Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-03-14 10.00–10.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2018-03-14 10.05–10.15
III r. 220 k.
XIIIP-1394 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 312 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

A. Baura

E. Gentvilas

D. Šaltmeris

3. 2018-03-14 10.15–10.25
III r. 220 k.
XIIIP-729 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

J. Razma

D. Šaltmeris

4. 2018-03-14 10.25–10.35
III r. 220 k.
XIIIP-1045 Saugios laivybos įstatymo
Nr. VIII-1897 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Papildomas (svarstymas)

A. Baura

B. Matelis

D. Šaltmeris

5. XIIIP-1046 Vidaus vandenų transporto kodekso 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)

A. Baura

B. Matelis

D. Šaltmeris

6. 2018-03-14 10.35–10.45
III r. 220 k.
XIIIP-1199 (2) Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)

A. Baura

V. Poderys

I. Jurkšuvienė

7. XIIIP-1200 (2) Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)

A. Baura

V. Poderys

I. Jurkšuvienė

8. 2018-03-14 10.45–10.55
III r. 220 k.
XIIIP-1214 ES Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)

V. Poderys

J. Razma

I. Jurkšuvienė

9. 2018-03-14 10.55–11.00
III r. 220 k.
XIIIP-1758 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas Pagrindinis (svarstymas)

R. Sinkevičius

R. Petkūnienė

Z. Jodkonienė

10. 2018-03-14 11.00–11.05
III r. 220 k.
ES-17-153 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) COM/2017/676 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

11. 2018-03-14 11.05–11.10
III r. 220 k.
ES-18-20 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo COM/2017/796 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

12. 2018-03-14 11.05–11.10
III r. 220 k.
ES-18-25 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES COM/2017/795 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

13. 2018-03-14 11.10–11.20
III r. 220 k.
ES-17-164 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS CENTRINIAM BANKUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI 2018 m. metinė augimo apžvalga COM/2017/690 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

14. ES-17-168 KOMISIJOS IR TARYBOS BENDROS UŽIMTUMO ATASKAITOS PROJEKTAS pridedamas prie Komisijos komunikato „2018 m. metinė augimo apžvalga“ COM/2017/674 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

15. ES-17-169 Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMUI dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių COM/2017/677 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

16. 2018-03-14 11.20–11.25
III r. 220 k.
ES-17-170 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Komunikatas dėl Europos energetikos tinklų stiprinimo COM/2017/718 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

17. 2018-03-14 11.25–11.30
III r. 220 k.
ES-18-7 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje COM/2017/769 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

18. 2018-03-14 11.30–11.35
III r. 220 k.
ES-17-160 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI EUROPOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ MINISTRUI COM/2017/823 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

19. 2018-03-14 11.35–11.40
III r. 220 k.
ES-18-8 Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVAI kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų COM/2018/20 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Duburaitė

20. 2018-03-14 11.40–11.45
III r. 220 k.
ES-18-9 Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVAI kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema COM/2018/21 (uždaras klausimas) Svarstymas

D. Kreivys

V. Poderys

R. Miliūtė

R. Duburaitė

21. 2018-03-14 11.45–11.50
III r. 220 k.
  Kiti klausimai    

                                   Komiteto pirmininkas                                                                Rimantas Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-08
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti