Pranešimai žiniasklaidai

2017-10-20Migracijos komisija: numatytų socialinių išmokų didėjimas 2018 m. biudžeto projekte prisidės prie gyventojų skurdo lygio mažinimo
2017-09-29Migracijos komisija svarstė gyventojų migracijos tendencijas
2017-09-15Migracijos komisija svarstė, kaip yra įgyvendinamas Seimo nutarimas dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo
2017-07-12Migracijos komisija siūlo Pasaulio lietuvių bendruomenei aktyviau informuoti užsienyje gyvenančius lietuvius apie galimybes reemigrantų vaikams integruotis į bendrojo ugdymo įstaigas Lietuvoje
2017-06-15Migracijos komisija: būtina stiprinti teigiamą šalies įvaizdį ir sukurti visa apimantį informacinį tinklą, skirtą emigravusiems lietuviams ir potencialiems investuotojams
2017-06-08Migracijos komisija: Lietuvoje yra nepakankamai mokyklų, įsteigusių išlyginamąsias klases reemigrantų šeimų vaikams
2017-06-01Seimo Migracijos komisija susitiko su Airijos ambasadoriumi Lietuvoje
2017-05-25Migracijos komisijos posėdyje svarstyta Izraelio bendradarbiavimo su žydų diaspora ir jos įtraukimo į šalies gyvenimą patirtis
2017-05-04Seimo komisijos susipažino su tyrimu: svarbiausios emigracijos priežastys – nepasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje, bendrumo jausmo ir ryšio su kitais žmonėmis nebuvimas
2017-03-23Seimo Migracijos komisija teikia siūlymus Vyriausybei dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo
2017-03-16Seimo Migracijos komisija susitiko su Estijos ambasadore Lietuvoje
2016-12-13SRDK ir Migracijos komisijos nariai susitiks su EBPO ekspertais
2016-12-08Migracijos komisijos pirmininkė G. Burokienė ragina stabdyti neigiamo šalies įvaizdžio formavimą ir aktyviau prisidėti prie išeivių lietuvybės puoselėjimo
2016-11-24Seimo Migracijos komisijos pirmininke išrinkta Guoda Burokienė