Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pranešimai žiniasklaidai

2018-03-21ŽTK pritarė siūlymui keisti Konstitucijos nuostatas – siekiama įgyvendinti EŽTT sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą
2018-03-21ŽTK pritarė EK iniciatyvai gerinti darbuotojų informuotumą apie darbo sąlygas
2018-03-14ŽTK: privalome užtikrinti tik profesionalią vaiko apklausą baudžiamajame procese
2018-03-14ŽTK: vaiko teisių apsaugos sistemos reforma netrukus startuos – turi būti užtikrintai pasiruošta saugoti vaiko teises
2018-03-07ŽTK pirmininkas V. Simulikas: būtina stiprinti Migracijos departamento pajėgumus
2018-01-26ŽTK pirmininkas V. Simulikas: nukentėjusiųjų teisėms reikalingas konkretus dėmesys, nukentėjusieji kol kas pažeidžiamoje padėtyje
2018-01-25Seime vyksiančioje konferencijoje bus aptarta, ar Lietuvoje skiriamas tinkamas dėmesys nukentėjusių asmenų teisėms
2018-01-15Seime vyks konferencija „Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje“
2018-01-11ŽTK: vaiko teisių apsaugos sistemos reforma turi būti vykdoma kruopščiai skaičiuojant visus jos praktinio įgyvendinimo žingsnius
2017-12-14Seime vyks konferencija apie veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos
2017-12-13ŽTK pasitvirtino aktualias 2018 m. Europos Komisijos iniciatyvas
2017-12-13Žmogaus teisių komitetas pasisako už nuoseklų istorijos faktų rinkimą atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę
2017-12-08Žmogaus teisių komiteto konferencijoje aptarti nekaltumo prezumpcijos klausimai
2017-12-06Žmogaus teisių komitetas: antisemitizmas turi būti atpažįstamas
2017-12-06Žmogaus teisių komitetas pažymės Tarptautinę žmogaus teisių dieną
2017-11-17ŽTK: komitetas ir komisija kreipiasi į ministrus ragindami neatidėliotinai keisti sovietmečiu dvelkiančią psichinės sveikatos politiką
2017-11-16Žmogaus teisių komitetas Tarptautinės tolerancijos dienos išvakarėse lankė romus
2017-11-15ŽTK pritarė siekiui didinti geležinkelių keleivių teisių apsaugą ES
2017-11-08ŽTK pranešimas: pažymos ir sąrašai atgraso žmogų rūpintis savo ir savo vaikų psichikos sveikata. Žyma išlieka visam gyvenimui?
2017-10-25ŽTK siūlo užtikrinti žmogaus teisių institucijų veiklai būtiną finansavimą
2017-10-25Žmogaus teisių komitetas pritarė Europos socialinių teisių ramsčio kūrimo iniciatyvai
2017-10-17Žmogaus teisių komitetas pritarė A. Normanto skyrimui Seimo kontrolierių įstaigos vadovu
2017-10-12ŽTK pranešimas: švietimo atstovai privalo dėti pagrindus prekybos žmonėmis prevencijai, bet jų dalyvavimo pasigendama
2017-10-11ŽTK pritaria asmenų, galinčių atstovauti pacientui, negebančiam priimti sprendimų, sąrašo išplėtimui
2017-10-09ŽTK pirmininkas V. Simulikas: „Iš Lietuvos bėga pabėgėliai – nesame pakankamai solidarūs“
2017-09-27ŽTK: karių ir pareigūnų valstybinės pensijos turi būti kompensuotos
2017-09-21ŽTK ir TTK: teisingumo sistemos reformos reikalingos, bet jos neturėtų paralyžiuoti institucijų pažangos
2017-09-13ŽTK darbotvarkėje – nekaltumo prezumpcijos, neįgaliųjų teisių apsaugos bei kiti aktualūs klausimai
2017-07-05ŽTK: ankstyvoji smurto prevencija ir prieinama visapusė pagalba kiekvienai šeimai – tik taip apsaugosime vaikus nuo tragiškų likimų
2017-06-28ŽTK pranešimas: „Grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegracija – institucijos sprendimų kamuoliuką permetinėja viena kitai“
2017-06-28Žmogaus teisių komitetas pasisakė už įstatymu nustatytais atvejais įtvirtintą galimybę asmens dokumentuose vardus ir pavardes rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis
2017-06-21ŽTK: kūdikiai, kurių tėvai dėl psichinės negalios negeba jais pasirūpinti, turi turėti galimybę augti šeimoje
2017-06-19Žmogaus teisių komiteto pranešimas: klaidinančios Stambulo konvencijos interpretacijos – pasiklydome vertime?
2017-06-07ŽTK pranešimas: komitete pristatytos Nacionalinės žmogaus teisių institucijos veiklos gairės
2017-06-05Seime bus surengta tarptautinė konferencija „Stambulo konvencijos ratifikavimas – kas pasikeistų?“
2017-06-01ŽTK pranešimas: Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Seime vaikai kalbėjo atvirai ir drąsiai
2017-05-31ŽTK pranešimas: minima Tarptautinė vaikų gynimo diena – nuo ko turime ginti vaikus?
