Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkių suvestinė

Savaitės nuo kovo 19 d.


2018 m. kovo 21 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-21
10.00-11.00
I r. 404 k.
XIIIP-1446 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija) + strategija Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
2. 2018-03-21
11.00-11.30
I r. 404 k.
XIIP-4758 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
P. Nevulis
R.Morkūnaitė – Mikulėnienė
B. Pūtienė
3. 2018-03-21
11.30-11.35
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                       Kęstutis Mažeika2018 m. kovo 21 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-21
10.00–10.10
I r. 218 k.
XIIIP-1779 Seimo nutarimo „Dėl vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
2. 2018-03-21
10.10–10.25
I r. 218 k.
XIIIP-884 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
I. Šimonytė
N. Puteikis
L. Pranaitytė
3. 2018-03-21
10.25–11.10
I r. 218 k.
Dėl viešo ir privataus sektorių partnerystę reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo poreikio Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
M. Banytė
4. 2018-03-21
11.10–11.35
I r. 218 k.
Dėl valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-10-2-8 „Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eigos Visi komiteto nariai
A. Rubežė
5. 2018-03-21
11.35–12.00
I r. 218 k.
Dėl valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-50-4-14
„Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms“ rekomendacijų įgyvendinimo eigos
Visi komiteto nariai
A. Rubežė
M. Banytė
6. 2018-03-21
12.00–12.15
I r. 218 k.
Dėl valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių 2017 m. teiktos paramos Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
A. Rubežė
7. 2018-03-21
12.15–12.20
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Dėl kito Audito komiteto posėdžio
I. Šimonytė
S. Ščajevienė

                                   Komiteto pirmininkė                                                                                     Ingrida Šimonytė2018 m. kovo 21 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018–­03–21
10.00–10.05
I r. 315 kab
XIIIP-1649 Įstatymo "Dėl Daugiašalės konvencijos, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui ratifikavimo" projektas Papildomas (pasirengimas ir svarstymas) V.Ačienė M.Majauskas D.Mudėnienė
2. 2018–­03–21
10.05–10.10
I r. 315 kab
XIIIP-1551 Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo“ projektas Papildomas (pasirengimas ir svarstymas) V.Ačienė M.Majauskas D.Mudėnienė
3. 2018–­03–21
10.10–10.40
I r. 315 kab
XIIIP-1513 Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 90(1), 90(2), 90(3), 90(4), 93(1), 115(1), 158(1), 158(2), 158(3), 158(4), 158(5), 158(6), 186(1), 201(1) straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Palionis M.Majauskas A.Brazdilienė
4. 2018–­03–21
10.40–10.45
I r. 315 kab
XIIIP-1257 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) J.Varžgalys M.Majauskas A.Brazdilienė
5. 2018–­03–21
10.45–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1779 Seimo nutarimo „Dėl vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“ projektas Pagrindinis (pasirengimas ir svarstymas) S.Jakeliūnas K.Glaveckas A.Brazdilienė
6. 2018–­03–21
11.00–11.05
I r. 315 kab.
  Kiti klausimai    
7. 2018–­03–21
11.05–11.10
I r. 315 kab.
XIIIP-1668 ES Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Rinkevičius K.Glaveckas A.Brazdilienė
8. 2018–­03–21
11.05–11.10
I r. 315 kab.
XIIIP-1582 ES Statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo projekto ATITIKTIES LENTELĖ Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) S.Jakeliūnas A.Kubilius
J.Dzikaitė
9. 2018–­03–21
11.05–11.10
I r. 315 kab.
XIIIP-1584 ES Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) S.Jakeliūnas A.Kubilius
J.Dzikaitė
10. 2018–­03–21
11.05–11.10
I r. 315 kab.
XIIIP-1585 ES Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) S.Jakeliūnas A.Kubilius
J.Dzikaitė

