2017 m. lapkričio 15 d. Žmogaus teisių komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas komitetas (stadija)
Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2017-11-15
10.00–10.30
I r.
Prezidento s.
ES-17-121 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento dėl geležinkelių
keleivių teisių ir pareigų (nauja
redakcija) Nr. COM(2017) 548
Specializuotas, svarstymas V. Čmilytė-Nielsen,
V. Simulik,
J. Džiugelis,
R .Ragaliauskienė
2. 2017-11-15
10.30–10.45
I r.
Prezidento s.
XIIIP-1105 Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 3 straipsnio, 19 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 19(1) straipsnio 4 dalies pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(2) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis,
svarstymas
V. Simulik,
L. Talmont,
J. Savickienė
3. 2017-11-15
10.45–10.50
I r.
Prezidento s.
Kiti klausimai
Dėl kito komiteto posėdžio darbotvarkės
V. Simulik,
J. Savickienė
4. 2017-11-15
10.50–12.00
I r.
Prezidento s.
Išvažiuojamasis posėdis į Romų taborą V. Čmilytė-Nielsen,
V. Simulik,
A. Navickas,
J. Savickienė,
E. GibavičiūtėKomiteto pirmininkas                                                                                  Valerijus Simulik

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-10
   Inga Ališauskienė