2017 m. lapkričio 15 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas klausimas Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-11-15
I r. 455 s.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas J. Sabatauskas
D. Komparskienė
2. 2017-11-15 9.00–9.15 I r. 455 s. XIIIP- 195(2) Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
3. 2017-11-15 9.15–9.25 I r. 455 s. XIIIP-476(2) Civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
R. Šalaševičiūtė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
4. 2017-11-15 9.25–9.35 I r. 455 s. XIIP-4746(2) Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
5. 2017-11-15
9.35–9.55
I r. 455 s.
XIIIP-685 Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
R. Šalaševičiūtė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
J. Janušauskienė
6. 2017-11-15 9.55–10.15 I r. 455 s. XIIIP-997 Pranešėjų apsaugos įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V. Gailius
P. Valiūnas
J. Janušauskienė
7. 2017-11-15 10.15–10.25 I r. 455 s. XIIIP-1008 Baudžiamojo proceso kodekso 3, 233, 235, 254, 303, 305, 307, 309, 327, 331, 387, 444 ir 451 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
R. Andrikis
P. Valiūnas
D. Latvelienė
8. 2017-11-15 10.25–10.35 I r. 455 s. XIIIP-708 Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
R. Andrikis
P. Valiūnas
D. Latvelienė
9. 2017-11-15 10.35–10.50 I r. 455 s. XIIIP-273(2) Teisės departamento išvada Baudžiamojo kodekso 220 ir 221 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Latvelienė
10. XIIIP-274(2) Teisės departamento išvada Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
11. 2017-11-15
10.50–11.00
I r. 455 s.
ES-17-122 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR COM/2017/489 Specializuotas (uždaras svarstymas) I. Degutienė
R. Andrikis
R. Šalaševičiūtė
R. Varanauskienė
12. 2017-11-15
11.00–11.05
I r. 455 s.
  Dėl Europos Komisijos komunikatų:
COM/2017/558;
COM/2017/608;
COM/2017/466;
Specializuotas (svarstymas) I. Degutienė
R. Andrikis
R. Šalaševičiūtė
R. Varanauskienė
13. 2017-11-15 11.05–11.15 I r. 455 s. ES-17-121 Lietuvos Respublikos pozicija dėl Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) COM/2017/548 Specializuotas (uždaras svarstymas) I. Degutienė
R. Andrikis
R. Šalaševičiūtė
R. Varanauskienė
14. 2017-11-15 11.15–11.25 I r. 455 s. XIIIP-404 Civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
R. Šalaševičiūtė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
15. 2017-11-15
11.25–11.35
I r. 455 s.
  Konstitucinio Teismo
2017-09-05 sprendimas
Dėl prašymo priėmimo
Žiniai J. Sabatauskas
D. Komparskienė
16.   Konstitucinio Teismo
2017-09-07 sprendimas
Dėl prašymo grąžinimo
Žiniai J. Sabatauskas
D. Komparskienė
17.   Konstitucinio Teismo
2017-09-27 sprendimas
Dėl prašymo grąžinimo
Žiniai J. Sabatauskas
D. Komparskienė
18. 2017-11-15
11.35–11.45
I r. 455 s.
  Dėl siūlymų Seimo valdybai pateikti nepriklausomą ekspertinį vertinimą Svarstymas J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
19. 2017-11-15
I r. 455 s.
  2017 m. lapkričio 17 d. Teisės ir teisėtvarkos komitetas organizuoja apskritojo stalo seminarą – diskusiją „Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymas Lietuvoje: patirtis ir perspektyvos – bendros atsakomybės link“ Žiniai J. Sabatauskas
A. Bacevičienė
      PASIRENGIMAI SVARSTYMUI    
Eil. Nr. Preliminari
svarstymo Seime data
Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
20. Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje XIIIP-1214 Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) R. Šalaševičiūtė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
21. XIIIP-1215 Civilinio proceso kodekso 275 ir 292 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) R. Šalaševičiūtė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
22. XIIIP-1216 Civilinio kodekso 1.111, 1.116 ir 1.125 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) R. Šalaševičiūtė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
23. 2017-12-05 XIIIP-1202 Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315 ir 319 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) R. Šalaševičiūtė S. Šedbaras D. Komparskienė
24. Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje

TTK siūlo: prašyti Vyriausybės išvadų
XIIIP-699 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
25. Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje XIIIP-1151 Civilinio kodekso 2.44, 2.49 ir 6.166 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) R. Šalaševičiūtė S. Šedbaras M. Civilkienė
26. XIIIP-1152 Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) R. Šalaševičiūtė S. Šedbaras M. Civilkienė
27. Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje XIIIP-1093(2) Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo
Nr. VIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Papildomas (pasirengimas svarstymui) R. Šalaševičiūtė S. Šedbaras J. Janušauskienė

                                          Komiteto pirmininkas                                           Julius Sabatauskas

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-10
   Modesta Banytė