Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018–­03–14
10.00–10.20
I r. 315 kab
XIIIP-1758 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas Pagrindinis (svarstymas) S.Jakeliūnas K.Glaveckas A.Brazdilienė
2. 2018–­03–14
10.20–10.30
I r. 315 kab.
ES-18-8 Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų, COM(2018)20 Specializuotas (svarstymas)
Dėl atitikties subsidarumo principui
S. Jakeliūnas
A. Kubilius
J. Dzikaitė
3. 2018–­03–14
10.30–10.40
I r. 315 kab.
ES-18-9 Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, COM(2018)9 Specializuotas (svarstymas)
Dėl atitikties subsidarumo principui
S. Jakeliūnas
A. Kubilius
J. Dzikaitė
4. 2018–­03–14
10.40–10.45
I r. 315 kab.
XIIIP-1264 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) J.Varžgalys R.Tamašunienė J.Alasevičienė
5. 2018–­03–14
10.45–10.55
I r. 315 kab.
  Kiti klausimai
5.1. Biudžeto ir finansų komiteto 2017 m. rudens sesijos darbo ataskaita.
5.2. Dėl komiteto narių komandiruočių.
   
6. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1504ES Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
7. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1505 Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
8. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1506 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
9. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1507 Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 47 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
10. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1508 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
11. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1509 Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 18 ir 44 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
12. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1510 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 56, 72 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
13. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1511 Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 40, 54 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
14. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1512 Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 49, 60 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
K.Glaveckas
J.Žaltkauskienė
15. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1513ES Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 901, 902, 903, 904, 931, 1151, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1861, 2011 straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis M.Majauskas A.Brazdilienė
16. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1087 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis R.Budbergytė D.Mudėnienė
17. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-1427 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-779(2). Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis
A.Kubilius D.Mudėnienė
18. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-779(2) Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1427 Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis
A.Kubilius D.Mudėnienė
19. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
XIIIP-770 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Rinkevičius M.Majauskas D.Mudėnienė
20. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
COM(2018)114 Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Europos vadovų tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas iki 2019 m. metas spartinti darbus Specializuotas (pasirengimas svarstymui) S.Jakeliūnas A.Kubilius
J.Dzikaitė J.Žaltkauskienė
21. 2018–­03–14
10.55–11.00
I r. 315 kab.
COM(2018)97 Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Europos vadovų tarybai, Tarybai, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planas Specializuotas (pasirengimas svarstymui) S.Jakeliūnas A.Kubilius
J.Dzikaitė

Komiteto pirmininkas                                                                                                                 Stasys Jakeliūnas

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-13
   Danguolė Zabulėnienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti