Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Migracijos komisija

Faksas (8 5) 239 6289
Komisijos pirmininkė
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narė
Komisijos narys
Komisijos narys

Migracijos komisijos veiklos prioritetai:

  • Ekonominės migracijos reguliavimas ir migracijos procesų valdymas.
  • Valstybės institucijų, savivaldybių, įvairių organizacijų ekonominės migracijos klausimais.
  • Kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe formavimas šeimos gerovės, visuomenės sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo srityse.
  • Dvigubos pilietybės ir e-pilietybės iniciatyvų sklaida.
  • Užsienyje gyvenantiems Lietuvos išeiviams grįžti gyventi į Lietuvą sąlygų gerinimas.
  • Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimo skatinimas, lietuvių kalbos ir lietuviškų tradicijų puoselėjimo išeivių bendruomenėse skatinimas.

 

Migracijos komisiją aptarnauja Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato valstybės tarnautojos: 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Rūmai, kabinetas

Telefonas

El. paštas

Rūta BĖČIŪTĖ

patarėja

3-113

(8 5) 239 6813

ruta.beciute@lrs.lt


  Siųsti el. paštuSpausdinti