Komiteto pirmininkas                                                                                     Stasys Jakeliūnas2018 m. kovo 23 d. Europos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data, laikas,
vieta
Svarstomi klausimai Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-03-23
11.00–11.45
I r. 218 k.
Šalies ataskaita Lietuva 2018 m.
Kviečiami dalyvauti: Europos Komisijos narys
Vytenis Povilas Andriukaitis; ūkio ministras V. Sinkevičius; socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis; susisiekimo ministras R. Masiulis; finansų ministras
V. Šapoka; sveikatos ministras A. Veryga; švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė; vidaus reikalų ministras E. Misiūnas; Seimo komitetų atstovus
G. Kirkilas
D. Kreivys
D. Budreikaitė
2. 2018-03-23
11.45–12.30
I r. 218 k.
Dėl Ignalinos AE atominės uždarymo (uždaras klausimas)
Kviečiami dalyvauti: energetikos ministras Ž. Vaičiūnas; užsienio reikalų ministras
L. Linkevičius; finansų ministras V. Šapoka; Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas 
R. Sinkevičius; Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas V. Bakas;
VĮ Ignalinos atominei elektrinei (IAE) laikinai vadovaujantis įmonės Veiklos planavimo ir finansų departamento direktorius A. Kamienas
G. Kirkilas
D. Asevičienė
3. 2018-03-23
12.30–12.35
I r. 218 k.
Kiti klausimai G. Kirkilas
M. Kadonova
 
       Komiteto pirmininkas                                                                                                                                      Gediminas Kirkilas


2018 m. kovo 21 d. Europos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomi klausimai Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-03-21
15.00–15.15
I r. 218 k.
Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu Ministro ataskaitos apie Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos ir Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos (50 str.) posėdžius, įvykusius 2018 m. kovo 20 d. (uždaras klausimas)
Kviečiamas dalyvauti užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius
J. Bernatonis
A. Kubilius
E. Kolelė
2. 2018-03-21
15.15–15.30
I r. 218 k.
Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu
Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas prieš vykstant į Europos Vadovų Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos 2018 m. kovo 22–23 d. susitikimus (uždaras klausimas)
Apie posėdį bus pranešta J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei.
Kviečiami dalyvauti: Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius
J. Bernatonis
A. Kubilius
E. Kolelė
3. 2018-03-21
15.30–16.30
I r. 218 k.
Klausymai apie 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo būklę atskirų ministerijų kuruojamose srityse
Kviečiami dalyvauti: Finansų ministerijos, Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos, Valstybės kontrolės atstovai
S. Jakeliūnas
D. Kreivys
R. Lygienė
4. 2018-03-21
16.30–16.40
I r. 218 k.
Ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdį, įvykusį 2018 m. kovo 15 d. (socialiniai klausimai) (uždaras klausimas)
Kviečiamas dalyvauti socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis
K. Masiulis
R. Miliūtė
A. Grigienė
5. 2018-03-21
16.40–16.50
I r. 218 k.
Ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdį, įvykusį 2018 m. kovo 19 d. (uždaras klausimas)
Kviečiamas dalyvauti žemės ūkio ministras
Bronius Markauskas
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė,
V.Vingirenė
A. Grigienė
6. 2018-03-21
16.50–16.55
I r. 218 k.
Kiti klausimai G. Kirkilas
M. Kadonova

       Komiteto pirmininkas                                                                                                                                  Gediminas Kirkilas2018 m. kovo 21 d. Kultūros komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-21
10.00–10.30
III r. 218B k.
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017 metų veiklos ataskaita

Kviečiama dalyvauti Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė
E. Karalevičienė
R. Karbauskis
A. Jonaitienė
2. 2018-03-21
10.30–11.00
III r. 218B k.
Etninės kultūros globos tarybos 2017 metų veiklos ataskaita

Kviečiama dalyvauti Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė
R. Karbauskis
A. Jonaitienė
3. 2018-03-21
11.00–11.30
III r. 218B k.
Žiniasklaidos rėmimo modelio pristatymas

Kviečiama dalyvauti Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson
R. Karbauskis
L. Joskaudaitė-Dmitrijeva
4. 2018-03-21
11.30–12.00
III r. 218B k.
Dėl Lietuvos Kultūros tarybos veiklos

Kviečiama dalyvauti Lietuvos Kultūros tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė
R. Karbauskis
A. Jonaitienė
5. 2018-03-21
12.00–12.10
III r. 218B k.
Dėl Šiaulių „Aušros“ muziejaus kreipimosi

Kviečiami dalyvauti: Kultūros ministerijos atstovai, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius R. Balza
R. Karbauskis
A. Jonaitienė
6. 2018-03-21
12.10–12.20
III r. 218B k.
Kiti klausimai:
1) Dėl Komiteto Seimo IV (pavasario) sesijos darbų plano
2) Dėl Etninės kultūros globos tarybos kreipimosi
R. Karbauskis
A. Jonaitienė

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                  Ramūnas Karbauskis2018 m. kovo 21 d. Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-03-21
13.00-13.20
III r. 420 k.
Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1479 pristatymas

Kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai
K. Smirnovas
V. Ąžuolas
R. Beinorienė
2 . 2018-03-21
13.20-13.50
III r. 420 k.
2017 m. jaunimo politikos darbai ir 2018 m. iššūkiai

Kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai
K. Smirnovas
V. Ąžuolas
R. Beinorienė
3 . 2018-03-21
13.50-14.00
III r. 420 k.
Kiti klausimai K. Smirnovas
R. Beinorienė

Komisijos pirmininkas                                                                                Kęstutis Smirnovas2018 m. kovo 21 d. Kaimo reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-03-21
10:00–10:05
II r. 414 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   A. Stančikas
R. Abugelis
2 . 2018-03-21 10:05–10:20    II r. 414 k. XIIIP-1585 ES

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
Nr. IX-987 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Kviečiamieji: Finansų ir Žemės ūkio ministerijų atstovai

Papildomas (svarstymas) A. Stančikas
A. Matulevičienė
3 . 2018-03-21 10:20–10:50    II r. 414 k.  

Dėl švietimo ir mokslo įstaigoms suteiktos žemės

Kviečiamieji: Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai

  K. Starkevičius       G. Dešukaitė
4 . 2018-03-21 10:50–11:20
II r. 414 k.
 

Dėl žemės ūkio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokslo institucijų aktualijų ir perspektyvų

Kviečiamieji: Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ministerijų, Mokslo tarybos, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, LAMMC atstovai

  A. Stančikas
S. Kairienė
5 . 2018-03-21 11:20-11:40     II r. 414 k.  

Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų informacija apie saugomų ir saugotinų medžių apsaugą žemės ūkio paskirties žemėje

Kviečiamieji: Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų atstovai

  J. Baublys               S. Kairienė
6 . 2018-03-21
11:40–11:50
II r. 414 k.
  KRK 2018 m. kovo 28 d. posėdžio darbotvarkės projektas   A. Stančikas
R. Abugelis
7 . 2018-03-21
11:50–11:55
II r. 414 k.
  Kiti klausimai   A. Stančikas
R. Abugelis

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                      Andriejus Stančikas2018 m. kovo 21 d. Konstitucijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-21
14.30–14.35
I r. A. Stulginskio salė
Darbotvarkės tvirtinimas P. Valiūnas
2. 2018-03-21
14.35–14.50
I r. A. Stulginskio salė
Dėl pasirengimo svarstyti Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-699. P. Valiūnas, D.Karvelis
3. 2018-03-21
14.50–15.10
I r. A. Stulginskio salė
Dėl pasirengimo svarstyti Konstitucijos 55 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIII-259. P. Valiūnas, D.Karvelis
4. 2018-03-21
15.10–15.30
I r. A. Stulginskio salė
Dėl pasirengimo svarstyti Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-2850. P. Valiūnas, D.Karvelis
5. 2018-03-21
15.30–15.40
I r. A. Stulginskio salė
Kiti klausimai P. Valiūnas, D.Karvelis

   Komisijos pirmininkas                                                                                               Petras Valiūnas2018 m. kovo 21 d. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto
Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)

Komiteto išvados
rengėjas (-ai),
 atsakingas (-i)
tarnautojas (-ai)

1.

2018-03-21
9.00–9.30
III r. 520 k.

XIIIP-1771

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Žydrūną Bartkų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi“ projektas

Pasirengimas svarstymui/
Pagrindinis

V. Bakas
V. Dmitrijev
M. Lapinskas

2.

2018-03-21
9.30–9.40
III r. 520 k.

XIIIP-1709

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas svarstymui/
Pagrindinis

V. Bakas
V. Dmitrijev
M. Lapinskas

3.

2018-03-21
9.40–10.00
III r. 520 k.

XIIIP-1631

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas svarstymui/
Papildomas

V. Bakas
V. Dmitrijev
M. Lapinskas

4.

2018-03-21
9.40–10.00
III r. 520 k.

XIIIP-1632

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Pasirengimas svarstymui/
Papildomas

V. Bakas
V. Dmitrijev
M. Lapinskas

5.

