Seimo narių individualiai ir Seimo narių grupėje inicijuoti teisės aktų projektai

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-08-18 XIIIP-1036 Seimo rezoliucijos "Dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje įstatymo parengimo" projektas
2017-06-07 XIIIP-824 Civilinio kodekso 2.14, 3.65, 3.169 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-22 XIIIP-916 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas (XIII-515)

2017-06-22

2017-08-17 XIIIP-1030 Civilinio proceso kodekso 5 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-15 XIIIP-707 Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-08-17 XIIIP-1029 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 5, 36 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-08-21 XIIIP-1046 Vidaus vandenų transporto kodekso 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-08-21 XIIIP-1045 Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-08-18 XIIIP-1037 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-14 XIIIP-559 Civilinio proceso kodekso 56, 83, 88 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-08-18 XIIIP-1035 Seimo rezoliucijos "Dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos Tarybos pagrindinės konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro konvencijos) projektas

Priimtas (XIII-725)

2017-11-14

2017-05-16 XIIIP-709 Civilinio proceso kodekso 306, 320(1), 347 ir 350 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-09-28 XIIIP-1149 Seimo rezoliucijos „Dėl neįmokinių valstybinių pensijų ir išmokų sistemos pertvarkos parengimo“ projektas