Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Sveikatos reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data, laikas, vieta Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2018-03-14 10.00–10.15
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-1758 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas Pagrindinis (svarstymas) A. Kubilienė
R. Žemaitaitis
J. Bandzienė
2. 2018-03-14 10.15–10.35
Baltijos Asamblėjos salė III r.
XIIIP-976 Civilinio kodekso 6.744 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) A. Kubilienė
I. Degutienė
K. Civilkienė
3. 2018-03-14 10.35–11.20
Baltijos Asamblėjos salė III r.
  Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos perspektyvų Parlamentinė kontrolė A. Kubilienė
A. Matulas
K. Civilkienė
4. 2018-03-14 11.20–11.35
Baltijos Asamblėjos salė III r.
ES-18-25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES (COM/2017/795) Specializuotas (svarstymas) I. Rozova
B. Sesickienė
5. 2018-03-14 11.35–11.45
Baltijos Asamblėjos salė III r.
  Komiteto 2017 m. III (rudens) sesijos darbo ataskaita   A. Kubilienė
J. Bandzienė
6. 2018-03-14 11.45–12.00
Baltijos Asamblėjos salė III r.
  Dėl pasiūlymų Komiteto 2018 m. IV (pavasario) sesijos darbo planui   A. Kubilienė
J. Bandzienė
7. 2018-03-14 12.00–12.05
Baltijos Asamblėjos salė III r.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio   A. Kubilienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                   Asta Kubilienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-08
   Milda Neverkevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti