2017 m. lapkričio 15 d. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)

Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai

1.

2017-11-15

9.00-9.45

III r. 520 k.

Dėl politinių partijų susitarimo dėl užsienio, saugumo ir gynybos politikos gairių

V. Bakas

 

V. Dmitrijev

2.

2017-11-15

9.45-10.15

III r. 520 k.

Dėl darbo grupės Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. X-743 „Dėl Krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui XIIP-4672 tobulinti sudarymo

V. Bakas

 

M. Lapinskas

3.

2017-11-15

10.15-12.15

III r. 520 k.

Parlamentinis tyrimas  dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams.

V. Bakas

 

V. Dmitrijev

E. Sinkevičius

4.

2017-11-15

12.15-12.30

III r. 520 k.

Kiti klausimai:

- dėl kito komiteto posėdžio.

V. Bakas

 

V. Dmitrijev

 

Komiteto pirmininkas                                                                                 Vytautas Bakas

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-10
   Vilma Lukoševičiūtė