Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pranešimai žiniasklaidai

2018-02-05Seime vyks konferencija deinstitucionalizavimo eigai ir iššūkiams aptarti
2018-02-02Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pranešimas: „Informacija dėl valstybinių pensijų daugiavaikiams tėvams“
2018-01-31Socialinių reikalų ir darbo komitetas lankysis Strėvininkų ir Macikų socialinės globos namuose
2017-12-13SRDK pritaria Lietuvos darbo biržos pertvarkai
2017-12-13Seime vyks konferencija apie darbo rinkos pokyčius
2017-12-06SRDK tobulina šalpos išmokų mokėjimą
2017-12-06Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė valstybinių pensijų įstatymo pataisoms
2017-11-23SRDK pakomitetis susitikime su Šeimos taryba aptarė šeimos politikos aktualijas
2017-11-22SRDK pasisako už didesnius atlyginimus gydytojams rezidentams
2017-11-22Socialinių reikalų ir darbo komitetas perrinko komiteto pirmininką
2017-11-10Socialinių reikalų ir darbo komitetas – už išmokos mokėjimą kiekvienam vaikui
2017-11-10SRDK pritarė naujoms skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonėms
2017-10-31Vaikų globos įstaigų vaikų tarybų atstovai ketvirtąjį kartą susirinko Seime
2017-10-27Seime ketvirtą kartą vyks vaikų globos įstaigų vaikų tarybų atstovų susitikimas
2017-10-25Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasisako už pokyčius profesinio mokymo sistemoje
2017-10-25Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo papildyti Atmintinų dienų įstatymą
2017-10-18SRDK aptartas Susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų
2017-10-11SRDK pritarė Diplomatinės tarnybos įstatymo pataisoms
2017-10-04Socialinių reikalų ir darbo komitetas – už šeimos stiprinimą
2017-10-04SRDK siūlo slaugantiesiems sergančius sunkiomis ir ypač sunkiomis ligomis vaikus išmokas mokėti ilgiau
2017-09-27SRDK pritaria, kad antrojo laipsnio valstybinė pensija galėtų būti mokama tėvui (įtėviui)
2017-09-20SRDK svarstė europines iniciatyvas
2017-09-18SRDK surengtas pasitarimas dėl Darbo kodekso praktinio įgyvendinimo
2017-09-13Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje pagrindinis dėmesys vaikams
2017-07-05Socialinių reikalų ir darbo komitete įsteigtas Šeimos ir vaiko gerovės pakomitetis
2017-06-29Socialinių reikalų ir darbo komitetas pradėjo svarstyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus
2017-06-14SRDK domėjosi vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos eiga
2017-05-31SRDK ėmėsi Valstybės tarnybos įstatymo pataisų svarstymo
2017-05-25SRDK svarstė pabėgėlių perkėlimo ir integracijos klausimus
2017-05-24Seime vyks diskusija apie efektyvų karjeros ir vaiko priežiūros derinimą
2017-05-22SRDK atstovai susitiko su EK Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato direktoriumi
2017-05-10SRDK pritarė Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo pataisoms
2017-05-08SRDK organizuoja diskusiją dėl Darbo kodekso bei su juo susijusio socialinio dialogo iniciatyvos
2017-05-03SRDK siūlo sudaryti palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją
2017-04-27SRDK domėjosi pinginės socialinės paramos teikimu
2017-04-26SRDK, tik gavęs informaciją iš Vyriausybės, spręs dėl autorių, atlikėjų, sportininkų socialinio draudimo įmokų dydžio
2017-04-20SRDK domėjosi vaiko teisių apsaugos situacija šalyje 2016 metais
2017-04-19SRDK pritarė biudžetinių įstaigų vadovų kadencijų nustatymui
2017-04-12Socialinių reikalų ir darbo komitetas: paramos būstui išsinuomoti sistema neveiksminga
2017-04-06Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovai susitiko su Lenkijos žemės ūkio socialinio draudimo fondo vadovybe
2017-04-05SRDK siūlo mokėti užsieniečiams laidojimo pašalpas ir išmokas vaikams
2017-04-05SRDK siūlo skirti valstybines pensijas parolimpinių žaidynių čempionams ir prizininkams
2017-03-29Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimams
2017-03-24SRDK ir ERK atstovai susitiko su Švedijos užimtumo ir integracijos valstybės sekretore
2017-03-22Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Išmokų vaikams įstatymo pataisoms
2017-03-15Sveikatos reikalų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetai Čekijos Senato delegacijai pristatė Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą
2017-03-13Seimo nariai susitiks su Čekijos Senato nariais
2017-03-08SRDK po išvažiuojamojo posėdžio į ministeriją: socialinės apsaugos sistema turėtų būti geriau finansuojama
2017-02-27Konferencijoje bus aptariama globos namų suaugusiems asmenims situacija
2017-02-14Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė globos centrų ir budinčių globotojų įteisinimui
2017-02-09SRDK pritarė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimui
2017-02-08SRDK ragina ministeriją pateikti pasiūlymus dėl minimalių dydžių peržiūrėjimo
2017-01-11SRDK aiškinosi, ar visuomenei tinkamai buvo pranešta apie socialinio draudimo naujoves
2016-12-21SRDK apsvarstė valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą
2016-12-16SRDK organizuotoje konferencijoje – dėmesys taikiam konfliktų sprendimo būdui mokyklose
2016-12-14SRDK siūlo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti
2016-12-14SRDK pritarė siūlymui iki 2017 m. liepos 1 d. baigti pensijų kompensavimo procesą
2016-12-13SRDK ir Migracijos komisijos nariai susitiks su EBPO ekspertais
2016-12-09Socialinių reikalų ir darbo komitetas domėjosi padėtimi vaiko teisų apsaugos srityje
2016-12-07Socialinių reikalų ir darbo komitete pritarta siūlymui atidėti naujo Darbo kodekso įsigaliojimą pusei metų
2016-12-07Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo palankesnį paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinį reguliavimą
2016-12-02SRDK aptarė socialinio draudimo sistemos aktualijas
2016-11-30SRDK aptarė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą
2016-11-24SRDK ragina Vyriausybę skubiai tobulinti Socialinių įmonių įstatymą
2016-11-23SRDK siūlo nekeisti pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio
2016-11-17SRDK išsirinko komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją