2017 m. lapkričio 15 d. Užsienio reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-11-15
10.00–10.15
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininko informacija apie 36-ąją Baltijos Asamblėjos sesiją, įvykusią 2017 m. lapkričio 9–10 d. Taline (Estijos Respublika)   J. Bernatonis
L. Plyniuvienė
2 . 2017-11-15
10.15–10.30
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Krašto apsaugos ministro informacija apie NATO Gynybos ministrų susitikimą, įvykusį 2017 m. lapkričio 8–9 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) (uždaras klausimas)   J. Bernatonis
I. Milašiūtė
3 . 2017-11-15
10.30–10.45
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Krašto apsaugos ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdį (gynybos klausimai), įvykusį 2017 m. lapkričio 13 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) (uždaras klausimas)   J. Bernatonis
I. Milašiūtė
4 . 2017-11-15
10.45–10.55
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai (COM (2017) 559) (uždaras klausimas)   E. Vareikis
Ž. Pavilionis
V. Juozaitis
5 . 2017-11-15
10.55–11.05
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Užsienio reikalų ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdį (prekybos klausimai), įvykusį 2017 m. lapkričio 10 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) (uždaras klausimas)   J. Bernatonis
V. Juozaitis
6 . 2017-11-15
11.05–11.15
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Užsienio reikalų ministro ataskaita apie Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdį, įvykusį 2017 m. lapkričio 13 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) (uždaras klausimas)   J. Bernatonis
V. Juozaitis
7 . 2017-11-15
11.15–11.25
I r. Lietuvos Tarybos salė
XIIIP-1183 Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo ratifikavimo“ projektas Pagrindinis
(svarstymas)
E. Vareikis
Ž. Pavilionis
L. Plyniuvienė
8 . 2017-11-15
11.25–11.35
I r. Lietuvos Tarybos salė
XIIIP-1182 Įstatymo „Dėl Ganos, vienos šalies, ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinio ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo“ projektas Pagrindinis
(svarstymas)
E. Vareikis
Ž. Pavilionis
V. Juozaitis
9 . 2017-11-15
11.35–11.45
I r. Lietuvos Tarybos salė
XIIIP-533(2) Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Bernatonis
L. Plyniuvienė
10 . 2017-11-15
11.45–11.50
I r. Lietuvos Tarybos salė
  Kiti klausimai   J. Bernatonis
E. Zelenka

Komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-13
   Salvinija Jurėnaitė