2018-03-21
10.00–10.20
III r. 520 k.

 

Dėl komiteto pavasario sesijos darbų plano projekto

 

V. Bakas
V. Dmitrijev

6.

2018-03-21
10.20–12.30
III r. 520 k.

 

Parlamentinis tyrimas dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams

 

V. Bakas
V. Dmitrijev
E. Sinkevičius

7.

2018-03-21
12.30–12.40
III r. 520 k.

 

Kiti klausimai.
- Dėl kito komiteto posėdžio

 

V. Bakas
V. Dmitrijev


Komiteto pirmininkas                                                            Vytautas Bakas2018 m. kovo 23 d. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komiteto išvados
rengėjas (-ai),
 atsakingas (-i)
tarnautojas (-ai)

1.

2018-03-23
09.00–10.55
AOTD prie KAM

Išvažiuojamasis posėdis į Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos.
Antrojo operatyvinių tarnybų departamento 2017 m. veiklos ataskaitos svarstymas (uždaras klausimas)

 

V. Bakas
V. Dmitrijev

2.

2018-03-23
10.55–11.00
AOTD prie KAM

 

Kiti klausimai.
- Dėl kito komiteto posėdžio

 

V. Bakas
V. Dmitrijev

 
Komiteto pirmininkas                                                                    Vytautas Bakas2018 m. kovo 21 d. Neįgaliųjų teisių komisijos posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2018-03-21
08.00–08.05
I r. 315 k.

Darbotvarkės tvirtinimas

J. Džiugelis

M. Urmonienė

2 . 

2018-03-21
08.05– 08.40
I r. 315 k.

Dėl Neįgaliųjų įdarbinimo reformos

Kviečiamas dalyvauti socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

J. Džiugelis

M. Urmonienė

3 . 

2018-03-21
08.40 – 08.55
I r. 315 k.

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo tobulinimo

J. Džiugelis

M. Urmonienė

4 . 

2018-03-21
08.55 – 09.00
I r. 315 k.

Kiti klausimai

J. Džiugelis

M. Urmonienė

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                   Justas Džiugelis2018 m. kovo 21 d. Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis/
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados
rengėjai, atsakingas tarnautojas
1 . 2018-03-21 10.00–10.25
III r. 613 k.
XIIIP-967 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 40 ir 83 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
R. J. Dagys,
G. Vasiliauskas
R. Molienė
2 . 2018-03-21 10.00–10.25
III r. 613 k.
XIIIP-968 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 961 straipsniu įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
R. J. Dagys,
G. Vasiliauskas
R. Molienė
3 .

2018-03-21 10.05–10.25
III r. 613 k.

XIIIP-969 Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
R. J. Dagys,
G. Vasiliauskas
R. Molienė
4 . 2018-03-21 10.25–10.30
III r. 613 k.
XIIIP-1264 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
T. Tomilinas,
A. Sysas
D. Aleksejūnienė
5 . 2018-03-21 10.30–10.50
III r. 613 k.
ES-17-147 EK ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Ataskaita dėl Komisijos rekomendacijos dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą įgyvendinimo“ Nr. KOM(2017)671 galutinis Specializuotas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai D. Aleksejūnienė
6 . 2018-03-21 10.30–10.50
III r. 613 k.
ES-17-148 EK komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „2017-2019 m. ES veiksmų planas. Kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu“ Nr. KOM(2017)678 galutinis Specializuotas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai D. Aleksejūnienė
7 . 2018-03-21 10.50–11.50
III r. 613 k.
  Dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo bei profesinės reabilitacijos sistemų Parlamentinė kontrolė Visi komiteto nariai D. Aleksejūnienė
8 . 2018-03-21 11.50–11.55
III r. 613 k.
XIIIP-1631 Žvalgybos įstatymo
Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
9 . 2018-03-21 11.50–11.55
III r. 613 k.
XIIIP-1632 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
10 . 2018-03-21 11.50–11.55
III r. 613 k.
XIIIP-779(2) Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
 
11 . 2018-03-21 11.50–11.55
III r. 613 k.
XIIIP-1427 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
 
12 . 2018-03-21 11.50–11.55
III r. 613 k.
XIIIP-1533 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
 
13 .

2018-03-21 11.55–12.00
III r. 613 k.

  Kiti klausimai   R. Šalaševičiūtė
E. Bulotaitė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                 Rimantė Šalaševičiūtė2018 m. kovo 21 d. Sveikatos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data, laikas, vieta Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1.

2018-03-21

9.00–10.00
Baltijos Asamblėjos salė III r.

  Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos informacija apie sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo eigą Parlamentinė kontrolė

A. Kubilienė

R. Žemaitaitis

A. Matulas

D. Kaminskas

K. Civilkienė

2.

2018-03-21

10.00–10.20
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-975 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5, 8, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

A. Kubilienė

I. Degutienė

K. Civilkienė

3.

2018-03-21

10.20–10.30
Baltijos Asamblėjos salė III r.

ES-18-20 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo (COM/2017/796) Specializuotas (svarstymas)

I. Rozova

B. Sesickienė

4.

2018-03-21

10.30–10.40
Baltijos Asamblėjos salė III r.

ES-18-23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (COM/2017/753) Specializuotas (svarstymas)

I. Rozova

B. Sesickienė

5.

2018-03-21

10.40-10.55
Baltijos Asamblėjos salė III r.

  Komiteto 2018 m. IV (pavasario) sesijos darbo plano tvirtinimas  

A. Kubilienė

J. Bandzienė

6.

2018-03-21

10.55–11.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.

  Dėl Seimo Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitečio  

A. Kubilienė

J. Bandzienė

7.

2018-03-21

11.00–11.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1543 ES Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui B. Sesickienė
8.

2018-03-21

11.00–11.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1744 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1), 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui J. Bandzienė
9.

2018-03-21
11.00–11.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1745 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui J. Bandzienė
10. 2018-03-21
11.00–11.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-325(2) Farmacijos įstatymo Nr. X-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui J. Bandzienė
11. 2018-03-21
11.00–11.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-1137 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 50 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui J. Bandzienė
12. 2018-03-21
11.00–11.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-1769 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui J. Bandzienė
13. 2018-03-21
11.05–11.10
Baltijos Asamblėjos salė III r.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio   A. Kubilienė

       Komiteto pirmininkė                                                                                     Asta Kubilienė2018 m. kovo 21 d. Migracijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-03-21
13.00–13.05
II r. 443 kab.
Darbotvarkės tvirtinimas G. Burokienė
2 . 2018-03-21
13.05–14.00
II r. 443 kab.
Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystės (PPP) projektų pritraukimas. G. Burokienė, D.Karvelis
3 . 2018-03-21
14.00–14.05
II r. 443 kab.
Kiti klausimai G. Burokienė, D.Karvelis

   Komisijos pirmininkė                                                                                                 Guoda Burokienė2018 m. kovo 21 d. Švietimo ir mokslo komiteto darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-03-21
9.00-9.10
III r. 420 s.
XIIIP-1485 Mokslo ir studijų įstatymo XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Kviečiamas įstatymo projekto teikėjas S. Skvernelis
Pagrindinis
(pasirengimas svarstyti)
Akad. E. Jovaiša
R. Norkienė
2. 2018-03-21
9.10-10.10
III r. 420 s.
  Dėl etatinio pedagogų darbo apmokėjimo
Kviečiama švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė
  Akad. E. Jovaiša
K. Kaminskas
3. 2018-03-21
10.10-10.40
III r. 420 s.
  Dėl pedagogų rengimo ir profesinio tobulėjimo: svarbiausi darbai
Kviečiama švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė
  Akad. E. Jovaiša
K. Kaminskas A. Laurinavičiūtė
4. 2018-03-21
10.40-10.50
III r. 420 s.
XIIIP-498 Administracinių nusižengimų kodekso 123 ir 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1231 straipsniu įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
Akad. E. Jovaiša
A. Gumuliauskas
J. Narkevičius
R. Norkienė
5. 2018-03-21
10.50-11.10
III r. 420 s.
  Valstybės kontrolės 2017 metų lapkričio 28 d. ataskaita „Ar gali gerėti mokinių pasiekimai“ pristatymas ir aptarimas Kviečiami Valstybės kontrolės atstovai ir švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė   Akad. E. Jovaiša
G. Steponavičius
A. Laurinavičiūtė
6. 2018-03-21
11.10-11.20
III r. 420 s
  Kiti klausimai   Akad. E. Jovaiša
K. Kaminskas

