Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. gruodžio 6 d. Migracijos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-12-06
13.00–13.05
III r. Kazimiero Antanavičiaus salė
Darbotvarkės tvirtinimas G. Burokienė
2 . 2017-12-06
13.05–13.55
III r. Kazimiero Antanavičiaus salė
Dėl verslo aplinkos gerinimo: eksporto ir verslumo skatinimo, pritraukimo į Lietuvą pramonės ir paslaugų sektoriaus tiesiogines investicijas ir finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų plano.
Kviestieji asmenys: Finansų, Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijų, Lietuvos Banko ir VšĮ „ Investuok Lietuvoje“ atstovai
G. Burokienė,
R. Bėčiūtė
3 . 2017-11-22 13.55–14.00
III r. Kazimiero Antanavičiaus salė
Kiti klausimai G. Burokienė,
R. Bėčiūtė

Komisijos pirmininkė                                                                                                                                    Guoda Burokienė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-14
   Rūta Bėčiūtė

  Siųsti el. paštuSpausdinti