Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. XIIIP-1609

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-05-04

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. XIIIP-1609

Įstatymo paskirtis

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas (toliau – statutas) nustato vidaus tarnybos principus, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų statusą, priėmimą į tarnybą ir atleidimą iš tarnybos, priėmimą į statutines profesinio mokymo įstaigas ir mokymąsi jose, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atsakomybę, skatinimą, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, profesinių sąjungų veiklos statutinėse įstaigose ypatumus, taip pat kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas statutinėse įstaigose ypatumus.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-21
   Rivena Zegerienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti