
3. XIIIP-1364 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys J. Sabatauskas
4. XIIIP-1365 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys J. Sabatauskas
5. 2017-12-20
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-331 Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Gailius
Papildomas
(svarstymas)
L. Stacevičius
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
6. 2017-12-20
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1457 Apylinkių teismų įsteigimo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2476 pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
7. 2017-12-20
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1401 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 151 straipsnio pakeitimo“ projektas
Pateikė Seimo narys B. Matelis
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
8. 2017-12-20
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-1402 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 26 straipsnio pakeitimo“ projektas
Pateikė Seimo narys B. Matelis
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
9. 2017-12-20
10.50–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-1438 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys A. Kubilius / 4 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
10. 2017-12-20
11.00–11.10
I r. 455 k.
XIIIP- 1452 Seimo nutarimo „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano“ projektas
Pateikė Seimo narys S. Gentvilas/ 6 SN /48 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
11. 2017-12-20
11.10–11.20
I r. 455 k.
XIIIP-779 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo nariai: T. Tomilinas,
V.
Bakas / T. Tomilinas /3 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
12. XIIIP-1427 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo nariai: T. Tomilinas,
J. Jarutis
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
13. 2017-12-20
11.20–11.30
I r. 455 k.
XIIIP-1117(2) Seimo nario pasiūlymai Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
14. 2017-12-20
11.30–12.00
I r. 455 k.
XIP-4422 Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5, 10, 18 straipsnių pakeitimo ir pildymo įstatymo projektas
Pateikė Seimo nariai: K. Masiulis,
S. Šedbaras / 50 SN / 49 SN
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedabaras
I. Leonavičiūtė
15. 2017-12-20
12.00–12.05
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo
2017 12 01 nutarimas
Dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio pagal autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų ieškinius
Neprieštaravo A. Širinskienė
D. Komparskienė
16. 2017-12-20
12.05–12.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo
2017-12-12 sprendimas
Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį
Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
17. 2017-12-20
12.10–12.15
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
D. Komparskienė
18.   XIIIP-1417 Administracinių nusižengimų kodekso 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 3081 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė - Vyriausybė/ AM
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
S. Šedbaras
L. Stacevičius
L. Zdanavučienė

                                                 Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė2017 m. gruodžio 20 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto ir Socialinių reikalų ir darbo komiteto bendrų klausymų darbotvarkė (ATŠAUKTA)

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai

1.

 

 

 

 

2017-12-20
13.00–15.00 Lietuvos Tarybos salė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIIIP-957

 

 

 

 

Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Nekrošius /
Darbo gr.

 

 

Pagrindinis
(TTK)

papildomas
(SRDK) (Klausymai)

 

 

 

A. Širinskienė
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras R.Šalaševičiūtė
A. Norkienė
R. J. Dagys
M. Civilkienė
R. Molienė

2.

 

 

 

 

 

 

XIIIP-958

 

 

 

 

 

 

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys A.Nekrošius /
Darbo gr.

 

 

 

Pagrindinis
(TTK)
papildomas
(SRDK) (klausymai)

 

 

 

A. Širinskienė
L. Stacevičius,
J. Sabatauskas
S. Šedbaras R.Šalaševičiūtė
A. Norkienė

R. J. Dagys

J. Janušauskienė
R. Molienė

 

3.

 

 

 

 

 

XIIIP-959

 

 

 

 

 

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys A.Nekrošius / Darbo gr.

 

 

 

Pagrindinis
(TTK)
(klausymai)

 

 

 

A. Širinskienė
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė

 

 

4.

 

 

 

XIIIP-960

 

 

 

 

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11, 12, 32, 38 straipsnių pakeitimo, trečiojo skirsnio ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiais galios ir Statuto papildymo 111, 391 straipsniais“ projektas
Pateikė Seimo narys A.Nekrošius / Darbo gr.

Pagrindinis
(TTK)
(klausymai)

 

 

 

A. Širinskienė
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
M. Civilkienė

 

 

5.

 

 

 

XIIIP-961

 

 

 

 

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. XI-453 „Dėl Seimo statuto 153 ir 16 straipsnių pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas
Pateikė Seimo narys A.Nekrošius / Darbo gr.

