Lietuvos valstybės herbas Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1446

 

Pastabų ir pasiūlymų ir laukiame iki  2018 m. vasario 19 d.

 

Ekonomikos komitetas svarstys:

 

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą Nr. XIIIP-1446

                                                             

                  Strategijos projekte  numatomi pagrindiniai valstybės energetikos sektoriaus politikos tikslai, kryptys ir jų įgyvendinimo uždaviniai iki 2020 ir 2030 metų, pateikiant viziją iki 2050 metų.

                  Strategija bus įgyvendinama šiomis keturiomis strateginėmis kryptimis: konkurencingumo, patikimumo, įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimo bei šalies verslo dalyvavimo siekiant energetikos pažangos. Prie konkurencingos šalies ekonomikos prisidedanti energetika bus svarbiausias Strategijos tikslas 2030 metams: siekiama, kad šalies gyventojams mažėtų išlaidų už energiją dalis jų pajamose, o energijos kainos pramonės vartotojams būtų ne didesnės nei regiono valstybėse, kartu užtikrinant sklandų perėjimą nuo iškastinių energijos šaltinių prie atsinaujinančių energijos išteklių. Tuo pačiu metu bus siekiama didinti energetinio saugumo ir patikimumo lygį ir ir užtikrinti darnios plėtros principų įgyvendinimą.

 


 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2018-01-12
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti