Komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkių suvestinė

Savaitės nuo spalio 23 d.


2017 m. spalio 25 d. Antikorupcijos komisijos, veikiančios kaip laikinoji tyrimo komisija, darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-10-25
8.00–8.05
Baltijos Asamblėjos salė (Seimo III r.)
Darbotvarkės tvirtinimas V. Gailius
2 . 2017-10-25
8.05–9.00
Baltijos Asamblėjos salė (Seimo III r.)
Parlamentinis tyrimas dėl Nacionalinės sveikatos sistemos projekto įgyvendinimo (e. sveikata) projekto.
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų, Centrinės projektų valdymo agentūros atstovų paaiškinimai
V. Gailius
L. Ragauskienė
3 . 2017-10-25
9.00–9.05
Baltijos Asamblėjos salė (Seimo III r.)
Kiti klausimai. V. Gailius

Komisijos pirmininkas                             Vitalijus Gailius2017 m. spalio 26 d. Antikorupcijos komisijos, veikiančios kaip laikinoji tyrimo komisija, darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-10-26
14.00–14.05
Lietuvos Tarybos salė
(Seimo I r.)
Darbotvarkės tvirtinimas V. Gailius
2 . 2017-10-26
14.05–15.00
Lietuvos Tarybos salė
(Seimo I r.)
Parlamentinis tyrimas dėl Nacionalinės sveikatos sistemos projekto įgyvendinimo (e. sveikata) projekto.
Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos paaiškinimai.
V. Gailius
L. Ragauskienė
3 . 2017-10-26
15.00–15.05
Lietuvos Tarybos salė
(Seimo I r.)
Kiti klausimai. V. Gailius

Komisijos pirmininkas                             Vitalijus Gailius2017 m. spalio 24 d. Antikorupcijos komisijos, veikiančios kaip laikinoji tyrimo komisija, darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

1 . 

2017-10-24
13.30–13.35 val.
K. Antanavičiaus  salė (III rūmai 220 k.)

Darbotvarkės tvirtinimas

V. Gailius

 

2 . 

2017-10-24
13.35–14.40 val.
K. Antanavičiaus  salė (III rūmai 220 k.)

Parlamentinis tyrimas dėl Seimo nario A. Skardžiaus veiklos. Liudytojų apklausa.

 

V. Gailius

 

 

 

R.Varslauskas,

D. Karvelis

3 . 

2017-10-24
14.40–15.00 val.
K. Antanavičiaus  salė (III rūmai 220 k.)

Kiti klausimai.

V. Gailius

 
                                          Komisijos pirmininkas                                                                    Vitalijus Gailius

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 m. spalio 25 d. aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1.

2017-10-25

10.00

I r. 404 k.

  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
2.

2017-10-25

10.00-10.20

I r. 404 k.

017-10-12 Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-60-1-18 „Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eiga“ Parlamentinė kontrolė K. Mažeika
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
B. Pūtienė
3.

2017-10-25

10.20-10.40

I r. 404 k.

XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
B. Pūtienė
4.

2017-10-25

10.40-11.00

I r. 404 k.

XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
B. Pūtienė
5.

2017-10-25 1

1.00-11.30

I r. 404 k.

XIIIP-1227 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
B. Pūtienė
6.

2017-10-25

11.30-11.35

I r. 404 k.

Kiti klausimai K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                               Kęstutis Mažeika2017 m. spalio 25 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-10-25
11.00–12.00
I r. 218 k.
Europos Audito rūmų 2016 m. metinių ataskaitų pristatymas Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
A. Rubežė
2. 2017-10-25
12.00–12.05
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.
I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                   Ingrida Šimonytė2017 m. spalio 25 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-10-25
10.00–10.45
I r .315 kab.
XIIIP-1227 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Pagrindinis (pasirengimas ir svarstymas) S.Jakeliūnas
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė
J.Alasevičienė)
2. 2017-10-25
10.45–10.55
I r .315 kab.
XIIIP-1236 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 30, 31 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas ir svarstymas) A.Palionis
A Kubilius
(D.Mudėnienė)
3. 2017-10-25
10.55–11.05
I r .315 kab.
XIIIP-1240 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas ir svarstymas) A.Palionis
A Kubilius
(D.Mudėnienė)
4. 2017-10-25
11.05–11.15
I r .315 kab.
XIIIP-1055 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas ir svarstymas) A.Palionis
A Kubilius
(D.Mudėnienė)
5. 2017-10-25
11.15–11.35
I r .315 kab.
XIIIP-1218 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas ir svarstymas) S.Jakeliūnas
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
6. 2017-10-25
11.35–11.45
I r .315 kab.
XIIIP-1212 2018 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas ir svarstymas) S.Jakeliūnas
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
7. 2017-10-25
11.45–11.55
I r .315 kab.
XIIIP-367 Seimo nutarimo "Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų – Tautos namų“ projektas Papildomas
(svarstymas)
J.Varžgalys
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
8. 2017-10-25
11.55–12.00
I r .315 kab.
XIIIP-998 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 16 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Ąžuolas
K.Glaveckas
(J.Žaltkauskienė)
9. 2017-10-25
12.00–12.05
I r .315 kab.
Kiti klausimai  
10. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1241 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų, 2019 metų ir 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) S.Jakeliūnas
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
11. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1229 Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4, 6, 10, 14, 15, 18, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Butkevičius
M.Majauskas
(A.Brazdilienė)
12. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1230 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Butkevičius
M.Majauskas
(A.Brazdilienė)
13. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1231 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Butkevičius
M.Majauskas
(A.Brazdilienė)
14. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1233 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Butkevičius
M.Majauskas
(A.Brazdilienė)
15. 2017-10-25
12.05-12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1228 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis
R.Tamašunienė (J.Alasevičienė)
16. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1232 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 1, 2, 3, 8, 10 straipsnių pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis
K.Glaveckas
(J.Alasevičienė)
17. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1237 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 181, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 182 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Butkevičius
M.Majauskas
(D.Mudėnienė)
18. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1238 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ačienė
A.Kubilius
(D.Mudėnienė)
19. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-1239 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 17, 22, 30, 33, 461, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis
A.Maldeikienė
(D.Mudėnienė)
20. 2017-10-25
12.05–12.10
I r .315 kab.
XIIIP-955 (Prašyti LR Vyriausybės išvados) Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis
A.Maldeikienė
(D.Mudėnienė)

Komiteto pirmininkas                                                                       Stasys Jakeliūnas2017 m. spalio 24 d. Ekonomikos komiteto klausymų darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-10-24
10.30–12.00
III r. 220 k.
XIIIP-1074 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius,
G.Landsbergis,
L.Jasiukėnienė
2. XIIIP-1076 Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 12, 20, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymo projektas
Klausymai V.Sinkevičius,
G.Landsbergis,
L.Jasiukėnienė

3.

XIIIP-1078 Viešųjų įstaigų įstatymo
Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Klausymai V.Sinkevičius,
G.Landsbergis,
L.Jasiukėnienė
4. 2017-10-24
12.00–13.30
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
5. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
6. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
7. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
8. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
9. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
10. XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
11.   XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
12. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
13. XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
14. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
15. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
16. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
17. XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma
D.Šaltmeris
18. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
19. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
20. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
21. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius
E.Gentvilas, J.Razma,
D.Šaltmeris
22. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
23. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
24. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
25. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
26. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma
D.Šaltmeris
27. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
28. XIIIP-909 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
29. XIIIP-1119
 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris

