Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Užsienio reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-03-14
10.20–10.35
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas prieš vykstant į Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdį 2018 m. kovo 19 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) (uždaras klausimas)   J. Bernatonis
M. Petrokaitė
2 . 2018-03-14
10.35–10.45
I r. Lietuvos Tarybos salė
XIIIP-1758 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas
Pagrindinis (svarstymas) J. Bernatonis
E. Zelenka
3 . 2018-03-14
10.45–10.50
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Užsienio reikalų komiteto 2016–2020 m. Seimo kadencijos IV (pavasario) sesijos darbų plano priėmimas   J. Bernatonis
E. Zelenka
4 . 2018-03-14
10.45–10.50
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Kiti klausimai    

                                                                                    Komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-12
   Salvinija Jurėnaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti