Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-845

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-11-20

Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-845

Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Šiuo metu Lietuvoje veikia šios institucijos – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) ir Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – LSLA), kurių funkcijos panašios, skiriasi tik veiklos sritis. LSLA veikia vandens transporto, o VKTI – automobilių transporto (planuojama, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. – ir geležinkelių transporto) srityse.

Kadangi šių institucijų tikslai ir priemonės tikslams pasiekti taip pat yra iš esmės vienodi, siūloma LSLA reorganizuoti jungimo būdu, prijungiant ją prie VKTI. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 402 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos saugios laivybos administraciją“ sutiko, kad LSLA būtų reorganizuota jungimo būdu prijungiant ją prie VKTI. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius.

Konsoliduota institucija centralizuotai atliktų bendrąsias funkcijas, pvz., veiklos planavimo, personalo administravimo, finansinių išteklių apskaitos ir ataskaitų rengimo, viešųjų pirkimų, materialinio aprūpinimo, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo, viešųjų ryšių, vidinių teisės aktų rengimo, bendros praktikos formavimo. Tokiu būdu būtų pirmiausia sumažintas darbo užmokesčio fondas.

Įvertinus tai, kad apėmus tris minėtas sritis, įstaigai reikalingas pavadinimas labiau atspindintis veiklos esmę, siūloma VKTI pervadinti į Nacionalinę saugaus transporto agentūrą.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-10-09
   Rivena Zegerienė