2017 m. lapkričio 15 d. Kaimo reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-11-15
10.00–10.05
II r. 414 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   A. Stančikas,
R. Abugelis
2 . 2017-11-15
10.05–10.15
II r. 414 k.
XIIP-1902ES(4)

Seimo narių pasiūlymai Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projekto Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projektui Kviečiamieji:

Seimo narys T.Tomilinas

Pagrindinis (svarstymas) A.Stančikas, G.Dešukaitė, A.Matulevičienė
3 . 2017-11-15 10.15–10.20     II r. 414 k. XIIP-1032

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Kviečiamieji: Seimo narys E. Gentvilas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovai

Pagrindinis (svarstymas) J. Baublys,           A. Gaidžiūnas,     R. Juknevičius
4 . 2017-11-15
10.20–10.40
II r. 414 k.
 

Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vykdomų ūkininkų ir kitų paramos gavėjų, gavusių ES ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, patikrų

Kviečiamieji: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovai

  V. Kamblevičius, R.Abugelis
5 . 2017-11-15
10.40–10.45
II r. 414 k.
XIIIP-995 Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Kviečiamieji: Seimo nariai R. Žemaitaitis ir G. Kindurys, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai. Pagrindinis (Seimo grąžintas komitetui tobulinti) J.Rimkus, J.Baublys, S.Kairienė
6 . 2017-11-15
10.45–10.50
II r. 414 k.
XIIIP-996 Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Kviečiamieji: Seimo nariai R. Žemaitaitis ir G. Kindurys, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai. Pagrindinis (Seimo grąžintas komitetui tobulinti) J.Rimkus, J.Baublys, S.Kairienė
7 . 2017-11-15
10.50–10.55
II r. 414 k.
  KRK 2017 m. lapkričio 22 d. posėdžio darbotvarkės projektas   A. Stančikas,
R. Abugelis
8 . 2017-11-15
10.55–11.00
II r. 414 k.
  Kiti klausimai   A. Stančikas,
R. Abugelis

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                             Andriejus Stančikas

11.00 val. Konstitucijos salėje vyks apskritojo stalo diskusija „Link tobulesnės ir skaidresnės maisto tiekimo grandinės“

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-13
   Renata Činskienė