Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Migracijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2018-03-14
13.00–13.05
II r. 443 kab.
Darbotvarkės tvirtinimas G. Burokienė
2 . 2018-03-14
13.05–13.10
II r. 443 kab.
Dėl 2017 m. Komisijos ataskaitos tvirtinimo G. Burokienė,
R. Bėčiūtė
3 . 2018-03-14
13.10–13.20
II r. 443 kab.
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijoje (IV) Komisijos darbo plano G. Burokienė,
R. Bėčiūtė
4 . 2018-03-14
13.20–14.00
II r. 443 kab.
Dėl problemų su kuriomis susiduria lietuvių bendruomenės, gyvenančios užsienyje
Kviestieji asmenys: Užsienio reikalų ir Švietimo ir mokslo ministerijų taip pat Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Vilniaus Ozo gimnazijos atstovai
G. Burokienė,
R. Bėčiūtė
5 . 2018-03-14
14.00–14.05
II r. 443 kab.
Kiti klausimai G. Burokienė

Komisijos pirmininkė                                                                                                     Guoda Burokienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-07
   Rūta Bėčiūtė

  Siųsti el. paštuSpausdinti