Laikinoji grupė „Už šeimą“

Pirmininko pavaduotojas
Pirmininko pavaduotojas
Pirmininko pavaduotoja
Pirmininko pavaduotoja