Komiteto pirmininkas                                                                Eugenijus Jovaiša2018 m. kovo 21 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-03-21
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-03-21
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-1739 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Justą Namavičių Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
3. 2018-03-21
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-1764 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Ernestą Montvidienę Lietuvos apeliacinio teisėjo teisėja“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
4. 2018-03-21
10.20–10.35
I r. 455 k.
XIIIP-1028(2) Administracinių nusižengimų kodekso 120 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Gentvilas / 29 SN
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
5. XIIIP-1085 Civilinio kodekso 6.9301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Gentvilas / 29 SN
A. Širinskienė
L. Stacevičius
S. Šedbaras
M. Civilkienė
6. 2018-03-21
10.35–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-976 Civilinio kodekso 6.744 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Nekrošius
S. Šedbaras
M. Civilkienė
7. 2018-03-21
10.45–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-1668ES Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
8. 2018-03-21
11.00–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-1448 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė V. Vingrienė / 47 SN
Papildomas
(svarstymas)
L. Stacevičius
Č. Olševski
I. Leonavičiūtė
9. 2018-03-21
11.10–11.20
I r. 455 k.
XIIIP-1710 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 papildymo 171 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai:
V. Vingrienė, K. Mažeika
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
10. 2018-03-21
11.20–11.30
I r. 455 k.
XIIIP-1633 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15, 17, 58, 66, 77, 79, 85, 87, 89 ir 93 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Razma
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
11. 2018-03-21
11.30–11.40
I r. 455 k.
XIIIP-1741 Skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Palionis, R. Šalaševičiūtė
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
12. 2018-03-21
11.40–11.45
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-01-24 nutarimas „Dėl maksimalaus motinystės (tėvystės) pašalpos dydžio“ Neprieštaravo A. Širinskienė
D. Komparskienė
13. 2018-03-21
11.45–11.55
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
    PASIRENGIMAS SVARSTYTI  
Eil.
Nr.

Preliminari svarstymo Seime data

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
14. 2018-06-14

TTK siūlo:
paprašyti
Vyriausybės išvadų
XIIP-2850 Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Razma / 43 SN
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
15. 2018-04-10 XIIIP-1588ES Administracinių nusižengimų kodekso 147 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
S. Šedbaras
L. Stacevičius
L. Zdanavičienė
16. 2018-05-29 XIIIP-1609 Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
17. XIIIP-1610 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
18. XIIIP-1611 Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
19. XIIIP-1612 Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 3, 7, 15, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 ir 182 straipsniais įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
20. XIIIP-1613 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1631 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
21. XIIIP-1614 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1635 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
22. XIIIP-1615 Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
23. XIIIP-1616 Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
24. XIIIP-1617 Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1986 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
25. XIIIP-1618 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
26. XIIIP-1619 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
27. XIIIP-1620 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė ė
28. XIIIP-1621 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
29. 2018-05-29 XIIIP-1596 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
A. Nekrošius
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
30. XIIIP-1597 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 22, 26, 291, 30 ir 311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
31. XIIIP-1598 Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
32. XIIIP-1599 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
33. XIIIP-1602 Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
34. XIIIP-1603 Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
35. XIIIP-1606 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
36. XIIIP-1607 Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-856 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
37. XIIIP-1608 Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
38. 2018-05-29 XIIIP-1622 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / URM
Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
R. Varanauskienė
39. 2018-04-17 XIIIP-1583ES Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 XV skyriaus pavadinimo, 221, 222, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – LRV / FM
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
S. Šedbaras
I. Šiaulienė
L. Zdanavičienė
40. 2018-04-12 XIIIP-1763 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu“ projektas

Pateikė Seimo nariai: R. Baškienė, A. Gumuliauskas / 29 SN
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė2018 m. kovo 19 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

2018 M. KOVO 19 D. TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1 . 2018-03-19
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2 . 2018-03-19
14.00–14.30
I r. 455 k.
XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Pateikė Seimo narys G. Landsbergis / 38 SN
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė2018 m. kovo 21 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto klausymų darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2018-03-21
13.00–14.00
I r. 455 k.
XIIIP-1214 Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projektas
Pateikė Vyriausybė/TM
Pagrindinis (klausymai)

