Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pranešimai žiniasklaidai

2018-03-14Ekonomikos komitetas siūlo supaprastinti uosto įrenginių apsaugos patikrinimus
2017-12-13Ekonomikos komitetui vadovaus Rimantas Sinkevičius
2017-12-06Ekonomikos komitetas pritarė išorinės reklamos reguliavimo supaprastinimui
2017-11-29Ekonomikos komitetas pritarė naujos redakcijos Metrologijos įstatymo projektui
2017-11-29Ekonomikos komitetas pasisako už skaidrias ir objektyvias šilumos gaminimo ir (ar) supirkimo procedūras
2017-11-23Ekonomikos komitetas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtra turi išlikti tarp valstybės prioritetų
2017-11-15Ekonomikos komitetas pasisako už galimybę neatlygintinai naudotis valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis
2017-11-13Seime vyks diskusija „Atsakingas verslas – visuomenės gerovės pagrindas“
2017-11-08Ekonomikos komitetas gina energijos vartotojų interesus
2017-10-31Seimo Ekonomikos komitetas pritarė 2018 metų valstybės biudžeto projektui
2017-10-25Ekonomikos komitetas pritarė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams
2017-10-24Seime įvyko diskusija apie atsinaujinančius energijos išteklius
2017-10-16Seime vyks diskusija „Europos energetikos sąjungos galimybės ir iššūkiai – atsinaujinantys energijos ištekliai Lietuvoje“
2017-10-11Ekonomikos komitetas išklausė VPT direktorės D. Vilytės pranešimą apie rizikingiausius viešuosius pirkimus
2017-10-11Ekonomikos komitetas pasisako už patikimą gamtinių dujų tiekimą ir veiksmingą vartotojų teisių apsaugą
2017-09-28Ekonomikos komitetas svarstė Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą
2017-09-21Ekonomikos komiteto nariai susipažino su situacija AB „Lietuvos paštas“
2017-09-20Ekonomikos komitete išklausyta informacija apie Susisiekimo ministerijos prioritetines veiklos kryptis
2017-09-13Ekonomikos komitetas pasisako už branduolinę saugą Lietuvos Respublikoje
2017-06-29Ekonomikos komitetas pasisako už dvipusę elektros energijos apskaitą
2017-06-22Ekonomikos komitetui ir Energetikos komisijai pristatytas atnaujintos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektas
2017-06-14Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko V. Sinkevičiaus pranešimas: „Mokslo ir verslo slėniai: didelės investicijos ir mažas veiklos efektyvumas“
2017-06-14Ekonomikos komiteto sprendimas: valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą nedavė laukiamų rezultatų
2017-05-31Švietimo ir mokslo komitetas kartu su Ekonomikos komitetu svarstė Valstybės kontrolės ataskaitą
2017-05-24Ekonomikos komitetas pritarė naujos redakcijos Koncesijų įstatymo projektui
2017-05-24Ekonomikos komitetas pasisako už VKEKK veiklos nepriklausomumą
2017-05-11Seimo Europos reikalų ir Ekonomikos komitetai, vykdydami projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo parlamentinę kontrolę, apsvarstė projekto kaštų ir naudos analizės duomenis
2017-04-24Seimo Europos reikalų ir Ekonomikos komitetai, vykdydami projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo parlamentinę kontrolę, svarstys projekto kaštų ir naudos analizės duomenis
2017-04-21Seime vyks konferencija „Kiek energijos eikvojame kurdami tvarią energetiką“
2017-04-12Ekonomikos komitetas apsvarstė Valstybinio audito ataskaitą „Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse“
2017-04-05Ekonomikos komitetas pritarė Prezidentės iniciatyvai riboti valstybės AB ir UAB vadovų kadencijas
2017-03-29Ekonomikos komitetas pasisako už priemones, užtikrinančias branduolinės energetikos objektų ir jų apsaugos zonų saugą
2017-03-22Ekonomikos komitetas siūlo stiprinti valstybės valdomų įmonių valdymą
2017-03-14Bendrame Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdyje – dėmesys viešiesiems pirkimams
2017-03-08Ekonomikos komitetui pristatyta valstybinių kelių priežiūros įmonių pertvarka
2017-03-06Projektas – sėkminga Lietuva. Kaip užtikrinti investicijas, tvarų augimą ir socialinę gerovę?
2017-02-15Ekonomikos komitetas apsvarstė Europos paslaugų elektroninės kortelės paketo dokumentus
2017-02-15Ekonomikos komitetas apsvarstė ir patobulino Viešųjų pirkimų įstatymų projektus
2017-02-09Ekonomikos komitetas domėjosi AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikla ir plėtros perspektyvomis
2017-02-03Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus pranešimas: „Susitikime su Verslo taryba – dėmesys smulkiam ir vidutiniam verslui“
2017-01-27Ekonomikos ir Užsienio reikalų komitetų nariai: Lietuva remia ambicingą ES laisvos prekybos darbotvarkę
2016-12-22Ekonomikos komitetas nagrinėjo, ar tinkamai užtikrinamos turistų teisės įgyvendinant Turizmo įstatymą
2016-12-15Ekonomikos komitetas pasisako už Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo tobulinimą
2016-12-15Ekonomikos komitetas pritarė naujos redakcijos Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektui
2016-12-09Ekonomikos komitetas pritarė Vyriausybės programai
2016-12-06Ekonomikos komitetų pirmininkai susitiko konferencijoje apie Energetikos sąjungą
2016-11-30Ekonomikos komitetas pritarė Elektroninių ryšių įstatymo pataisoms dėl priemonių sparčiųjų elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti
2016-11-23Seimo Ekonomikos komitetas klausymuose nagrinėjo Viešųjų pirkimų įstatymo projektus
2016-11-17Ekonomikos komitetui vadovaus Virginijus Sinkevičius