2017-05-24Seime vyks diskusija apie efektyvų karjeros ir vaiko priežiūros derinimą
2017-05-24ŽTK: reikia skirti daugiau dėmesio siekiant apsaugoti vaikus visuose migracijos etapuose
2017-05-24Žmogaus teisių komitetas gilinosi į Seimo kontrolierių 2016 metais identifikuotas žmogaus teisių problemas
2017-05-11Žmogaus teisų komiteto pirmininkas susitiko su Australijos žmogaus teisių komisaru
2017-05-10ŽTK pirmininkas V. Simulikas žmogaus teisių klausimus aptarė su Ukrainos Aukščiausiosios Rados politike
2017-05-08Žmogaus teisių komiteto pirmininkas: visuomenėje trūksta informacijos apie translyčių asmenų gyvenimo tikrovę
2017-05-05ŽTK pranešimas: Ukrainos Aukščiausiosios Rados atstovai Lietuvoje semsis gerosios patirties
2017-05-03Žmogaus teisių komitetas: tokios būsto prieinamumo sąlygos veja jaunimą iš Lietuvos
2017-04-25Diskusijoje Seime bus aptartos translyčių asmenų žmogaus teisės
2017-04-25ŽTK renginyje pristatyti pagalbos mygtukai, kuriais esama ar potenciali smurto auka galės išsikviesti pagalbą
2017-04-21Seime paminėtas 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metis
2017-04-20ŽTK: asmuo turi turėti galimybę savo pažeistas konstitucines teises ir laisves ginti Konstituciniame Teisme
2017-04-19ŽTK: siekiantys įsidarbinti asmenys turi būti įstatymu saugomi nuo priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo
2017-04-14Seime vyks konferencija apie pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažangą ir iššūkius
2017-04-06Žmogaus teisių komitetas: intensyvi parlamentinė kontrolė kovoje su smurtu artimoje aplinkoje pasiekė rezultatų, nors neišspręstų klausimų dar daug
2017-04-06Žmogaus teisių komitetas svarstė užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančius projektus
2017-03-30Žmogaus teisių komitetas: „Komunikacijos slaptumą būtina saugoti kaip atskirą konstitucinę teisę“
2017-03-30Žmogaus teisių komitetas: „Neįgalumo ar amžiaus kriterijai yra būtini apibrėžiant su asmenų diskriminacija siejamų, nusikalstamų veikų sudėtį“
2017-03-29Žmogaus teisių komitetas: „Priimant sprendimus dėl valstybinių pensijų būtina paisyti teisingumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų“
2017-03-15ŽTK: kiekvienas mokytojas turi gebėti ugdyti mokinio socialinius įgūdžius
2017-03-10ŽTK pirmininkas V. Simulikas domėsis žmogaus teisių padėtimi Marijampolėje
2017-03-10ŽTK darbotvarkėse – kovos su smurtu artimoje aplinkoje, vaiko teisių apsaugos, neįgaliųjų integracijos, kiti visuomenei jautrūs klausimai
2017-02-27Seime vyksiančioje konferencijoje bus aptartos neįgaliųjų teisės
2017-02-08ŽTK pritaria operatyvios pagalbos sistemai, užtikrinant vaiko raidai palankią aplinką, ir įvaikinimo ir globos instituto tobulinimui
2017-02-08ŽTK pritarė ES socialinių apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų modernizavimui ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos kūrimui
2017-01-31ŽTK pirmininkas V. Simulikas: turime telkti jėgas žmonių išsaugojimui
2017-01-26Žmogaus teisių komitetas mini 11-ąją Europos duomenų apsaugos dieną
2017-01-11Žmogaus teisių komitetas vieningai pritarė „nemušimo“ įstatymo projektui
2017-01-04ŽTK pirmininkas Valerijus Simulikas: vaiko teisių apsaugą privalu užtikrinti visais atvejais
2016-12-09ŽTK konferencijoje: dėmesys ypač pažeidžiamiems asmenims – žmonėms su negalia ir uždarų institucinių globotiniams
2016-12-09ŽTK pirmininko Valerijaus Simuliko susitikimo su Žmogaus teisių komisaru temos – vaikų, žmonių su negalia ir moterų teisų apsauga
2016-12-09ŽTK patvirtino aktualius 2017 m. Europos Komisijos darbų programos prioritetus
2016-12-07Žmogaus teisių komiteto konferencijoje įvardintos žmogaus teisių aktualijos, tarp jų ir akademinės etikos klausimas
2016-12-06Seime – Seimo kontrolierių įstaigos konferencija, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai
2016-12-06Seime lankysis Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras
2016-12-06ŽTK renginyje keltas klausimas ar Stambulo konvencija ginamos vertybės prieštarauja šeimos vertybėms ir tradicijai
2016-12-02Seime vyks konferencija, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai
2016-12-01ŽTK pirmininkas V. Simulikas: ar kas nors domisi iš namų bėgančiais ir (ar) varomais vaikais?
2016-11-30Seime rengiama konferencija moters žmogaus teisių ir smurto prieš moteris klausimams aptarti
2016-11-24ŽTK pritarė Seimo nutarimo „Dėl Laisvės premijų komisijos sudarymo“ projektui
2016-11-22ŽTK pirmininko pavaduotoju bus L. Talmontas
2016-11-21Konferencijoje „Vaiko teisė į pagarbą“ konstatuota – vaikai nevertinami rimtai
2016-11-17Žmogaus teisių komitetui vadovauti išrinktas Valerijus Simulikas