                      Komiteto pirmininkas                             Virginijus Sinkevičius2017 m. spalio 25 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-10-25
10.00–10.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-10-25
10.05–10.40
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
3. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
4. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
5. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
6. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
7. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
8. XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
9. XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
10. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
11. XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
12. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
13. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
14. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
15. XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma
D.Šaltmeris
16. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
17. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
18. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
19. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
20. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
21. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
22. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
23. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
24. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma
D.Šaltmeris
25. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
26. XIIIP-909 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
27. XIIIP-1119
 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
28. 2017-10-25
10.40–11.00
III r. 220 k.
Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-20-6-16 „Valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas“ Parlamentinė
kontrolė
V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
V.Poderys,
L.Jasiukėnienė
29. 2017-10-25
11.00–11.20
III r. 220 k.
Valstybinio audito ataskaita 2017 m. liepos 14 d. Nr. VA-201-P-900-1-15 “Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra” Parlamentinė
kontrolė
R.Martinėlis, T.Langaitis, I.Jurkšuvienė
30. 2017-10-25
11.20–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
J.Razma,
L.Jasiukėnienė
31. 2017-10-25
11.30–11.40
III r. 220 k.
XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
J.Razma,
L.Jasiukėnienė
32. 2017-10-25
11.40–11.50
III r. 220 k.
XIIIP-1177 Seimo nutarimo „Dėl 2016 metų Garantinio fondo metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
J.Razma
L.Jasiukėnienė
33. 2017-10-25
11.50–11.55
III r. 220 k.
XIIIP-920(2) Teisės departamento (2017-10-18) išvada Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
A.Skardžius,
D.Kreivys,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
34. 2017-10-25
11.55–12.00
III r. 220 k.
XIIIP-922(2) Teisės departamento (2017-10-18) išvada Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
A.Skardžius,
D.Kreivys,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
35. 2017-10-25
12.00–12.05
III r. 220 k.
XIIIP-845 Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma
D.Šaltmeris
36. 2017-10-25
12.05–12.10
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                     Komiteto pirmininkas                                    Virginijus Sinkevičius2017 m. spalio 25 d. Energetikos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-10-25 13.00-13.55
III r. 218b k.
Dėl Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektų įvesties rodiklių ir planuojamų rezultatų

Kviečiami dalyvauti Aplinkos, Energetikos, Finansų ir Ūkio ministerijų, UAB „Lietuvos energija“, asociacijos „Lietuvos mediena“ atstovai
V. Poderys
Ž. Rožėnaitė
2 . 2017-10-25 13.55-14.00
III r. 218b k.
Kiti klausimai V. Poderys

Komisijos pirmininkas                                                                                                                Virgilijus Poderys2017 m. spalio 25 d. Europos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr.

Data, laikas, vieta

Svarstomi klausimai

Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai

1.

2017-10-25
15.00–15.20
I r. 218 k.

 Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu

Ataskaita apie Europos Vadovų Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos (50 str.) susitikimus, įvykusius 2017 m. spalio 19–20 d. (uždaras klausimas)

Apie posėdį bus pranešta J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Kviečiami dalyvauti: Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, užsienio reikalų ministras L. Linkevičius

 

E. Vareikis

 

A. Ažubalis

 

E. Kolelė

2.

2017-10-25
15.20–15.50
I r. 218 k.

Europos Audito rūmų ataskaitos apie 2016  finansinių metų Europos Sąjungos biudžeto vykdymą pristatymas.

Kviečiami dalyvauti: Europos Audito Rūmų narys R. Šadžius,

Valstybės kontrolierius A. Dulkys

R. Budbergytė

I. Šimonytė

R. Lygienė

3.

2017-10-25
15.50–16.20
I r. 218 k.

Dėl derybų dėl Rusijos, Baltarusijos ir ES susitarimo dėl Baltijos valstybių elektros energijos sistemos veikimo eigos.

Kviečiamas dalyvauti energetikos ministras Ž. Vaičiūnas, užsienio reikalų ministras L. Linkevičius

V. Poderys

D. Kreivys

D. Paužaitė-Šliachtovič

4.

2017-10-25
16.20–16.25
I r. 218 k.

Kiti klausimai

G. Kirkilas

M. Kadonova

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                      Gediminas Kirkilas2017 m. spalio 27 d. Europos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Data, laikas, vieta

Svarstomi klausimai

Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai

1.

2017-10-27
11.00–11.30
I r. 218 k.

Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu

Europos Komisijos 2018 m. darbo programos pristatymas.

Kviečiamas Europos Komisijos narys V. Andriukaitis, Seimo komitetų pirmininkai

G. Kirkilas

E. Kolelė

2.

2017-10-27
11.30–12.00
I r. 218 k.

Dėl Europos socialinio teisių ramsčio: sveikatos priežiūros dalis

Kviečiami dalyvauti: Europos Komisijos narys V. Andriukaitis, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, užsienio reikalų ministras L. Linkevčius, socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai

R. Miliūtė

K. Masiulis

D. Paužaitė-Šliachtovič

3.

2017-10-27
12.00–12.10
I r. 218 k.

Ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdį, įvykusį 2017 m. spalio 23 d. (socialiniai klausimai)(uždaras klausimas)

Kviečiamas dalyvauti socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

R. Miliūtė

K. Masiulis

D. Paužaitė-Šliachtovič

4.

2017-10-27
12.10–12.20
I r. 218 k.

Ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdį, įvykusį 2017 m. spalio 24 d. (telekomunikacijų klausimai) (uždaras klausimas)

Kviečiamas dalyvauti susisiekimo ministras R. Masiulis

V. Poderys

D. Kreivys

D. Budreikaitė

5.

2017-10-27
12.20–12.25
I r. 218 k.

Kiti klausimai

G. Kirkilas

M. Kadonova

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                      Gediminas Kirkilas2017 m. spalio 25 d. Kultūros komiteto klausymų darbotvarkė

Eil. Nr. Data, laikas, vieta Svarstomi klausimai Komiteto išvadų
rengėjai, teikėjai
1. 2017-10-25
10.00-11.30
III r. 218B
XIIIP-1097 Kino įstatymo IX-752 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis/ klausymai R. Karbauskis
V. Kernagis
R. Šarknickas
J. Bieliūnienė

Komiteto pirmininkas                                                                                            Ramūnas Karbauskis2017 m. spalio 23–27 d. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžių darbotvarkė

Konstitucijos salė, Seimo I rūmai

 

Spalio 23 d., pirmadienis
 

9.00–9.05 Lietuvos Respublikos himnas
9.05–9.15 Invokacija
  Prelatas Edmundas Putrimas
9.15–9.40 Posėdžio atidarymas
  J. E. Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas
  Seimo Pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio sveikinimas
  Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės Dalios Henke sveikinimas
  Komisijos pirmininko Antano Vinkaus sveikinimas
  Komisijos pirmininko dr. Rimvydo Baltaduonio sveikinimas
9.40–9.45 Darbotvarkės tvirtinimas
9.45–10.00 Darbinis posėdis
  Dėl institucijų atsakymų į Komisijos 2017 m. balandžio mėn. priimtas rezoliucijas
  Komisijos pirmininko Antano Vinkaus pranešimas apie Komisijos gautus institucijų atsakymus
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
10.00–10.30 Darbinis posėdis
  Dėl Komisijos nuostatų ir Komisijos darbo reglamento
  Komisijos pirmininko Antano Vinkaus pasisakymas
  Komisijos pirmininko dr. Rimvydo Baltaduonio pasisakymas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
10.30–11.00 Bendra nuotrauka ir kavos pertrauka
11.00–13.00 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis – visos tautos šventė“
  Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Liudo Mažylio sveikinimas
  Komisijos nario Henriko Antanaičio pasisakymas
  Komisijos pirmininko pavaduotojo prof. dr. Stasio Tumėno pasisakymas
  Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson pranešimas
  Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Valstybės atkūrimo šimtmečio programos koordinatorės Neringos Vaisbrodės pranešimas
  Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės Romos Žakaitienės pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
13.00–14.00 Pietūs
14.30–16.30 Išvažiuojamasis posėdis Vilniaus miesto savivaldybės rūmuose
  „Valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai Lietuvos sostinėje“
  Priima Vilniaus miesto vicemeras Linas Kvedaravičius (Konstitucijos pr. 3, Vilnius)
17.00 –18.00 Vakarienė


Spalio 24 d., antradienis
 

9.00–10.30 Informacinis saugumas – tautos ir valstybės išlikimo pagrindas“
  Komisijos narės Lauros Vidžiūnaitės pasisakymas
  Komisijos nario Virgilijaus Aleknos pasisakymas
  Krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio pranešimas
  Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas
  Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus Viktoro Daunio pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Diskusija
10.30–11.00 Kavos pertrauka
11.00–13.00 Šiuolaikinė vergystė emigracijoje – realybė, kuriai būtinas Lietuvos institucijų dėmesys“
  Komisijos nario dr. Žygimanto Pavilionio pasisakymas
  Vidaus reikalų ministerijos kanclerio Algirdo Stončaičio pranešimas
  Komisijos nario pavaduotojos, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Asanavičiūtės pranešimas
  Komisijos nario prelato Edmundo Putrimo pranešimas
  Vyriausiojo Lietuvos policijos kapeliono, kunigo Algirdo Toliato pranešimas
  Lietuvos generalinio komisaro Lino Pernavo pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
13.00–14.00 Pietūs
14.00–15.00 Tėvynei reikalingi! Grįžimo į Lietuvą galimybės“
  Komisijos nario Ryčio Virbalio pasisakymas
  Komisijos narės Guodos Burokienės pasisakymas
  Vidaus reikalų viceministro Giedriaus Surplio pranešimas
  Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio pranešimas
  Komisijos nario pavaduotojos, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Asanavičiūtės pranešimas
15.00–15.30 Kavos pertrauka
15.30–17.00 Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjo prof. dr. Romo Lazutkos pranešimas
  Projekto „ToBeLT“ sumanytojo Jurgio Didžiulio pranešimas
  Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovės dr. Audros Sipavičienės pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija


Spalio 25 d., trečiadienis
 

9.00–10.30 Kartu su Seimo Konstitucijos komisija organizuojama diskusija „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir piliečiai po 25 metų“
  (diskusijos vedėjas – Komisijos pirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis)
  Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko prof. Vytauto Landsbergio pranešimas
  Komisijos narės Lauros Vidžiūnaitės pranešimas
  Seimo Konstitucijos komisijos pirmininko Petro Valiūno pranešimas
  Aukščiausiosios Tarybos Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti patarėjo Ernesto Raškausko pranešimas
10.30–11.00 Kavos pertrauka
11.00–13.00 Diskusijos „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir piliečiai po 25 metų“ tęsinys – „Pilietybės išsaugojimas – tautinės tapatybės ir tvirto ryšio su Tėvyne garantas“
  Komisijos pirmininko dr. Rimvydo Baltaduonio pranešimas
  Komisijos nario dr. Žygimanto Pavilionio pasisakymas
  Teisingumo ministrės dr. Mildos Vainiutės pranešimas
  Liuksemburgo lietuvių bendruomenės nario dr. Tado Antanaičio pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
13.00–14.00 Pietūs
14.30–16.30 Ekskursija į technologijų startuolių parką „Vilnius Tech Park“


Spalio 26 d., ketvirtadienis
 

9.00–10.30 Pasaulio lietuvių įnašas pertvarkant aukštojo mokslo sistemą Lietuvoje“
  Komisijos nario pavaduotojo dr. Lino Tarasonio pasisakymas
  Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas
  Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. dr. Juozo Augučio pranešimas
  Komisijos nario prof. dr. Gedimino Karoblio pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
10.30–11.00 Kavos pertrauka
11.00–13.00 „Pasaulio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą stiprinimas pasitelkiant programą „Globali Lietuva“
  Komisijos pirmininko pavaduotojo Henriko Antanaičio pasisakymas
  Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Kultūros komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen pranešimas
  Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriaus Vytauto Pinkaus pranešimas
  Profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders“ vadovės Kotrynos Stankutės-Jaščemskienės pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
13.00–14.00 Pietūs
14.00–15.30 Verslo plėtra regionuose: klestinti Lietuva ir jos žmonės“
  Komisijos nario Aidžio Staskevičiaus pasisakymas
  Komisijos narės Guodos Burokienės pasisakymas
  Ūkio ministerijos atstovo pranešimas
  Finansų ministro Viliaus Šapokos pranešimas
  Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros komandos vadovės Živilės Kazlauskaitės pranešimas
  Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojo-patarėjo finansų klausimais Rimanto Čapo pranešimas
  Komisijos narių pasisakymai
  Klausimai ir diskusija
15.30–16.00 Kavos pertrauka
16.00–17.00 Darbinis posėdis. Rezoliucijų projektų svarstymas


Spalio 27 d., penktadienis
 

9.00–10.00 Darbinis posėdis. Sprendimų dėl rezoliucijų priėmimas
10.00–10.30 Kavos pertrauka
10.30–11.00 Darbinis posėdis. Rezoliucijų priėmimas
11.00–12.00 Spaudos konferencija
12.00–13.30 Pietūs


2017 m. spalio 25 d. Laisvės kovų komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr.

Data, laikas, vieta

Svarstomas klausimas

Komisijos išvadų rengėjas, atsakingas tarnautojas

1.

2017-10-25
14.00–14.15
A.Stulginskio salė  (Seimo I r., 308 kab.).

   Dėl Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto  (XIIIP-1131)


 

J.Olekas
D.Stonytė

2.

2017-10-25
14.15–14.30
A.Stulginskio salė  (Seimo I r., 308 kab.).

   Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-1132),

J.Olekas
D.Stonytė
 

3.

2017-10-25
14.30–14.40
A.Stulginskio salė  (Seimo I r., 308 kab.).

   Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-1033).


 

J.Olekas
D.Stonytė

4.

2017-10-25
14.40–14.50
A.Stulginskio salė  (Seimo I r., 308 kab.).

   Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“ Nr. VIII-1021 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-1052).

J.Olekas
D.Stonytė
 

5.

2017-10-25
14.50–15.00
A.Stulginskio salė  (Seimo I r., 308 kab.).

   Kiti klausimai.

J.Olekas
 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                  Juozas Olekas2017 m. spalio 25 d. Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis/
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados
rengėjai, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-10-25 10.00–10.20 III r. 613 k. XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
D. Aleksejūnienė
2 . 2017-10-25 10.00–10.20 III r. 613 k. XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
D. Aleksejūnienė
3 . 2017-10-25 10.00–10.20 III r. 613 k. XIIIP-1177 Seimo nutarimo „Dėl 2016 metų Garantinio fondo metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
D. Aleksejūnienė
4 . 2017-10-25 10.20–10.30 III r. 613 k. XIIP-4695 Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) A. Dumbrava,
A. Sysas
D. Aleksejūnienė
5 . 2017-10-25 10.30–10.45 III r. 613 k. ES-17-127 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo“ (Nr. KOM(2017) 558 galutinis) (informacijos išklausymas) L. Matkevičienė,
J. Varkalys
D. Aleksejūnienė
6 . 2017-10-25 10.45–11.10 III r. 613 k. XIIIP-1074 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) G. Skaistė,
G. Vasiliauskas
E. Bulotaitė
7 . 2017-10-25 10.45–11.10 III r. 613 k. XIIIP-1075 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 12, 18, 24, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 561, 62 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) G. Skaistė,
G. Vasiliauskas
E. Bulotaitė
8 . 2017-10-25 10.45–11.10 III r. 613 k. XIIIP-1076 Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 12, 20, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) G. Skaistė,
G. Vasiliauskas
E. Bulotaitė
9 . 2017-10-25 10.45–11.10 III r. 613 k. XIIIP-1077 Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XII-2534 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Papildomas (svarstymas) G. Skaistė,
G. Vasiliauskas
E. Bulotaitė
10 . 2017-10-25 11.10–11.15 III r. 613 k. XIIIP-1125(2) Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo XII-2514 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
A. Sysas,
G. Vasiliauskas
I. Kuodienė
11 . 2017-10-25 11.15–11.25 III r. 613 k. XIIIP-979 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) L. Matkevičienė,
R. J. Dagys
I. Kuodienė
12 . 2017-10-25 11.15–11.25 III r. 613 k. XIIIP-1062 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) A. Sysas
G. Vasiliauskas
I. Kuodienė
13 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1227 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas ir su juo susiję teisės aktų projektai Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
 
14 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1234 Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo ir kai kurių su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XII-681 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
15 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1235 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
16 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1237 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 181, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 182 straipsniu įstatymo projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
 
17 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1238 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
 
18 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1218 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
19 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1219 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
20 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1220 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
21 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1221 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
22 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1222 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 35 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
23 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1223 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3, 13, 15, 19, 20, 27, 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
24 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1224 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2472 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
25 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1225 Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 2, 3, 7, 11, 12 ir 13 straipsnių ir antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
26 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1226 Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
27 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1242 Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo
Nr. X-1710 pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
28 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1243 Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
29 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1244 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo
Nr. IX-1675 1, 4, 8, 10, 17, 20, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
30 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1245 Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
31 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1254 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
32 . 2017-10-25 11.25–11.35 III r. 613 k. XIIIP-1120 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
 
33 . 2017-10-25 11.35–11.40 III r. 613 k.   Kiti klausimai   A. Sysas
E. Bulotaitė

Komiteto pirmininkas                                                                                                                 Algirdas Sysas2017 m. spalio 25 d. Sveikatos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data, laikas, vieta Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1.

2017-10-25

10.00–10.40
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1071


XIIIP-1072


XIIIP-1073
Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111, 241 straipsniais įstatymo projektas

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 80 straipsnio pakeitimo ir priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių pakeitimo, ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas)

A.Širinskienė I. Rozova

B. Sesickienė

2.

2017-10-25

10.40–11.20
Baltijos Asamblėjos salė III r.

Dėl eilių nemokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, pacientų išankstinės registracijos problemų universiteto ligoninėse bei Nacionaliniame vėžio institute.

A. Kubilienė

J. Bandzienė K. Civilkienė

3.

2017-10-25

11.20–11.40
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-948 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 1, 2, 6, 13, 15, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

A. Širinskienė A. Matulas

D. Kaminskas E.Jankauskas

4.

2017-10-25

11.40–12.00
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1114 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12(1), 15, 21, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(2) ir 26(1) straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė R. Žemaitaitis K. Civilkienė
5.

2017-10-25

12.00–12.20 Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė R. Žemaitaitis K. Civilkienė
6.

2017-10-25

12.20–12.40
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė R. Žemaitaitis K. Civilkienė
7.

2017-10-25

12.40–12.45
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1212 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui K. Civilkienė
8.

2017-10-25

12.45–12.50
Baltijos Asamblėjos salė III r.

XIIIP-1213 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pasirengimas svarstymui K. Civilkienė
9.

2017-10-25

12.50–12.55 Baltijos Asamblėjos salė III r.

Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio. A. Širinskienė

       Komiteto pirmininkė                                                                       Agnė Širinskienė2017 m. spalio 25 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-10-25
I r. 455 s.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas J. Sabatauskas
D. Komparskienė
2. 2017-10-25
9.00–9.10
I r. 455 s.
XIIIP-854 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
L. Zdanavičienė
3. 2017-10-25
9.10–9.20
I r. 455 s.
XIIIP-954(2) Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 174, 175 ir 176 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
4. 2017-10-25
9.20–9.35
I r. 455 s.
XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
5. XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
6. 2017-10-25
9.35–12.00
I r. 455 s.
XIIIP-1227 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
7. 2017-10-25
I r. 455 s.
  Konstitucinio Teismo
2017-07-04 nutarimas
Dėl dvasininkų atleidimo nuo karo prievolės
Prieštarauja J. Sabatauskas
D. Komparskienė
8. 2017-10-25
I r. 455 s.
  Konstitucinio Teismo
2017-07-04 sprendimas
Dėl teisenos byloje nutraukimo
Žiniai J. Sabatauskas
D. Komparskienė

                                          Komiteto pirmininkas                                    Julius Sabatauskas2017 m. spalio 25 d. Žmogaus teisių komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas komitetas (stadija)
Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-10-25
9.00–9.20
I r.
Prezidento s.
XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas,
svarstymas
V. Simulik, L.Talmont
J.Savickienė
2. 2017-10-25
9.00–9.20
I r.
Prezidento s.
XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas,
svarstymas
V. Simulik, L.Talmont
J.Savickienė
3. 2017-10-25
9.20–10.00
I r.
Prezidento s.
XIIIP-1227 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas,
svarstymas
V. Simulik, L.Talmont
J.Savickienė
4. 2017-10-25
10.00–10.50
I r.
Prezidento s.

ES-17-44
Baltoji knyga dėl Europos ateities. Kokia ES 27 bus 2025 m.? Apmąstymai ir scenarijai. Nr. COM(2017)2025

ES-17-71
Diskusijoms skirtas dokumentas ,,Dėl socialinio Europos aspekto“ Nr. COM(2017)206

ES-17-62
Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo COM(2017)250

ES-17-63
Europos Komisijos pasiūlymas dėl Tarpinstitucinės deklaracijos dėl Europos socialinių teisių ramsčio COM(2017)251


Komiteto nariai
R.Ragaliauskienė
5. 2017-10-25
10.50–11.00
I r.
Prezidento s.
Kiti klausimai.
Dėl kito komiteto pasėdžio darbotvarkės
V. Simulik
J. SavickienėKomiteto pirmininkas                                                                                                    Valerijus Simulik