Energetikos komisija

Faksas (8 5) 239 6289
Komisijos pirmininkas
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narė

Energetikos komisiją aptarnauja Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato valstybės tarnautojai: 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Rūmai, kabinetas

Telefonas

El. paštas

Živilė ROŽĖNAITĖ

Patarėja

3-112

(8 5) 239 6828

zivile.rozenaite@lrs.lt

Elena MAČIULAITYTĖ

Patarėja

3-112

(8 5) 239 6739

elena.maciulaityte@lrs.lt

Darius KARVELIS

Patarėjas

3-113

(8 5) 239 6571

darius.karvelis@lrs.lt