Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pranešimai žiniasklaidai

2018-03-28Švietimo ir mokslo komitetas domisi, kaip bus vykdoma pedagogų rengimo pertvarka: pasirengimo planus pristatė VDU
2018-03-23Seime vyks seminaras-konferencija mokytojams apie dirbtinio intelekto revoliuciją šiuolaikinėje mokykloje
2018-02-06Švietimo ir mokslo komiteto pasitarime bus aptarti vaiko gerovės klausimai
2018-01-31Seimo ŠMK narių K. Smirnovo ir D. Kepenio pranešimas: būtina užtikrinti tinkamą ir kokybišką sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai
2017-12-13Švietimo ir mokslo komitetas dega žalią šviesą galimybei ankstinti priešmokyklinį ugdymą
2017-12-07Švietimo ir kultūros iššūkiai kaimyninėje valstybėje kelia susirūpinimą Seimo nariams
2017-11-22Švietimo ir mokslo komitete svarstyti profesinio mokymo klausimai
2017-11-13Lietuvos švietimo taryba nagrinės, kaip įgyvendinamos Respublikos Prezidentės inicijuotos Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairės
2017-10-26Švietimo ir mokslo komitetas pradėjo svarstyti 2018 m. valstybės biudžeto projektą
2017-10-18Švietimo ir mokslo komitete pristatyti pagrindiniai mokyklinio brandos darbo principai
2017-10-04Švietimo ir mokslo komitetas: Seime vykusioje konferencijoje aptarta kuriamų socialinių inovacijų teorija
2017-09-27Švietimo ir mokslo komitete aptartos papildomos galimybės stoti į profesinio mokymo įstaigas
2017-09-20Švietimo ir mokslo komitetas susipažino su priėmimo į profesinio mokymo įstaigas rezultatais
2017-09-13Švietimo ir mokslo komitetas nagrinėjo neformaliojo vaikų švietimo „krepšelio“ finansavimo problemas
2017-07-05Švietimo ir mokslo komitetas aptarė Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą
2017-07-05Švietimo ir mokslo komitete svarstytas Seimo nutarimas Dėl bendrojo ugdymo mokyklos gairių patvirtinimo
2017-07-05Švietimo ir mokslo komitetas aptarė 2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą
2017-06-29Seimo komitetai svarstė priešiškos propagandos keliamas grėsmes nacionaliniam saugumui
2017-06-22Švietimo ir mokslo komitete pristatyti 2018 m. valstybės biudžeto projekto švietimo ir mokslo formavimo principai
2017-06-22Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje svarstyta Terminų banką valdyti ir tvarkyti perduoti vien Valstybinės lietuvių kalbos komisijai
2017-06-22Švietimo ir mokslo komitete spręsta dėl Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių projekto
2017-06-21Švietimo ir mokslo komitetas posėdyje sprendė dėl universitetų optimizavimo
2017-06-21Švietimo ir mokslo komitetas iš naujo svarstė mokyklos vadovų kadencijų klausimą
2017-06-12Seimo Švietimo ir mokslo komitetas surengė klausymus dėl Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių projekto
2017-06-08Švietimo ir mokslo komitetas rengia diskusiją „Matematika mokykloje: ko ir kaip mokome“
2017-06-01Lietuvos švietimo taryba pristatys Lietuvos švietimo būklę 2013–2016 m.
2017-06-01Seimo narių K. Smirnovo ir E. Jovaišos pranešimas: naujasis Kūno kultūros ir sporto įstatymo projektas turi būti grąžintas Vyriausybei tobulinti
2017-05-31Švietimo ir mokslo komitetas baigė svarstyti Švietimo įstatymo pataisas
2017-05-31Švietimo ir mokslo komitetas kartu su Ekonomikos komitetu svarstė Valstybės kontrolės ataskaitą
2017-05-31Švietimo ir mokslo komitetas kartu su Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu svarstė 2017 m. studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas klausimą
2017-05-18Seime vyks konferencija, skirta švietimo sistemai mokyklose aptarti
2017-05-04Seime vykusioje diskusijoje aptarta kūno kultūros pamokų situacija bendrojo ugdymo įstaigose
2017-05-03Švietimo ir mokslo komitetas stebi kaip ruošiamasi įgyvendinti patyčių ir smurto prevencijos programas
2017-05-03Bendrame Kultūros ir Švietimo ir mokslo komitetų posėdyje diskutuota apie propagandines technikas švietime ir kultūroje
2017-04-28Seime vyks diskusija apie sporto ir kūno kultūros ugdymo kokybę
2017-04-12Seime vyks konferencija „Visuomenės medijų raštingumas – saugios valstybės sąlyga“
2017-04-11Švietimo ir mokslo komitetas rengs klausymus dėl Kūno kultūros ir sporto įstatymo naujos redakcijos projekto
2017-04-05Švietimo ir mokslo komitetas išklausė informaciją apie švietimo sistemos rizikas
2017-04-05Švietimo ir mokslo komitetas svarstė siūlymus dėl mokslo ir studijų reformos
2017-04-03Lietuvos švietimo taryba laukia pastabų parengtam Lietuvos švietimo 2013–2016 m. būklės apžvalgos projektui
2017-03-29Švietimo ir mokslo komitetas svarstė Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus
2017-03-29Švietimo ir mokslo komitetas aptarė ES lėšų investavimo klausimus
2017-03-22Švietimo ir mokslo komitetas rengs klausymus dėl Švietimo įstatymo projekto
2017-03-21Žinių forume bus aptartas mokslininko intelektinės lyderystės poreikis
2017-03-16Švietimo ir mokslo komitetas nagrinėjo tarptautinių švietimo tyrimų rezultatus
2017-03-14Seime vyks konferencija „Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pažangos kryptys“
2017-03-08Švietimo ir mokslo komitetas domėjosi, kiek didėjo mokytojų atlyginimai
2017-02-17Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas E. Jovaiša dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Seinuose
2017-02-08ŠMK aptarė akademinės lietuvių kalbos būklę
2017-02-08ŠMK aptarė vaikų socializacijos centrų pertvarką
2017-01-25Švietimo ir mokslo komitetas paskyrė narį į MOSTA tarybą
2017-01-25ŠMK svarstė Valstybės kontrolės ataskaitą „Švietimo stebėsena“
2017-01-11ŠMK svarstė Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką ir kitus klausimus
2016-12-23Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša susitiko su Izraelio valstybės ambasadoriumi Amiru Maimonu
2016-12-13ŠMK pirmininkas akademikas E. Jovaiša aptarė švietimo sistemos perspektyvas su mokyklų asociacijų atstovais
2016-12-08Švietimo ir mokslo komitetas pritarė Vyriausybės programai
2016-12-07Seimo nario E. Jovaišos pranešimas: „Atidedame Mokslo ir studijų įstatymo straipsnius dėl studijų finansavimo ir universitetų valdymo“
2016-11-30Seimo komitetas aptarė lietuvių kalbos padėtį įprastoje ir elektroninėje erdvėse
2016-11-30Švietimo ir mokslo komitetas pasisako už universitetų tinklo optimizavimą
2016-11-29Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas susitiko su valstybės kontrolieriumi
2016-11-21Lietuvos švietimo tarybos posėdyje – profesinio mokymo kaitos klausimai
2016-11-17Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku išrinktas profesorius E. Jovaiša