Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo ir 50 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1804,Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 51 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1805, Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 124 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1806

Įstatymų projektų rengimą inicijavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Įstatymų projektai parengti siekiant suderinti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSSĮ), Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (toliau – PPĮPĮ) ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo (toliau – VDIĮ) nuostatas dėl asmenų mokymo ir žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei asmenų kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Įgyvendinant teisėkūros ekonomiškumo principą kartu siūloma keisti DSSĮ nuostatas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus dalyvavimo tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, PPĮPĮ nuostatas dėl licencijavimo ir įgaliojimų suteikimo, VDIĮ nuostatas dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūros nustatymo, taip pat atlikti redakcinio pobūdžio įstatymų nuostatų pakeitimus.   

 

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2018-04-25

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

arba el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-11
   Renata Liekienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti