2017 m. lapkričio 15 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-11-15 9.30-9.55
I r .315 kab.
XIIIP-1237 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18(1), 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Palionis
M.Majauskas
(D.Mudėnienė)
2. 2017-11-15
9.55-10.00
I r .315 kab.
XIIIP-576 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Ąžuolas
M.Majauskas
(D.Mudėnienė)
3. 2017-11-15
10.00-10.10
I r .315 kab.
XIIIP-1238 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Ačienė
A.Kubilius
(D.Mudėnienė)
4. 2017-11-15
10.10-10.15
I r .315 kab.
XIIIP-1056 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Ačienė
A.Kubilius
(D.Mudėnienė)
5. 2017-11-15
10.15-10.40
I r .315 kab.
XIIIP-1239 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 17, 22, 30, 33, 46(1), 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Palionis
M.Majauskas
(D.Mudėnienė)
6. 2017-11-15
10.40-10.45
I r .315 kab.
XIIIP-1240 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Palionis
A.Kubilius
(D.Mudėnienė)
7. 2017-11-15
10.45-10.50
I r .315 kab.
XIIIP- 980 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Rinkevičius
A.Kubilius
(D.Mudėnienė)
8. 2017-11-15
10.50-10.55
I r .315 kab.
XIIIP- 1005 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Rinkevičius
A.Kubilius
(D.Mudėnienė)
9. 2017-11-15
10.55-11.00
I r .315 kab.
XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Butkevičius
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
10. 2017-11-15
11.00-11.05
I r .315 kab.
XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Butkevičius
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
11. 2017-11-15
11.05-11.10
I r .315 kab.
XIIIP-1175 Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Butkevičius
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
12. 2017-11-15
11.10-11.15
I r .315 kab.
XIIIP-1177 Seimo nutarimo „Dėl 2016 metų Garantinio fondo ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Butkevičius
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
13. 2017-11-15
11.15-11.20
I r .315 kab.
XIIP-4695 Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Pagrindinis (svarstymas) (tęsinys) J.Varžgalys
K.Bartkevičius
(J.Alasevičienė)
14. 2017-11-15
11.20-11.55
I r .315 kab.

2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto XIIIP-1227 svarstymo tęsinys.


Komitetų išvadų svarstymas:

Kultūros komitetas;

Socialinių reikalų ir darbo komitetas;

Švietimo ir mokslo komitetas;

Užsienio reikalų komitetas;

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas;

Jaunimo ir sporto reikalų komisija;

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

Seimo narių pasiūlymų svarstymas.

S.Jakeliūnas
K.Glaveckas
(A.Brazdilienė)
15. 2017-11-15
11.55-12.00
I r .315 kab.
Kiti klausimai  
16. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1191 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A.Palionis
M.Majauskas
(J.Dzikaitė)
17. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1109 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) V.Ąžuolas
A.Kubilius
(D.Mudėnienė)
18. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1292 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) J.Varžgalys
R.Tamašunienė
(A.Brazdilienė)
19. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1206 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) V.Rinkevičius
A.Kubilius
(A.Brazdilienė)
20. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1207 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) V.Rinkevičius
A.Kubilius
(A.Brazdilienė)
21. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1208 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) V.Rinkevičius
A.Kubilius
(A.Brazdilienė)
22. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1057 Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) J.Varžgalys
R.Tamašunienė (J.Alasevičienė)
23. 2017-11-15
12.00-12.05
I r .315 kab.
XIIIP-1058 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) J.Varžgalys
R.Tamašunienė (J.Alasevičienė)

Komiteto pirmininkas                                                                                                   Stasys Jakeliūnas

   
   
   Naujausi pakeitimai - 2017-11-13
   Danguolė Zabulėnienė