Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Europos reikalų komitetas svarstė klausimą dėl sisteminės ES vartotojų teisių apsaugos

2017 m. lapkričio 24 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas (ERK) šią savaitę pradėjo svarstyti sisteminės vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungos (ES) lygiu klausimą.

Komiteto pirmininko pavaduotojas dr. Mindaugas Puidokas ir komiteto narė Viktorija Čmilytė-Nielsen, aktyviai besidomintys vartotojų teisių apsaugos klausimais, įsitikinę, kad vartotojų apsauga ES lygiu turėtų būti nuosekliau reglamentuota, o nacionalinės vartotojų teises ginančios institucijos turėtų veikti aktyviau, koordinuotai ir iniciatyviai.

Šiuo metu apie 90 direktyvų reguliuoja vartotojų apsaugos klausimus, dėl to vartotojų acquis išlieka sudėtinga ir nenuosekli. Atsakomybė už vartotojų teisių užtikrinimą dažniausiai tenka nacionalinėms institucijoms.

Vartotojų teisių institucinę sąrangą apibrėžia 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (toliau – Reglamentas) (kuris yra perkeltas į Lietuvos Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą). Remiantis Reglamentu:

  • kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas ir bendrą ryšių palaikymo tarnybą, atsakingas už šio reglamento taikymą;
  • Europos Komisijai nesuteikta įgaliojimų stabdyti Bendrijoje Reglamente apibrėžtus Bendrijoje daromus pažeidimus, jis neturi poveikio Europos Komisijos pareigoms valstybių narių padarytų Bendrijos teisės pažeidimų atžvilgiu;
  • įsteigiamas Europos vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklas (CPC), jungiantis nacionalines institucijas;
  • Europos Komisija tvarko duomenų bazę, kurioje kaupiama gauta valstybių narių kompetentingų institucijų informacija;
  • kai kompetentingos institucijos sužino, kad Bendrijoje daromas pažeidimas kenkia vartotojų interesams daugiau kaip dvejose valstybėse narėse, atitinkamos kompetentingos institucijos koordinuoja savo vykdymo veiksmus ir savitarpio pagalbos prašymus pasitelkdamos bendrą ryšių palaikymo tarnybą. Visų pirma, jos siekia vienu metu atlikti tyrimus ir taikyti vykdymo priemones.

2017 m. lapkričio 22 d. ERK posėdyje teisingumo viceministras Giedrius Ruseckas pristatė informaciją apie ES vartotojų teisių apsaugos institucinę sistemą, pabrėždamas, kad vienos europinės vartotojų teises ginančios institucijos nėra. Komitetas taip pat išklausė kompetentingų institucijų atstovų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje, informaciją apie valstybės politikos vartotojų apsaugos srityje formavimą ir įgyvendinimą, vartotojų teisių ir interesų apsaugos probleminius aspektus, atsakingų institucijų planuojamus veiksmus bei kryptis ateities darbui.

Komiteto narių nuomone, yra svarbu pakylėti Europos Sąjungos sistemą į didesnės atsakomybės lygį ir todėl sveikintina Europos Komisijos iniciatyva atnaujinti Reglamentą. Pokyčiai ES lygmeniu vartotojų teisių apsaugoje būtini, nes dabar nacionaliniu lygmeniu pačios šalys negali nubausti didelių kompanijų už pažeidimus. Puikus to pavyzdys – žemės ūkio ministro Broniaus Markausko pristatyta problema dėl maisto produktų kokybės neatitikimo skirtingose ES šalyse.

Įvertinus sisteminės vartotojų teisių apsaugos ES lygiu klausimo svarbą, prie svarstymo nutarta grįžti Seimo pavasario sesijos metu.

2016 m. gegužės 30 d. Europos Komisija pateikė teisėkūros pasiūlymą atnaujinti Reglamentą. Bendras pasiūlymo tikslas – sukurti šiuolaikiškus, efektyvius ir veiksmingus mechanizmus, leisiančius sumažinti vartotojų patiriamą žalą dėl tarpvalstybinių ir plačiai paplitusių Sąjungos vartotojų teisės aktų pažeidimų. 2017 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo. Pasiūlymą planuojama priimti 2017 m. lapkričio mėn. 30 d. Konkurencijos Tarybos posėdyje.

 

Europos reikalų komiteto biuras, tel. (8 5) 239 6864