2017 m. gruodžio 6 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados
rengėjas (-ai),
atsakingas (-i)
tarnautojas (-ai)
1. 2017-12-06
10.00
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
2. 2017-12-06
10.00–10.30
I r. 404 k.
  Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano   K. Mažeika
R. Matusevičiūtė
3. 2017-12-06
10.30–11.00
I r. 404 k.
ES-17-138 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2018 m. Komisijos darbo programa. Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė Nr. COM/2017/650 Specializuotas (svarstymas) V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
4. 2017-12-06
11.00–12.00
I r. 404 k.
  Dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos įgyvendinimo   K. Mažeika
J. Jakučionytė

Komiteto pirmininkas                                                                                                                              Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2017-12-01
   Vida Katinaitė