Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1620

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-05-04

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1620

Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų projektų tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas (toliau – statuto projektas) buvo parengtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, numatytą darbą – nuosekliai kasmet didinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) darbo užmokestį, didinti vidaus tarnybos sistemos patrauklumą ir skatinti pareigūnus siekti aukštesnių pareigų; sudaryti galimybes vidaus reikalų statutinėms įstaigoms kaip įmanoma efektyviau vykdyti joms pavestus uždavinius ir nustatytas funkcijas.

Statuto projekto tikslas – suvienodinti vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministrų valdymo sričių statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų statuso, darbo užmokesčio, socialinių garantijų teisinį reglamentavimą, paliekant kai kuriuos skirtingoms statutinių įstaigų sistemoms būdingus ypatumus, sukurti teisines prielaidas palaipsniui didinti pareigūnų darbo užmokestį.

Taip pat kartu su statuto projektu teikiami Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1631 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1986 pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir kitų susijusių įstatymų projektai (toliau – susiję įstatymų projektai). Susiję įstatymų projektai parengti atsižvelgus į statuto projekte įtvirtintas atitinkamas teisės normas ir į Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute (toliau – Tarnybos KD statutas) bei Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statute (toliau – Tarnybos muitinėje statutas) nustatytą veiklos specifiką apibrėžiantį reguliavimą.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-21
   Rivena Zegerienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti