Seimo paskelbti atmintini metai

Seimas yra priėmęs aštuonis nutarimus dėl 2017 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-1845 „Dėl 2017 metų paskelbimo Piliakalnių metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-2328 „Dėl 2017 m. paskelbimo Tautinio kostiumo metais;

Seimo nutarimą Nr. XII-2349 „Dėl 2017 metų paskelbimo Reformacijos metais";                             

Seimo nutarimą Nr. XII-2348 „Dėl 2017 metų paskelbimo Sporto metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-2657 „Dėl 2017 metų paskelbimo Lietuvių kalbos kultūros metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-2656 „Dėl 2017 metų paskelbimo Algirdo Juliaus Greimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-2731 „Dėl 2017 metų paskelbimo Ievos Simonaitytės metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-194 „Dėl 2017 metų paskelbimo Kazio Bradūno metais“.

 

Seimas yra priėmęs keturis nutarimus dėl 2018 metų:

Seimo nutarimą Nr. XI-1996  „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1844 „Dėl 2018 metų paskelbimo Vydūno metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1963 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais";

Seimo nutarimą Nr. XIII-282 „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“.

 

Seimas yra priėmęs vieną nutarimą dėl 2019 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-2761 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais“.

 

Ankstesni metai:

Seimas yra priėmęs penkis nutarimus dėl 2016 metų: 

Seimo nutarimą Nr. XII-1721 „Dėl 2016 metų paskelbimo Prezidento Kazio Griniaus atminimo metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1461 „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-1647 „Dėl 2016 metų paskelbimo Vietos bendruomenių metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1947 „Dėl 2016 metų paskelbimo Juliaus Juzeliūno metais";

Seimo nutarimą Nr. XII-1964 „Dėl 2016 metų paskelbimo Saulės mūšio metais".

   Naujausi pakeitimai - 2017-07-04
   Valdas Sinkevičius