2017 m. lapkričio 17 d. Europos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr.

Data, laikas, vieta

Svarstomi klausimai

Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai

  1.  

2017-11-17
10.30–11.00
I r. 218 k.

Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu

Informacija apie pasirengimą 2017 m. lapkričio 24 d. vyksiančiam penktajam Rytų partnerystės Viršūnių susitikimui

Apie posėdį bus pranešta J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Kviečiamas dalyvauti užsienio reikalų ministras L. Linkevičius

G. Kirkilas
J. Bernatonis
D. Asevičienė
V. Juozaitis

2.

2017-11-17
11.00–11.20
I r. 218 k.

Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu

Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas prieš vykstant į Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos ir Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos (50 str.) 2017 m. lapkričio 20 d. posėdžius (uždaras klausimas)

Kviečiamas dalyvauti užsienio reikalų ministras L. Linkevičius

E. Vareikis
A. Ažubalis
E. Kolelė

3.

 

2017-11-17
11.20–11.30
I r. 218 k.

 

Ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos posėdį, įvykusį 2017 m. lapkričio 15 d. (Sanglauda) (uždaras klausimas)

Kviečiami dalyvauti finansų ministras V. Šapoka

M. Puidokas
I. Šimonytė
E. Kolelė

4.

2017-11-17
11.30–11.50
I r. 218 k.

Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į Europos Sąjungos Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos 2017 m. lapkričio 20–21 d. posėdį (uždaras klausimas)

Kviečiami dalyvauti: švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė, kultūros ministrė L. Ruokytė - Jonsson, vidaus reikalų ministras E. Misiūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

R. Miliūtė
J. Narkevič
D. Budreikaitė

5.

2017-11-17
11.50–11.55
I r. 218 k.

Kiti klausimai

G. Kirkilas
M. Kadonova

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-16
   Miglė Kadonova