2017 m. lapkričio 15 d. Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis/
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados
rengėjai, atsakingas tarnautojas
1 .

2017-11-15

9.00–9.15

III r. 613 k.

XIIIP-1299 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys)

T. Tomilinas,

R. J. Dagys

I. Kuodienė

2 .

2017-11-15

9.15–9.30

III r. 613 k.

  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Valstybinio socialinio draudimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas“   D. Jonėnienė
3 .

2017-11-15

9.15–9.30

III r. 613 k.

XIIIP-1178 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Pagrindinis (svarstymas)

Visi komiteto nariai

D. Jonėnienė

4 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1218 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)

Visi komiteto nariai


D. Jonėnienė

5 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1219 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)

R. Baškienė,

G. Skaistė

D. Jonėnienė

6.

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-504 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

T. Tomilinas,

R. J. Dagys

D. Jonėnienė

7 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-470 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

T. Tomilinas,

R. J. Dagys

D. Jonėnienė

8 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1235 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

L. Matkevičienė,

A. Sysas

D. Jonėnienė

9 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1220 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)

R. Baškienė,

G. Skaistė

D. Jonėnienė

10 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1221 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

R. Baškienė,

G. Skaistė

I. Kuodienė

11 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1222 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 35 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)

T. Tomilins,

R. J. Dagys

D. Jonėnienė

12 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1223 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3, 13, 15, 19, 20, 27, 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

L. Matkevičienė,

A. Sysas

R. Molienė

13 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1224 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2472 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

L. Matkevičienė,

A. Sysas

R. Molienė

14 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1225 Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 2, 3, 7, 11, 12 ir 13 straipsnių ir antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

L. Matkevičienė,

A. Sysas

R. Molienė

15 .

2017-11-15

9.30–12.00

III r. 613 k.

XIIIP-1226 Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

G. Vasiliauskas,

A. Dumbrava

R. Molienė

16 .

2017-11-15

12.00–12.15

III r. 613 k.

XIIIP-780 Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

G. Vasiliauskas,

R. J. Dagys

R. Molienė

17 .

2017-11-15

12.30–12.35

III r. 613 k.

  Kiti klausimai   A. Sysas
E. Bulotaitė

                                          Komiteto pirmininkas                                                                                            Algirdas Sysas

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-13
   Renata Liekienė