Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-984(2)

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-11-27

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-984(2)

Projekto tikslai ir uždaviniai bei jo rengimą paskatinusios priežastys

Įstatymo projekto rengimą paskatino pastaraisiais metais skirtinguose šaltiniuose pateikti duomenys apie Lietuvoje padidėjusi ligotumą alkoholine priklausomybe, nemažėjantį narkotinių medžiagų prieinamumą ir jų vartojimą duomenys. Taip pat žiniasklaidoje pateikiama informacija apie nuo apsvaigusių nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų asmenų nukentėjusius kiek fiziškai tiek psichiškai ir finansiškai asmenis.

Lietuvos statistikos departamento 2017 m. pradžioje pateiktais duomenimis 2016-aisiais vienas vyresnis nei 15 m. Lietuvos gyventojas suvartojo 13,2 litro absoliutaus alkoholio – 5,7% mažiau nei pernai. Palyginti su 2015 m., ligotumas alkoholinėmis psichozėmis sumažėjo 5,1%, tačiau ligotumas alkoholine priklausomybe padidėjo 7,6%. Daugiausia asmenų, kuriems užregistruota tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų buvo tarp vidutinio amžiaus vyrų ir kaimo gyventojų. 2016 m. bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 28.600 asmenų. 100.000 gyventojų teko 997,9 sergančio asmens.

Dažniausiai buvo registruojama alkoholinė priklausomybė (658,6 atvejo 100,000 gyventojų), alkoholio toksinis poveikis (193,4 atvejo) ir alkoholinė psichozė (124,6 atvejo).

Higienos instituto duomenimis 2016 m. 670 žmonių mirė dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių priežasčių, tai 62 mažiau negu 2015 m. Dažniausiai pasitaikiusios tiesiogiai alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (46,1%), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (28,8%) ir alkoholinė kardiomiopatija (12,2%).

Valstybinio psichikos sveikatos centro pateiktais duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigose dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas viso registruoti 5 636 asmenys (2014 m. – 5816 asmenys, 2013 m. – 5847 asmenys, 2012 m. – 5 935 asmenys, 2011 m. – 5 890 asmenų, 2010 m. – 6 056 asmenys). 2015 m. ligotumas narkomanija sudarė 195,3 atv. 100 tūkst. gyventojų (2014 m. – 199,2 atv. /100 tūkst. gyventojų, 2013 m. – 198,8 atv., 2012 m. – 199,8 atv., 2011 m. – 196,1 atv. / tūkst. gyv., 2010 m. - 198,4 atv. / 100 tūkst. gyv.).

2015 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigose pirmą kartą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ar psichotropines medžiagas, buvo registruoti 236 asmenys (2014 m. – 246 asmenys, 2013 m. – 223 asmenys, 2012 m. – 212 asmenų, 2011 m. – 251 asmuo, 2010 m. – 328). 2015 m. sergamumas narkomanija sudarė 8,1 atv. 100 tūkst. gyventojų (2014 m. - 8,5 atv. / 100 tūkst. gyventojų, 2013 m. – 7,6 atv., 2012 m. – 7,2 atv. / 100 tūkst. gyv., 2011 m. – 8,3 atv. / 100 tūkst. gyv., 2010 m. 10,6 atv. / 100 tūkst. gyv.).

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2015 metų gruodžio 31 d. Lietuvoje pakaitinio gydymo programose opioidiniais vaistiniais preparatais dalyvavo 596 asmenys (2014 m. gruodžio 31 d. – 585, 2013 m. – 539, 2012 m. gruodžio 31 d. – 451 asmuo, 2011 metų gruodžio 31 d. - 513 asmenų , 2010 metų gruodžio 31 d. - 676 asmenys).

Valstybinio psichikos sveikatos centro tinklalapyje paskelbtoje 2016 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitoje nurodyta, kad apytikriai apskaičiuota, jog daugiau kaip 88 mln. suaugusiųjų arba šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis Europos Sąjungos gyventojų nuo 15 iki 64 metų nors kartą gyvenime yra bandę neteisėtų narkotikų. Vyrai (54,3 mln.) vartoja narkotikus dažniau nei moterys (34,8 mln.). Dažniausiai vartojamas narkotikas yra kanapės (51,5 mln. vyrų ir 32,4 mln. moterų), daug mažiau asmenų teigia bent kartą gyvenime vartoję kokainą (11,9 mln. vyrų ir 5,3 mln. moterų), MDMA (9,1 mln. vyrų ir 3,9 mln. moterų) ir amfetaminus (8,3 mln. vyrų ir 3,8 mln. moterų).

2017 m. gegužės 5 d. Briuselyje Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) paskelbė savo 2017 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitą. Paskelbtoje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į susirūpinimą dėl didėjančio mirties nuo narkotikų perdozavimo atvejų skaičiaus Europoje – jis didėja trečius metus iš eilės. 2015 m. Europoje nustatytas apytiksliai 8 441 – daugiausia su heroinu ir kitais opioidais susijęs – mirties nuo perdozavimo atvejis, taigi šis skaičius, palyginti su apytiksliai 7 950 mirties atvejų trisdešimtyje šalių 2014 m., padidėjo 6 proc. Apie padidėjimą pranešta beveik visose amžiaus grupėse. Apie 2015 m. pagausėjusius mirties nuo perdozavimo atvejus pranešta Vokietijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Turkijoje. 1,3 mln. Europos probleminių opioidų vartotojų yra vieni pažeidžiamiausių.

Neretai asmenys, kuriems diagnozuota priklausomybė nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, būdami apsvaigę nuo alkoholio ar psichiką veikiančių medžiagų, negali tinkamai įvertinti savo atliekamų veiksmų. Jie smurtaudami psichiškai ar fiziškai prieš artimuosius, šeimos ar kitus visuomenės narius kelią esminę grėsmę jų sveikatai bei turtui. Minėti asmenys gali sudaryti sandorius su fiziniai ar juridiniais asmenimis, t.y. parduoti gyvenamą būstą už mažesnę nei rinkoje nurodytą kainą, pasiimti paskolų ar „greitųjų kreditų“ ir kt.

Asmenų materialinės ir finansinės situacijos pablogėjimas nėra pakankamas pagrindas, pagrindžiantis priverstinio laisvės suvaržymo gydymo įtaigoje būtinybę, tačiau yra galimybė apsaugoti asmenį, kuris vykdo finansinius nuostolius lemiančius veiksmus, ir visuomenės narius nuo patiriamų materialinių ir finansinių nuostolių – kreiptis į teismą dėl asmens veiksnumo apribojimo, t.y. pripažįstamas fizinio asmens civilinio veiksnumo apribojimas tam tikroje srityje.

Projekto tikslas – apsaugoti visuomenės narius nuo asmenų, kuriems diagnozuota priklausomybė nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, keliamos grėsmes sveikatai, gyvybei ir turtui. Sudaryti galimybę teismo sprendimu apriboti asmens, kuriam diagnozuota priklausomybė nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų ir keliančių grėsmę savo, savo šeimos ir visuomenės turtui, veiksnumą. Taip pat sudaryti sąlygas, kad laiku ir tinkamai būtų suteikta pagalba Įstatymo projekte minimiems asmenims.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-08
   Rivena Zegerienė