A.Širinskienė,

S. Šedbaras,

M. Civilkienė

2. 2018-03-21
13.00–14.00
I r. 455 k.
XIIIP-1215 Civilinio proceso kodekso 275 ir 292 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė Vyriausybė/TM
Pagrindinis (klausymai)

A.Širinskienė,

S. Šedbaras,

D. Komparskienė

3. 2018-03-21
13.00–14.00
I r. 455 k.
XIIIP-1216 Civilinio kodekso 1.111, 1.116 ir 1.125 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Vyriausybė/TM
Pagrindinis (klausymai)

A.Širinskienė,

S. Šedbaras, 

M. Civilkienė

           

Komiteto pirmininkė                                                                                                                 Agnė Širinskienė2018 m. kovo 21 d. Užsienio reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 .s 2018-03-21
10.00–10.15
I r. Lietuvos Tarybos salė
Krašto apsaugos ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdį (gynyba), įvykusį 2018 m. kovo 6 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) (uždaras klausimas) J. Bernatonis
I. Milašiūtė
2 . 2018-03-21
10.15–10.30
I r. Lietuvos Tarybos salė
Užsienio reikalų ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdį, įvykusį 2018 m. kovo 19 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) (uždaras klausimas) J. Bernatonis
M. Petrokaitė
3 . 2018-03-21
10.30–10.45
I r. Lietuvos Tarybos salė
Dėl padėties Rusijos Federacijos okupuotame Kryme (uždaras klausimas) J. Bernatonis
E. Zingeris
M. Petrokaitė
4 . 2018-03-21
10.45–10.55
I r. Lietuvos Tarybos salė
Kiti klausimai J. Bernatonis
E. Zelenka

                                                                   Komiteto pirmininkas                      Juozas Bernatonis2018 m. kovo 21 d. Peticijų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

 

  1.  

2018-03-21

12.30–13.00

I r. Prezidento s.

Arūno Sodonio peticijos „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto pakeitimo“ nagrinėjimas iš esmės

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

       2.

2018-03-21

13.00–13.30

I r. Prezidento

Janinos Statkienės ir kitų pareiškėjų peticijos „Dėl amnestijos ir bausmės laiko sutrumpinimo“ nagrinėjimas iš esmės

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė
 

       3.

2018-03-21

13.30–13.40

I r. Prezidento

Dėl Antano Algimanto Miškinio kreipimosi „Dėl Vidaus tarnybos statuto ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo“

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

       4.

2018-03-21

13.40–13.50

I r. Prezidento

Kiti klausimai

P. Čimbaras
J. Šniaukštienė

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                        Petras Čimbaras2018 m. kovo 21 d. bendro Užsienio reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-03-21
15.00–15.15
I r. 218 k.
Ministro ataskaitos apie Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos ir Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos (50 str.) posėdžius, įvykusius 2018 m. kovo 20 d. (uždaras klausimas) J. Bernatonis
M. Petrokaitė
2 . 2018-03-21
15.15–15.30
I r. 218 k.
Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas prieš vykstant į Europos Vadovų Tarybos 2018 m. kovo 22–23 d. susitikimą (uždaras klausimas) J. Bernatonis
M. Petrokaitė

                                                               Komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis2017 m. kovo 21 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)

Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1.  

2018-03-21
10.00–10.05
III r. 800 k.

 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas

 

P. Urbšys
L. Milonaitė

2.  

2018-03-21
10.05–10.25
III r. 800 k.

XIIIP-1631

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Papildomas (svarstymas)

 

V. Bukauskas
K. Masiulis

K. Šimkutė

 

3.  

XIIIP-1632

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

4.  

2018-03-21
10.25–10.35
III r. 800 k.

XIIIP-1448

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Papildomas (svarstymas)

G. Burokienė
V. Kravčionok
E. Jonevičienė

5.  

2018-03-21
10.35–11.30
III r. 800 k.

 

Valstybinio audito ataskaita „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas“

Svarstymas

E. Jonevičienė

6.  

2018-03-21
11.30–11.35
III r. 800 k.

 

Kiti klausimai:

1) 2018-03-28 komiteto posėdžio darbotvarkės projektas

2) pasirengimai svarstymui

3) pastabos ir pasiūlymai parengtam Vietos savivaldos įstatymo projektui (balsų dauguma dėl atleidimo, įsigaliojimo data...)

