Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projektas Nr. XIIIP-1214

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-02-16

Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projektas Nr. XIIIP-1214

 

Civilinio proceso kodekso 275 ir 292 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas  Nr. XIIIP-1215

Civilinio kodekso 1.111, 1.116 ir 1.125 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1216

Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų projektų tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projektas parengtas, siekiant perkelti 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę. Šioje direktyvoje apibrėžta komercinės paslapties sąvoka ir nustatytos komercinių paslapčių apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo taisyklės. Direktyvos (ES) 2016/943 perkėlimo į nacionalinę teisę terminas – 2018 m. birželio 9 d.

Lietuvos Respublikos komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projekto tikslas – užtikrinti komercinių paslapčių teisinę apsaugą nuo jų neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Kadangi direktyvos (ES) 2016/943 9 straipsnyje reglamentuoti komercinių paslapčių konfidencialumo išsaugojimo ypatumai civilinėse bylose dėl komercinių paslapčių neteisėto gavimo, naudojimo ar atskleidimo, kartu parengtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 275 ir 292 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas, kuriuo siekiama sustiprinti komercinių paslapčių teisinę apsaugą civiliniame procese. Taip pat parengtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.111, 1.116 ir 1.125 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama suderinti komercinės paslapties sąvokos apibrėžtį su direktyvos (ES) 2016/943 nuostatomis ir nustatyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą reikalavimams, atsirandantiems iš komercinių paslapčių apsaugos.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-12-12
   Rivena Zegerienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti