Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Energetikos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinė ar
papildoma
komisija
(stadija)
Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-03-14
13.00–13.05
III r. 220 k.
  Dėl Energetikos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos   V. Poderys
Ž. Rožėnaitė
2. 2018-03-14
13.05–13.20
III r. 220 k.
  Dėl prioritetinių Energetikos komisijos darbų Seimo pavasario (IV) sesijoje ir pasiūlymų Komisijos darbo planui   V. Poderys
Ž. Rožėnaitė
3. 2018-03-14
13.20–14.50
III r. 220 k.
XIIIP-1446 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas + strategija. Strategijos V skyriaus skirsniai: „Atsinaujinantys energijos ištekliai“, „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ ir „Degalai“ Papildoma (svarstymas) V. Poderys
D. Kreivys
E. Mačiulaitytė
4. 2018-03-14
14.50–14.55
III r. 220 k.
  Kiti klausimai   V. Poderys

 

              Komisijos pirmininkas                                                                                                          Virgilijus Poderys

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-08
   Elena Mačiulaitytė

  Siųsti el. paštuSpausdinti