Pagrindinis
(TTK)
(klausymai)

 

 

 

A. Širinskienė
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
M. Civilkienė

 

           
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė     Agnė Širinskienė
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė     Rimantė Šalaševičiūtė


2017 m. gruodžio 19 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-12-19
8.45–9.00
I r. 455 k.
XIIIP-1080(2) Teisės departamento išvados Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 375, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 161, 377 straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
V. Gailius
P. Valiūnas
D. Latvelienė

                                          Komiteto pirmininkė                                                  Agnė Širinskienė2017 m. gruodžio 20 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)

Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2017-12-20
9.30–9.35
I r. A. M. Brazausko s.

 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas

 

P. Urbšys
L. Milonaitė

2 . 

2017-12-20
9.35–10.35
I r. A. M. Brazausko s.

 

Lietuvos regioninės politikos Baltosios knygos aptarimas

Parlamentinė kontrolė

P. Urbšys
A. Astrauskas

3 . 

2017-12-20
10.35–10.55
I r. A. M. Brazausko s.

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vykdymas

Tęstinė parlamentinė kontrolė

G. Burokienė
A. Strelčiūnas
R. Mačiulytė

4 . 

2017-12-20
10.55–11.15
I r. A. M. Brazausko s.

 

Dėl 2007–2013 m. laikotarpiu ES lėšomis finansuotų viešosios infrastruktūros projektų įgyvendinimo (vandentiekio ir nuotekų tinklai)

Tęstinė parlamentinė kontrolė

P. Urbšys
J. Marcinkutė

 

5 . 

2017-12-20
11.15–11.35
I r. A. M. Brazausko s.

 

Dėl tikslingumo keisti kai kurias Vietos savivaldos įstatymo nuostatas (gautų pasiūlymų apibendrinimas)

 

J. Marcinkutė

6 . 

2017-12-20
11.35–11.45
I r. A. M. Brazausko s.

 

Dėl Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo pakeitimo

 

J. Marcinkutė

7 . 

2017-12-20
11.45–12.00
I r. A. M. Brazausko s.

 

Dėl Seimo rinkimų ir kitus rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimų pagal ESBO rekomendacijas

 

R. Mačiulytė

8 . 

2017-12-20
12.00–12.05
I r. A. M. Brazausko s.

 

Kiti klausimai

 

P. Urbšys
L. Milonaitė

 

Komiteto pirmininkas                                                                         Povilas Urbšys2017 m. gruodžio 20 d. Neįgaliųjų teisių komisijos posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1.

2017-12-20
13.30–13.35
I r., 315 k.

Darbotvarkės tvirtinimas

 

J. Džiugelis

M. Urmonienė

2.

2017-12-20
13.35–14.30
I r., 315 k.

Dėl neįgalius asmenis prižiūrinčių artimųjų socialinių garantijų

Kviestieji asmenys: socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, finansų ministras Vilius Šapoka, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SoDros) direktorius Mindaugas Sinkevičius

J. Džiugelis

M. Urmonienė

3.

2017-12-20
14.30–15.00
I r., 315 k.

Kiti klausimai

J. Džiugelis

M. Urmonienė

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                         Justas Džiugelis2017 m. gruodžio 20 d. Laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2017-12-20
8.15–8.20
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Darbotvarkės tvirtinimas.

G. Burokienė
 

2 . 

2017-12-20
8.20–9.15
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

Dėl 2017 m. spalio 10 d. Seimo nutarimo Nr. XIII-668 4 str. 3 p. „Ar Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių rinkai tiekiant skirtingų savybių turinčius tuo pačiu prekių ženklu pažymėtus produktus nėra pažeistos vartotojų teisės ir (ar) nėra nesąžiningos komercinės veiklos požymių“.

Kviečiami dalyvauti: teisingumo ministrė M. Vainiutė, žemės ūkio ministras B. Markauskas, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga ir teisingumo ministro, žemės ūkio ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu  Nr. 1R-279/3D-743/V-1313 sudarytos darbo grupės nariai.

G. Burokienė

R. Bėčiūtė
D. Karvelis
J. Šedauskienė

 

 

3 . 

2017-12-20
9.15–9.30
K. Antanavičiaus salė (III r. 220 k.)

 

Kiti klausimai.

 

 

G. Burokienė

R. Bėčiūtė
D. Karvelis
J. Šedauskienė

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Guoda Burokienė