 

P. Urbšys
L. Milonaitė

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                      Povilas Urbšys2018 m. kovo 21 d. Žmogaus teisių komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data,
laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomi klausimai Pagrindinis
ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2018-03-21
10.00–10.20
I r.
Prezidento s.
ES-18-1 EK pasiūlymas dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
„Dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo
sąlygų Europos Sąjungoje“ Nr.
KOM(2017)797 galutinis
Specializuotas,
svarstymas
V. Simulik
S. Jovaiša
R. Ragaliauskienė
2. 2018-03-21
10.20–10.40
I r.
Prezidento s.
XIIP-2850 Konstitucijos 66, 74 ir 78
straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas
Papildomas,
svarstymas
V. Simulik
J. Savickienė
3. 2018-03-21
10.40–11.15
I r.
Prezidento s.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 m. veiklos ataskaita V. Simulik
R.Ragaliauskienė
4. 2018-03-21
11.15–11.20
I r.
Prezidento s.
Kiti klausimai
Dėl kito komiteto posėdžio darbotvarkės
V. Simulik
J. Savickienė


Komiteto pirmininkas                                                                                 Valerijus Simulik2018 m. kovo 21 d. Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2018-03-21
13.00–13.05
III r. Kazimiero Antanavičiaus s.

Darbotvarkės tvirtinimas

 

J. Jarutis

 

2 . 

2018-03-21
13.05–13.50
III r. Kazimiero Antanavičiaus s.

Dėl patyčių prevencijos priemonių įgyvendinimo

 

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Švietimo informacinių technologijų centro direktorius Vaino Brazdeikis, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius Feliksas Dobrovolskis, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos inspektorė Gražina Ramanauskaitė–Tiumenevienė, Viešosios įstaigos „Vaikų linija“ vadovas dr. Robertas Povilaitis, Viešosios įstaigos „Paramos vaikams centras“ direktorė Aušra Kurienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Raminta Matulytė, Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas Juozas Vaidelis, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė Neringa Grigutytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Kastytis Šmigelskas

J. Jarutis

J. Krumplytė

R. Kniukštienė

3 . 

2018-03-21
13.50–14.00
III r. Kazimiero Antanavičiaus s.

Kiti klausimai

J. Jarutis

 

 

                     Komisijos pirmininko pavaduotojas                                                                               Jonas Jarutis

 2018 m. kovo 21 d. Sveikos gyvensenos komisijos posėdžio darbotvarkė

 

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinė ar
papildoma
komisija
(stadija)

Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

1.

2018-03-21
14.00-14.02
III r. Baltijos Asamblėjos s.

 

Darbotvarkės tvirtinimas

 

D. Kepenis

 

2.

2018-03-21
14.02-14.05
III r. Baltijos Asamblėjos s.

 

Komisijos pirmininko rinkimai

 

D. Kepenis

R. Kniukštienė

J. Krumplytė

3.

2018-03-21
14.05-14.08
III r. Baltijos Asamblėjos s.

 

Komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai

 

D. Kepenis

R. Kniukštienė

J. Krumplytė

4.

2018-03-21
14.08-14.12
III r. Baltijos Asamblėjos s.

XIIIP-325(2)

LR Farmacijos įstatymo             Nr. X-709 8 straipsnio pakeitimo projektas

Papildoma

(pasirengimas svarstymui)

 

5.

2018-03-21
14.12-14.15
III r. Baltijos Asamblėjos s.

 

XIIIP-1744

Farmacijos įstatymo Nr. X-709   2, 8, 19, 33, 35, 351, 591, 681 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju 1 skirsniu įstatymo projektas

Papildoma

(pasirengimas svarstymui)

D. Kepenis

R. Kniukštienė

J. Krumplytė

6.

2018-03-21
14.15-14.20
III r. Baltijos Asamblėjos s.

XIIIP-1745

Farmacijos įstatymo Nr. X-709  2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Papildoma

(pasirengimas svarstymui)

D. Kepenis

R. Kniukštienė

J. Krumplytė

7.

2018-03-21
14.20-14.25
III r. Baltijos Asamblėjos s.

 

Kiti klausimai

 

D. Kepenis

 

Vyriausias komisijos narys                                                                                                        Dainius Kepenis

   Siųsti el. paštuSpausdinti